Çevre düzeni
Manual (en) Tutorials

Basic tutorial:

Starting
Setting up a bus service
Setting up a train service
Setting up a plane service
Conclusion

Advanced railway tutorial:

Two Platforms
Two Tracks
Basic Network

In game tutorial:

In-game tutorial
In-depth Instructions

Railway construction:
Building tracks (en)
Building stations
Building depots (en)
Placing signals
Buying & selling trains
Converting railways
Road construction:
Building roads (en)
Building stations and loading bays (en)
Building depots
Buying & selling road vehicles
Waterways construction:
Building docks (en)
Building depots
Placing buoys
Buying & selling ships
Building locks and canals
Airport construction:
Building airports (en)
Buying & selling aircraft
General construction:
Building bridges (en)
Tunnels (en)
Landscaping (en)
Working with vehicles:
Setting vehicle orders
Refitting vehicles
Replacing vehicles
Grouping vehicles
OpenTTD Kılavuzu
Kurulum · Öğretici
SSS · Oyun Arayüzü
Benioku.txt
Altyapı

Demiryolları:

Sinyaller · İstasyonlar · Kavşaklar · Taşıma kapasitesi · Ray Tasarımları ve İpuçları
Karayolları · Tramvaylar · Suyolları · Havaalanları · Çevre düzeni
Araçlar
Trenler · Kara taşıtları · Gemiler · Uçak · Talimatlar
Ayarlar
Seçenekler · Ayarlar · YZ Ayarları · Özel grafikler · Hileler
Diğer konular
İklimler · Kasabalar · Ekonomi · Endüstriler · Felaketler · İpuçları · Gizli özellikler · Kısayollar · Konsol · Oyun mekanikleri · Çoklu Oyuncu · Senaryo düzenleyici · Çevrimiçi içerik
Sorun Giderme · Bağlantılar

Çevre düzenleme; arazinin yükseltilmesi, alçaltılması ve düzleştirilmesini de içermek üzere çevre düzenleme araçlarının kullanımı yoluyla senaryolarda peyzajın yeniden şekillendirilmesine kullanılan terimdir.

Contents

Arazinin düzenlenmesi

Araç çubuğunu görmek için menü çubuğundaki arazi düzenleme düğmesine /File/tr/Manual/Çtuş.png basın. Bir kez tıklandığında arazi düzenleme araç çubuğu açılır.

Arazi düzenleme araç çubuğu

Tüm bu düğmeler ne yapar?

Düğmeler kendini açıklar. Soldan sağa:

Düğme Eylem Kısayol Açıklama
/File/en/Manual/Lower land.png Arazi alçaltma (en) düğmesi Q

/File/en/Manual/Raise land.png Arazi yükseltme (en) düğmesi W

/File/en/Manual/Level land.png Düzleştirme düğmesi E

/File/en/Manual/Clear title.png Arazi temizleme düğmesi D Araziyi temizler
/File/en/Manual/Buy land.png Arazi satın alma düğmesi U Araziyi bir kenara koyun, kasaba gelişimini engelleyin ya da rakiplere karşı kullanın
/File/en/Manual/Plant trees.png Ağaç dikme düğmesi I Ağaç dikme araç çubuğunu açar
/File/en/Manual/Place sign.png Tabela (en) koyma butonu O

Araziyi yükseltme

Bir dağın tepesini yükseltirken, dağın tabanının da büyüyeceğine dikkat edin. Masraf, yükseklik için değil, değişim hacmi içindir. Son derece pahalı olduğu ve genç şirketleri iflas ettirebileceği için denizden arazi yükseltmekten kaçının. Fareyi tıklayıp sürükleyerek de bir arazi alanını yükseltebilirsiniz. İlk olarak, seçimin başlangıç karesi bir yükseltilir ve daha sonra seçilen alan başlangıç kenarına uyacak şekilde düzleştirilir, bu nedenle temelde yükseltme ve seviye aracının bir karşımıdır.

Seçilen alanı 45° döndürmek için CTRL tuşunu basılı tutabilirsiniz.

Araziyi alçaltma

Kara, deniz düzeyine indirilebilir. Deniz düzeyindeki alanların su basmasına eğilimli olduğuna ve tüm karelerin suyla dolacağına dikkat edin. Fareyi tıklayıp sürükleyerek de bir arazi alanını alçaltabilirsiniz. İlk olarak, seçimin başlangıç karesi bir azaltılır ve daha sonra seçilen alan başlangıç kenarına uyacak şekilde düzleştirilir, bu nedenle temel olarak alçaltma ve düzey aracının bir karışımıdır.

Seçilen alanı 45° döndürmek için CTRL tuşunu basılı tutabilirsiniz.

Araziyi düzleştirme

Geniş bir alanda araziyi düzleştirmek için düzleştirme aracını kullanın.

Bir alan seçildiğindeki görüntüsü

Alan düzeleştikten sonraki görüntüsü

Otomatik eğim

Otomatik eğim özelliği önceki sürümlerde ayarlar kısmında açık/kapalı şeklinde oyuncuların isteğine bırakılmışken yeni sürümlerde kendiliğinden işlemekte ve yapılan yolun altında bir temel oluşturmaktadır.

Not: Bazı nesneler (kanallar, bazı NewGRF endüstrileri ve kent binaları ve rakiplerin sahip olduğu arazi gibi), otomatik eğime bakmaksızın, nesnenin bulunduğu karelere temel eklenmesine ya da değiştirilmesine izin vermez.

Otomatik eğimin çalışması
Feature availability
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly