Pojazdy
/File/en/Translation.png
Ten artykuł jest obecnie tłumaczony z Języka Angielskiego na Język Polski
Tytuł oryginalnego artykułu: en/Manual/Vehicles
Postępy: 70%
  
  • Pomóż rozbudowywać poprzez pomoc w tłumaczeniu.
  • Przeczytaj Instrukcję Stylów przed edycją.
  • Pamiętaj, aby usunąć ten szablon, gdy artykuł zostanie przetłumaczony w całości.
Podręcznik OpenTTD
Instalacja · Tutorial
FAQ · Interfejs gry
Readme.txt
Konstrukcje

Linie kolejowe :

Sygnalizacja · Stacje · Skrzyżowania · Budowa składu · Projektowanie lini & Triki
Drogi ·
Linie tramwajowe · Żegluga · Lotnictwo · Modyfikacja terenu
Pojazdy
Pociągi · Samochody · Statki · Samoloty · Polecenia
Opcje
Opcje gry · Ustawienia · Ustawienia SI/GameScript · Ustawienia NewGRF
Więcej
Dodatki (NewGRF) · Oszukiwanie · Klimat · Miasta · Ekonomia · Przedsiębiorstwa · Katastrofy · Wskazówki · Ukryte funkcje · Skróty klawiszowe · Konsola · Mechanika gry · Gra wieloosobowa · Edytor Scenariuszy · Dodatki Online
Rozwiązywanie problemów · Linki
/File/en/Content.png
Warning
Stronka gotowa do tłumaczenia zapraszam.

Pojazdy w OpenTTD są tym, co zapewnia funkcjonowanie firmy transportowej. Są jedynym sposobem na uzyskiwanie przychodów i tym samym muszą być budowane aby zapewnić sukces Twojej firmie.

Każdemu rodzajowi pojazdu odpowiada obiekt służący do budowania go. Odpowiednio dla pociągów, autobusów, samolotów i statków są to zajezdnia kolejowa, samochodowa, stocznia i hangar. Ostatnia z wymienionych jest budowana razem z lotniskiem. Pojazdy wykonują polecenia przemieszczając się pomiędzy stacjami i załadowują/rozładowują dostępny ładunek, odpowiedni dla rodzaju pojazdu (np. wagony pasażerskie nie przewożą poczty, należy dołączyć odpowiedni rodzaj wagonu do składu).

Rodzaje pojazdów

W OpenTTD występują cztery rodzaje pojazdów. Każdy z nich jest reprezentantem jednej z głównych gałęzi transportu. Są to:

Każda z metod transportu ma swoje mocne i słabe strony:

Każdy pojazd ma własny poziom niezawodności, który wpływa na liczbę awarii, które mogą się wydarzyć. Każdy pojazd tego samego modelu ma taki sam maksymalny poziom niezawodności. Pojazdy prototypowe (patrz niżej) mają niższy maksymalny poziom niezawodności niż ich rynkowe odpowiedniki. Gdy pojazd jest serwisowany w zajezdni kolejowej, samochodowej, stoczni lub hangarze, jego poziom niezawodności jest odnawiany do maksymalnego aktualnie dostępnego poziomu.

Przy odpowienich warunkach możliwe jest wzbogacenie się w grze poprzez dowolny typ pojazdu. Przy dużych odległościach dobrze sprawują się samoloty i pociągi a dla mniejszych dystansach i w sytuacji gdzie wymagany jest transport znacznych ilości towaru dobrym rozwiązaniem stają się statki (na przykład do obsługi platform wietniczych). Statki nie sprawdzają się na długich trasach ponieważ narażają się na kary za długi czas transportu (patrz dochody transportu).

Prototypy

Od czasu do czasu, Twojej firmie zostanie zaoferowana możliwość używania przez okres jednego roku prototypu nowego pojazdu na wyłączność. Prototypy mają zazwyczaj niższy maksymalny poziom niezawodności, ale wzrośnie on, gdy model zostanie oficjalnie wypuszczony na rynek. Gdy zaakceptujesz ofertę testu prototypu ale nie zbudujesz potem ani jednej sztuki modelu już wypuszczonego na rynek, przez 5 lat nie otrzymasz kolejnych ofert testów. Testy są proponowane wszystkim firmom transportowym na danej mapie, począwszy od najlepiej ocenianych. Firmy kontolowane przez sztuczną inteligencję także dostają takie oferty.

Maksymalny poziom niezawodności

Gdy pojawia się nowy model pojazdu, ma on zwykle stosunkowo niski maksymalny poziom niezawodności. Poziom niezawodności stopniowo wzrasta (o około 1% miesięcznie) przez rok lub dwa do momentu aż uzyska swoją szczytową wartość. Stabilizuje się wtedy na wiele lat, zanim dany model zostaje wycofany z użytku, i zaczyna opadać.

Zobacz również