Stacje
/File/en/Notice.png
Informacja
Ten artykuł dotyczy wszystkich rodzajów stacji. Zobacz też: Stacja kolejowa

Stacje wszystkich typów: dworzec kolejowy, przystanki autobusowe i samochodowe, lotnisko i dok.

Stacje są najważniejszą częścią każdej sieci. To właśnie na nich odbywa się załadunek i rozładunek towarów z pojazdów. Ładunek jest dostarczany z i do budynków znajdujących się w obszarze zasięgu stacji. Utrzymanie każdej stacji kosztuje 50 funtów (300 złotych) miesięcznie, niezależnie od wielkości i ustawień infrastruktury.

Stacje nie są związane z konkretnym rodzajem ładunku. Każda stacja może załadować, rozładować i przechowywać każdy rodzaj ładunku i każdą jego ilość.

Stacje mogą również służyć jako węzły przeładunkowe. Nie mają one określonej pojemności i mogą pomieścić prawie nieskończoną ilość ładunku, ale ogromne pokłady ładunku w końcu rozpłyną się, ponieważ poszczególne jednostki ładunku znikają, jeśli nie są transportowane w odpowiednim czasie. Za zaginione jednostki nie ma żadnej kary, ale jest to jednak zmarnowana szansa na zarobek.

Każdy środek transportu posługuje się innymi stacjami:

Stacje łączone

Stacje (dowolnego rodzaju), które umieścisz bezpośrednio obok siebie, połączą się w jedną logiczną całość. Oznacza to, że będą się one dzielić akceptowanymi przez siebie ładunkami, nazwą i pulą ładunków, która na nich zalega. Oczywiście zachowują one swoją fizyczną lokalizację i układ. Tak więc, na przykład, można mieć dworzec kolejowy z dołączonym dworcem autobusowym - dworzec autobusowy dzieliłby pulę ładunków z dworcem kolejowym, ale pozwalałby na odbieranie i wysiadanie pasażerów zarówno autobusami, jak i pociągami.

Możesz łączyć stacje z wielu powodów, na przykład:

Istnieje limit maksymalnej powierzchni, którą może pokryć stacja. Domyślnie limit ten wynosi 12×12 kratek, można go zmienić w ustawieniach. Można zbudować osobną stację bezpośrednio obok stacji o maksymalnym rozmiarze, klikając Ctrl + LPM (lewy przycisk myszy) na wybranym kafelku i wybierając opcję Zbuduj oddzielną stację.

Można mieć tylko jedno lotnisko na jednej stacji. Nie ma sposobu na obejście tego limitu, można jedynie zbudować osobną stację. Przed OpenTTD w wersji 1.10.0 takie samo ograniczenie dotyczyło również portów, teraz jednak dozwolone jest posiadanie większej ich ilości (porty wielodokowe).

Łączenie oddalonych od siebie stacji

Połączone stacje nie muszą fizycznie przylegać do siebie - a przynajmniej nie na dłuższą metę. Możesz zbudować łańcuch stacji i usunąć ogniwa pośrednie w tym łańcuchu, a "rozłączone" stacje nadal w logiczny sposób będą częścią tej samej stacji .

Dołączanie nowego stanowiska do stacji (Ctrl + LPM)

Od wersji 0.7.0 możesz również łączyć stacje oddalone od siebie, klikając Ctrl + LPM podczas umieszczaniu nowej stacji. Wyskakujące okienko zapyta, czy chcesz zbudować nową stację, czy też przyłączyć się do istniejącej. Stacje, które znajdują się zbyt daleko od klikniętego miejsca, nie zostaną umieszczone na liście.

Usuwanie stacji łączonych

Możesz usunąć element połączonej stacji za pomocą narzędzia dynamitu, które usunie tylko tę pojedynczą stację, a nie całość. Wyjątkiem są stacje kolejowe, gdzie wyburzenie jednej części stacji kolejowej usunie wszystkie z nich (lub nie usunie żadnej, jeśli w którejś z nich znajdują się pociągi). Aby je usunąć, powinieneś wybrać narzędzie "buduj stację" /File/en/Manual/Build station.png, a następnie narzędzie "Buldożer" /File/en/Manual/Toggle clear active.png - to pozwoli Ci usunąć stacje kolejowe po jednym kafelku.

Zwróć uwagę, że jeśli usuniesz część stacji połączonej oddaloną od innej, a następnie zechcesz wybudować w tym miejscu stację ponownie, to nie zostanie ona automatycznie połączona z tą, z którą połączona była wyburzona wcześniej stacja - powstała stacja będzie osobną, logiczną całością. Można ją spowrotem połączyć tak jak przy budowie nowej stacji (sposób opisany powyżej).

Ocena stacji

Zobacz: Mechanika gry