Konsol
OpenTTD Kılavuzu
Kurulum · Öğretici
SSS · Oyun Arayüzü
Benioku.txt
Altyapı

Demiryolları:

Sinyaller · İstasyonlar · Kavşaklar · Taşıma kapasitesi · Ray Tasarımları ve İpuçları
Karayolları · Tramvaylar · Suyolları · Havaalanları · Çevre düzeni
Araçlar
Trenler · Kara taşıtları · Gemiler · Uçak · Talimatlar
Ayarlar
Seçenekler · Ayarlar · YZ Ayarları · Özel grafikler · Hileler
Diğer konular
İklimler · Kasabalar · Ekonomi · Endüstriler · Felaketler · İpuçları · Gizli özellikler · Kısayollar · Konsol · Oyun mekanikleri · Çoklu Oyuncu · Senaryo düzenleyici · Çevrimiçi içerik
Sorun Giderme · Bağlantılar

Konsol, Çok oyunculu (en) sohbet geçmişini görmenizi ve Manual (en)'de konsol komutlarını yapmanızı sağlar. Komutların çoğu çok oyunculu sunucuları yapılandırmak için kullanılır.

Contents

OpenTTD Konsolu

Konsolu kullanma

Konsolu, ana klavyedeki '1'in solunda bulunan (") tuşuyla açın. Bazı layout uluslararası klavyelerde sembol farklı olabilir (örn. layout#Germany and Austria (but not Switzerland) Almanca klavyede "^"). Yardım menüsünde bir "Konsolu Aç/Kapat" seçeneği de vardır.
Konsol açıldıktan sonra, "help" gibi bir komut yazın ve Enter tuşuna basın.

İpuçları:

Konsol komutları

İşte OpenTTD'de bulunan tüm konsol komutlarının bir listesi. Ayraçlar [], "isteğe bağlı" anlamına gelir. Dikey çizgi | "ya da " anlamına gelir. Komut adındaki _ alt çizgi isteğe bağlıdır. Liste, en kullanışlı komutlar üstte olacak şekilde düzenlenmiştir. Bu liste alfabetik olarak da mevcuttur. Alıntı işaretlerinin konsolda da yazılması gerektiğini unutmayın!

Yardım komutları

Komut Açıklama
help [<item>] Temel konsol yardımını görüntüleyin, ilgili komut ya da değişkenle ilgili yardım için <item> belirtin.
list_cmds [<filter>] Kullanılabilir tüm komutları listeleyin, isteğe bağlı olarak yalnızca <filter> ile başlayan komutları listeleyin.
list_settings [<filter>] Kayıtlı tüm değişkenleri listeleyin, isteğe bağlı olarak yalnızca <filter> ile başlayan değişkenleri listeleyin.
list_aliases Kullanılabilir tüm takma adları listeleyin.
list_patches Tüm Ayarlar'ı listeleyin.

Oyun komutları

Bu komutlar hem tek oyunculu oyunlarda hem de sunucularda çalışır.

Komut Açıklama
newgame Yeni bir oyun başlatır.
restart Oyunu yeniden başlatır.
connect <host> <host> üzerinde çalışan bir ağ oyununa bağlanın. Sunucu için mevcut değil.
reconnect Oynadığınız son sunucuya yeniden bağlanır. (R17466'da, yalnızca 1.0 ya da sonraki sürümlerde getirildi)
save <number | file> Geçerli oyunu <number> ya da <file> olarak kaydeder.
load <number | file> Kayıtlı oyunu <number> ya da <file> ile yükler.
part Bir oyundan çıkın ve giriş menüsüne geri dönün. Sunucu için mevcut değil.
exit / quit Oyundan çıkar.

Çok oyunculu oyun komutları

Bu komutlar çok oyunculu bir oyun Sunucusu (en) çalıştırmak için kullanılır. Bazı komutlar biribirine bağlı istemciler için de çalışır.

Komut Açıklama İstemciler
kick <ip | client-id> IP <ip> ya da <client-id> ile istemciyi atma. Hayır
ban <ip | client-id> IP <ip> ya da <client-id> ile istemciyi engelleme. Hayır
unban <ip> <ip> üzerinden engeli kaldırma. Hayır
banlist Engellenmiş istemcileri gösterir. Hayır
reset_company <company-id> <company-id> ile tanımlanan şirketi siler. Hayır
pause Oyunu durdurur. Hayır
unpause Oyunu devam ettirir. Hayır
clients Her istemcinin istemci kimliğini, adını, şirket kimliğini ve IP adresini listeler. Evet
companies Oyuncuların ve özelliklerinin bir listesini gösterin, ör. şirket adı, kredi değeri, araç sayısı vb. Hayır
status Şu anda bağlı olan tüm istemcilerde durum bilgilerini alın. Hayır
server_info Geçerli ve en yüksek istemci/oyuncu sınırlarını listeleyin. Hayır
say "<msg>" Tüm oyunculara <text> içeren bir sohbet iletisi gönderin. Evet
say_client <client-id> "<msg>" <client-id> ile tanımlanan istemciye <msg> içeren bir sohbet iletisi gönderin. Evet
say_player <player-id> "<msg>" Şirkette <player-id> (1-10) ile tanımlanan herkese <msg> içeren bir sohbet iletisi gönderin. Evet
rcon <password> "<command>" İstemci olarak bağlıyken <password> tarafından kimliği doğrulanan sunucuda <command> komutunu kullanın. Şifre, sunucuda yerel olarak "rcon_pw <password>" ile önceden ayarlanmalıdır. Evet
join <company-id> [<password>] Bir şirkete katılın, <password> yalnızca katılmak istediğiniz şirket şifre korumalı ise gereklidir Evet
spectate Gözlemciye katılma (diğer adıyla 255). Evet
move <client-id> <company-id> bir istemciyi herhangi bir şirkete taşıyın, istemciyi gözlemcilere taşımak için 255 şirket kimliğini kullanın Hayır
client_name <client-id> <name> Bir istemcinin kullanıcı adını yeniden adlandırıni örn. rahatsız edici bir kullanıcı adıyla katılabilir. Hayır
list_ai Sunucudaki kullanılabilir YZ'lerin listesi Evet
start_ai <ai>[.<version>] Mevcutsa, belirtilen sürümle birlikte kullanılabilir bir YZ başlatın Hayır
stop_ai <company-id> Mevcut bir YZ'yi durdurun, şirket daha sonra haritadan tamamen temizlenecek Hayır

Dosya düzenleme komutları

Komut Açıklama
cd <directory | number> Çalışma dizinini <directory> ya da <number> olarak değiştirin.
ls / dir Geçerli dizinin dosyalarını listeler.
pwd Geçerli çalışma dizinini yazdırın.
rm <number | file> Bir kayıt oyununu ada ya da dizine göre kaldırın.
Komut Açıklama
script <file> <file> adlı dosyaya bir komut dosyası kaydedin.
exec <script> <?> Yerel bir komut dosyası çalıştırır.
return Çalışan bir komut dosyasını durdurur.
Komut Açıklama
content update Kullanılabilir çevrimiçi içerik listesini günceller.
content upgrade Güncellenen tüm dosyaları seçin (yerel olarak mevcut dosyaların)
content select (ID / all) İçeriği ID ya da tümüne seçin
content unselect (ID / all) İçeriği ID'a göre ya da tümüne göre seçimden kaldırın
content state Tüm içeriklerin durumunu (seçili olan/olmayan) göster
content download Seçilen tüm çevrimiçi içeriği indir

Diğer komutlar

Komut Açıklama
screenshot [big | giant | no_con] Bir ekran görüntüsü alır. 'big' seçilen bir alanın ekran görüntüsünü yakınlaştırır. 'giant' tüm haritanın ekran görüntüsünü oluşturur. 'no_con' sıradan bir ekran görüntüsü oluşturmak için konsolu gizler.
alias <name> <command> <command> ile ilişkili <name> adlı bir takma ad oluşturun.
set <setting_name> [<newvalue>] Konsoldan ayarı alın ve düzenleyin. <newvalue> atlanırsa, geçerli değer yazdırılır. Kullanılabilir tüm ayarların bir listesi için bkz. Konsol Ayarları.
dump_vars Bilinen tüm değişkenleri ve değerlerini yazdırın.
getseed Rastgele oluşturulan oyunlarda oyunu oluşturmak için kullanılan seed'e döner. Seed, aynı başlangıç haritasını oluşturmak için kullanılabilir.
scrollto <tile> <tile> numaralı kareye gider; onaltılık (0x ile önceden eklenmiş) ve ondalık değerleri kabul eder. Belirli bir karenin numarasını almak için arazi bilgi aracını kullanın.
clear Konsol ekranını temizler.
echo <text> Konsolda ki <text> yazsını yazdırır.
echoc <color> <text> <text> metnini <color> rengiyle yazdırır. <color> 0 ile 255 arasında bir sayıdır.
info_cmd <command> <command> komutunda teknik bilgileri gösterir.
info_var <variable> <variable> değişkeniyle ilgili teknik bilgileri gösterir.
debug_level [<level>] Oyunun farklı bölümlerinin hata ayıklama düzeylerini alın/ayarlayın.
resetengines Lokomotiflerin tüm kullanım yaşını ve kullanılabilirliğini sıfırlar.

Değişkenler

İşte OpenTTD'de bulunan değişkenlerin listesi. setting variablename yazarak bir değişkenin değerini görün. setting variablename ve ardından yeni değeri yazarak değeri değiştirin. boolean değişkenlerini 'on' ya da 'off' olarak ayarlayın. * değerini yeni değer olarak kullanarak, metin değişkenini boş olarak sıfırlayın.

Sunucu değişkenleri

Değişken Açıklama Varsayılan Değer
autoclean_companies Etkin olmayan şirketleri diğer oyuncular için serbest bırakmak üzere otomatik olarak kapatır. 'autoclean_(un)protected' ve 'autoclean_novehicles' ile özelleştirilebilir. off
autoclean_protected Belirli bir ay sonra şifreyi, etkin olmayan bir şirketten otomatik olarak kaldırır. 36
autoclean_unprotected Etkin olmayan şirketleri belirtilen aydan sonra otomatik olarak kapatır. 12
autoclean_novehicles Belirtilen aydan sonra araçları olmayan şirketleri otomatik olarak kapatır. 0
max_clients Sunucuda izin verilen en yüksek oyuncu sayısı 10
max_companies Oyunda izin verilen en yüksek şirket sayısı 8
max_join_time Bir istemcinin katılmasına izin verilen en yüksek süre (saniye) 500
max_spectators Sunucuda izin verilen en yüksek gözlemci sayısı 10
min_active_clients Etkin oyuncu sayısı bu miktardan az olduğunda oyunu otomatik olarak duraklatır. 0
net_frame_freq Bir komutu çalıştırmadan önceki (gözle görülür) çerçeve sayısı 1
net_sync_freq Oyunun eşgüdümlü olup olmadığını kontrol etmek için çerçeve sayısı 100
pause_on_join İstemci katılırken sunucunun oyunu duraklatması gerekip gerekmediğini ayarlar. Bu, yavaş kullanıcılara yardımcı olabilir. on
rcon_pw İstemci olarak bağlıyken bir sunucuyu değiştirmek için kullanılan uzaktan bağlantı şifresi. Rcon'u devre dışı bırakmak için '*' kullanın.

restart_game_year Ayarlanan yılın 1 Ocak'ına ulaşıldığında sunucuyu otomatik olarak yeniden başlatır. Bunu devre dışı bırakmak için '0'ı kullanın. 0
server_advertise Sunucunun ana sunucuya duyurulup duyurulmayacağını ayarlayın ve orada görünün. on
server_ip Sunucunun bağlandığı IP. Değişiklikler sunucuyu bir sonraki başlatışınızda geçerli olur. Herhangi bir IP'ye bağlanmak için 'all' ya da '0.0.0.0' kullanın. 0.0.0.0
server_name Çok oyunculu sunucunun adı.

server_port Sunucu bağlantı noktası numarası; güvenlik duvarınız müdahale ederse bunu değiştirin. Değişiklikler sunucuyu bir sonraki başlatışınızda geçerli olur. 3979 (TCP & UDP)
server_password Sunucunuzu korumak için sunucu şifresi; yalnızca şifreye sahip istemciler katılabilir. Şifreyi silmek için '*' kullanın.

Diğer değişkenler

Değişken Açıklama Varsayılan değer
name Çok oyunculu için adınız Player
company_pw Şirketinizin şifresi; yalnızca şifreye sahip istemciler katılabilir. Şifreyi silmek için '*' kullanın.

developer Hata ayıklama penceresini konsoldan/komut satırından oyun içi konsola yeniden yönlendirin ('2' değeri). 1

Yol bulucu değişkenleri

YAPF ayar değişkenleri için bkz. Yet Another Pathfinder (en)