İklimler
OpenTTD Kılavuzu
Kurulum · Öğretici
SSS · Oyun Arayüzü
Benioku.txt
Altyapı

Demiryolları:

Sinyaller · İstasyonlar · Kavşaklar · Taşıma kapasitesi · Ray Tasarımları ve İpuçları
Karayolları · Tramvaylar · Suyolları · Havaalanları · Çevre düzeni
Araçlar
Trenler · Kara taşıtları · Gemiler · Uçak · Talimatlar
Ayarlar
Seçenekler · Ayarlar · YZ Ayarları · Özel grafikler · Hileler
Diğer konular
İklimler · Kasabalar · Ekonomi · Endüstriler · Felaketler · İpuçları · Gizli özellikler · Kısayollar · Konsol · Oyun mekanikleri · Çoklu Oyuncu · Senaryo düzenleyici · Çevrimiçi içerik
Sorun Giderme · Bağlantılar

OpenTTD'de dört iklim vardır: Ilıman, Soğuk, Tropik ve Oyuncak. Her iklimin kendine özgü çevre düzeni grafikleri ve farklı Araç (en), Endüstri (en) ve Şehir binaları (en) vardır. İklim, oyunun Şehir büyümesi (en) gibi diğer özelliklerini de etkiler.

Contents

Ilıman

Ilıman iklim

Ilıman iklim 1994 yılına ait orijinal Transport Tycoon'a kadar uzanır. TTD geliştiricileri Chris Sawyer, Simon Foster ve John Broomhall'un yaşadığı Birleşik Krallık'a dayanıyor. Bu, çoğu İngiltere'de düzenli olarak görülen araçlara da yansır. Mimaride de belirgindir, oyundaki birçok bina Chris Sawyer'in evi olan Glasgow'daki binalara dayanmaktadır.

Ilıman iklim, en çeşitli ve en hızlı trenlere sahip olduğu için en popüler iklimdir. Bu NewGRF'lere (en) de yansır, en popüler ikisi olan UK Renewal Set (en) ve DBSet (en) yalnızca ılıman iklimde çalışır. İklim aynı zamanda en değerli eşyalardan, kömürlere sahiptir ve olasılıkla para kazanmanın en kolayıdır. Soğuk ve tropik iklimlerin tersine, herhangi bir kasabanın büyümesi için yiyecek ya da su gereksinimi ve endüstrilerin nerede bulunabileceği konusunda çok az kısıtlama vardır. Varsayılan olan elektrikli trenlerin ve çok amaçlı vagonların bulunduğu tek iklim budur.

openttd.cfg'de ayarı şöyledir: landscape = temperate

Soğuk

Soğuk iklim

Soğuk iklim, 1995 yılında Tropik ve Oyuncak ile Transport Tycoon Deluxe'ye eklendi. Merkezi Kuzey Amerika, büyük olasılıkla Kanada'dır. Bu, mevcut tren şekillerinin ve şehir adlarının hâlâ İngiliz kökenli olduğu gerçeği ile gösterilmiştir (Kanada bir Commonwealth ülkesi olduğu için).

Soğuk iklimin en göze çarpan özelliği, belirli bir yükseliğin üzerindeki kardır. Doğal olarak, kar çizgisinin üzerindeki her bina ve ağaç da karla kaplı görünüyor. Soğuk iklimde, Ilıman ve Tropik'ten ayrı grafikler var ancak birçok grafik yeniden kullanılır, yani altyapı grafikleri için. Soğuk iklimde, kâğıt zinciri ve kar çizgisinin üzerindeki şehirlerin büyümeleri için teslim edilmesi gereken gıda yükünü de içermek üzere yeni endüstri zincirleri vardır. Ilıman iklimden küçük bir farkı, ormanların kar çizgisinin üzerinde olması gerektiğidir. Soğuk iklim aynı zamanda oynamak için popüler bir iklimdir ancak Trenlerdeki (en) düşük düzeyli seçme hakkı nedeniyle Ilıman iklim kadar değildir. Soğuk iklimde elektrikli tren yoktur ve lokomotiflerini Tropik iklimle paylaşmaktadır. Bu iklim için özellik North American Renewal Set (en) gibi yedek setler de vardır.

openttd.cfg'de ayarı şöyledir: landscape = arctic

Tropik

Tropik iklim

Tropik iklim de Transport Tycoon Deluxe ile tanıtıldı. Şehir adlarına ve mevcut Tren (en) seçimine göre Latin Amerika'ya dayanıyor.

Bu iklim, suların yakınında çimen yetiştiren yemyeşil yağmur ormanlarına sahiptir ancak su bulunmayan yerlerde kaktüslerin olduğu çorak çöllere de sahiptir. Çölde bulunan şehirler büyümek için yiyecek ve suya gerek duyar, ilki Yemek Fabrikası (en) tarafından ve diğeriyse bir Su Kulesi (en)'ne teslim edilmesi gereken çölde Su Kaynakları ile üretilebilir. Endüstrilerin nereye yerleştirilebileceğiyle ilgii bazı kısıtlamalar vardır; Yemek Fabrikası ve Çiftlik özellikle çimenlerin olduğu yerdedir, Keresteci (en) Yağmur Ormanları ile çevrili olmalıdır ve Su Kaynakları yalnız çölde bulunur. Tropik iklime özgü bir özellik odun fabrikasıdır ki bu yalnız oyuncu tarafından finanse edilebilir ve çevredeki ağaçları keser. Fabrikanın kaynakları tükenirse, ağaçlar oyuncu tarafından yeniden dikilmelidir. Transport Tycoon Deluxe'nin "Megarail 1960" adlı orijinal senaryolarından biri, oyunculara bağlantılı demiryollarıyla ilgili bilgi veren tropikal bir senaryoydu.

Tropik iklim, ılıman iklim kadar popüler değildir çünkü Tropik iklimdeki tren seçimi Soğuk iklimle aynıdır. Soğuk ve tropik iklimlerde yalnızca bir adet buharlı lokomotif bulunmaktadır.

openttd.cfg'de ayarı şöyledir: landscape = tropic

Toyland

Oyuncak iklim

Oyuncak, bir çocuğun dünyasını taklit eden gerçeküstü grafikler içeren tamamen kurgusal bir iklimdir.

Şeker ve tatlılar, binaların ve ağaçların yanı sıra mal ve trenlerin yerini alan oyuncakları temsil eder. Oyuncak'taki her grafik, yollar ve demiryolunu da içermek üzere yenidir. Yollar bir oyuncak yarış pistini simüle ederken, demiryollarının daha büyük yolları vardır. Tüm araçlarda aptal sesler ve üzerlerinde çizilmiş yüzler var. Yalnız düşük motor gücü ile sağlanan temeller ile çok az araç seçeneği var.

Oyuncak, parlak ve uyumsuz renkleri, genel sevimsizliği ve sıradanlığı nedeniyle OpenTTD'nin en az sevilen iklimi. Bu, iklimi Mars manzarasına dönüştürmek için çok sayıda girişime yol açtı (aşağıda) ve piyasaya sürüldüklerinde OpenTTD'nin 32bpp grafik sürümlerinden kesinlikle çıkarılacaktır. Tüm fabrikalar ve mallar 'Şekerleme Madeni' (en) ve 'Pil Çiftliği' (en) gibi gerçeküstü fabrikalarla değiştirildi. Herhangi bir araç için mümkün olan en erken başlangıç yılı 1935'tir.

openttd.cfg'de ayarı şöyledir: landscape = toyland

Ayrıca Bakınız

Dış Bağlantılar