NewGRF
OpenTTD Kılavuzu
Kurulum · Öğretici
SSS · Oyun Arayüzü
Benioku.txt
Altyapı

Demiryolları:

Sinyaller · İstasyonlar · Kavşaklar · Taşıma kapasitesi · Ray Tasarımları ve İpuçları
Karayolları · Tramvaylar · Suyolları · Havaalanları · Çevre düzeni
Araçlar
Trenler · Kara taşıtları · Gemiler · Uçak · Talimatlar
Ayarlar
Seçenekler · Ayarlar · YZ Ayarları · Özel grafikler · Hileler
Diğer konular
İklimler · Kasabalar · Ekonomi · Endüstriler · Felaketler · İpuçları · Gizli özellikler · Kısayollar · Konsol · Oyun mekanikleri · Çoklu Oyuncu · Senaryo düzenleyici · Çevrimiçi içerik
Sorun Giderme · Bağlantılar

NewGRF, oyunu modifiye etmek için genel bir arayüz sağlayan Yeni Grafik Kaynak Dosyası anlamına gelir. OpenTTD 1.2.0'dan beri 32bit grafikler de NewGRF'ler aracılığıyla sağlanır.

NewGRF, OpenTTD içinde var olan grafikleri, araçları, binaları, kargoları, demiryollarını, nesneleri ve endüstrileri eklemenin ya da değiştirmenin yoludur. Bu özellikleri tanıtmak için yeni bir oyun oluşturulmadan önce NewGRF dosyaları indirilebilir ve etkinleştirme için seçilebilir. Bir oyun sırasında değiştirilebilen Ayarların tersine, doğru çalışmayı sağlamak için yeni bir oyuna başlamadan önce NewGRF kurulmalıdır. "NewGRF" adı, GRF dosyalarına eklenen (Transport Tycoon grafik kaynak dosyaları) grafikleri ve oyunun davranışını değiştirmek için kullanılabilecek yeni özellikleri ifade eder. NewGRF, OpenTTD ve TTDPatch (en) arasında paylaşılan bir formattır ve her ikisiyle de neredeyse tamamen uyumludur.

OpenTTD'deki GRF dosyalarıyla ilgili genel sorunlar için NewGRF SSS sayfasını ziyaret edin.

Contents

NewGRF'leri İndirmek

Çevrimiçi İçerik

NewGRF'leri indirmenin en yaygın ve kullanışlı yolu, oyun içi çevrimiçi içerik indirme özelliğini kullanmaktır. Çoğu NewGRF orada bulunabilir. Ayrıca, bazı NewGRF'lerin geliştirme sürümlerini ve NewGRF'lerin çoğuna ve diğer kaynaklara bağlanan viki NewGRF Listesi bulabileceğiniz bir NewGRF geliştirme forumu da bulunmaktadır.

Elle kurulum

Çevrimiçi içerik yüklemesinde bulunmayan diğer konumlardan elde edilen NewGRF'leri kullanmak istiyorsanız, bunları doğru yere elle yüklemeniz gerekir. NewGRF tek bir dosyadır (.grf uzantılı), örneğin: "grvts.grf". NewGRF kurmak için:

  1. NewGRF (.grf) dosyasını indirin.
  2. NewGRF dosyasını OpenTTD yüklemenizin newgrf dizinine taşıyın (ve arşivden çıkarın).
  • Bu genellikle şu konumda olur:

C:\My Documents\newgrf (Windows 95, 98, ME)

C:\Documents and Settings\<username>\My Documents\OpenTTD\newgrf (Windows 2000, XP)

C:\Users\<username>\Documents\OpenTTD\newgrf (Windows Vista, 7)

~/.openttd/newgrf (Linux, BSD)

~/Documents/OpenTTD/newgrf (OSX)

NewGRF'leri Etkinleştirme

1. Ana menüde "NewGRF Ayarları" na tıklayın.

Ana Menü (NewGRF Ayarları)

2. 'Etkin olmayan NewGRF dosyaları'ndan bir NewGRF seçin ve "Ekle"ye basın ya da üzerine çift tıklayın. Küçük ekranlarda şöyle görünür

NewGRF ayarları penceresi (küçük)

ve büyük ekranlarda daha rahat genişler:

NewGRF ayarları penceresi (büyük)

3. Gerekirse etkin bir newgrf parametresini yapılandırın: 'etkin newgrf dosyaları' listesinden seçin ve 'parametre' düğmesini seçin. Sonuç şuna benzeyebilir

NewGRF parametere penceresi

4. İsteğe bağlı olarak NewGRF ön ayarlarını kullanarak newgrflerin seçimini (yapılandırma parametreleriyle birlikte) kaydetmeyi ya da bu listeyi yüklemeyi seçebilirsiniz:

Ön ayar kaydetme öncesi

Ön ayar kaydetme sonrası

Birlikte ya da Değil

OpenTTD, başlattığınız her yeni oyun için 59'a kadar farklı NewGRF seçmenizi sağlar. Ancak, ne ekleyeceğinizle ilgili rastgele bir seçim yapamazsınız; biraz tasarlama yapmak gerekir. Tüm NewGRF'ler birbirleriyle uyumlu değildir ve bazen birbirini tamamlayan birden fazla NewGRF'ye gereksiniminiz olabilir. Aşağıda, farklı NewGRF türlerinin yanı sıra neyi birleştirmeniz ve neyle birleştirmemeniz gerektiği konusunda bazı yorumlar yer almaktadır.

Araçlar

İstasyonlar

Kanallar/nehirler

Köprüler

Evler

Endüstriler

Havaalanları

Nesneler

Demiryolları (ray setleri)

Geçersiz birleşimler yaparsanız birçok NewGRF uyarır ve olasılıkla kendilerini devre dışı bırakır. Yeni bir oyuna başladıktan sonra (Araçlar menüsü aracılığıyla) NewGRF yapılandırmasını kontrol etmeniz önerilir. Sorunlar varsa, oyundan çıkmanız, sorunları düzeltmeniz ve yeni bir oyun başlatmanız önerilir. Rastgele oyunlar için aynı seed'i kullanırken ve harita oluşturucusundaki diğer ayarları aynı tutarken aynı haritayı yeniden oluşturabilirsiniz. Bir oyuna başladıktan sonra Konsola (en) getseed yazarak seed'i elde edebilirsiniz.

8 bit vs 32 bit grafikler

Feature availability
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

OpenTTD 1.2.0'dan beri, NewGRF'ler sadece sıradan 8 bit grafikleri değil, 32 bit grafikleri de içerebilir. Bu değişiklikle, NewGRF'ler aslında OpenTTD 1.2.0 ya da daha yeni sürümlere 32 bit grafik sağlamanın tek yoludur. Bu noktadan itibaren, NewGRF'ler farklı yakınlaştırma düzeyleri için farklı grafikler de sağlayabilir.

OpenTTD 1.2.0 ve daha yeni sürümler için kullanılabilen 32 bit grafiklerin listesi için bkz. 32bpp NewGRF'ler Listesi.

Sonuç

Şimdi, yeni bir oyuna her başladığınızda, NewGRF'lerin seçimi etkin olacak ve oyunda yaptıkları değişiklikler de etkili olacak. Bununla birlikte, newgrfs bir savegames'in ayrılmaz bir parçası olduğundan ve kullanılan newgrfs listesi içinde saklandığından, bu ayarların değiştirilmesinin var olan kayıtlı oyunların üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır.

UKRS ve Newstations'u da içermek üzere newgrf dosyalarının kullanımını gösteren bir ekran görüntüsü

(Etkin) NewGRF'lerin sırası, farklı NewGRF'lerin nasıl etkileşime girdiğinin belirlenmesinde önemlidir. Listedeki bir NewGRF değeri, listede diğer bir NewGRF'nin etkilerini geçersiz kılar.

Dış bağlantılar