Console
OpenTTD Handleiding
Installatie · Tutorial
Veelgestelde vragen · Spelinterface
README.md (en)
Constructies

Spoorwegen:

Signalering · Stations · Kruispunten · Netwerkcapaciteit · Spoorwegdesign & Tips
Wegen · Trams · Waterwegen · Vliegvelden · Terreinvorming
Voertuigen
Treinen · Wegvoertuigen · Schepen · Vliegtuigen · Orders
Instellingen
Spelopties · Moeilijkheidsgraad · Geavanceerde instellingen · Ai-instellingen · Aangepaste graphics · Cheats
Meer onderwerpen
Gemeentes · Economie · Industrie · Rampen · Tips · Verborgen functies · Sneltoetsen · Console · Spelmechanisme · Multiplayer · Scenario editor · Online content
Oplossingen voor problemen · Links

De console geeft je de mogelijkheid om de geschiedenis van een chat in een multiplayer spel te bekijken en commando's in DOSstijl uit te voeren in OpenTTD. De meeste commando's worden gebruikt voor het instellen van multiplayer servers.

Contents

De OpenTTD Console

De console gebruiken

Om de console te openen druk je op de tilde (~) of druk je op de toets links van de '1' op het toetsenbord. Het symbool kan verschillen naargelang het gebruikte toetsenbord (bijvoorbeeld bij Duitse toetsenborden moet je 2 keer op ^ drukken). Daarnaast kan je de console ook in- of uitschakelen door in het helpmenu de optie "Schakel console aan/uit" te kiezen.
Nadat de console geopend is, kan je beginnen met commando's in te typen, zoals "help" gevolgd door enter.

Tips:

Console commando's

Hier is een lijst van alle beschikbare commando's in OpenTTD. Vierkante haakjes betekent "optioneel". Een verticale lijn betekend "of". De lijst is zodanig georganiseerd dat de meest gebruikte commando's bovenaan staan. Er is ook een alfabetische lijst (EN) beschikbaar van de commando's. Onthoud dat je parameters ook tussen quotes kan plaatsen in de console!

Help commando's

Command Omschrijving
help [<item>] Toont de console help. Door een <item> mee te geven krijg je hulp voor dat specifieke commando of variabele.
list_cmds [<filter>] Noemt alle beschikbare commando's op, optioneel alleen met commando's die beginnen met <filter>.
list_vars [<filter>] Noemt alle beschikbare variabelen op, optioneel alleen met variabelen die beginnen met <filter>.
list_aliases Noemt alle beschikbare aliassen (EN).
list_patches Noemt alle geavanceerde instellingen op.

Spel commando's

Deze commando's werken in enkelspeler modus en op servers.

Commando Omschrijving
newgame Start een nieuw spel.
restart Herstart hetzelfde spel.
connect <host> Verbind met een netwerkspel dat draait op <host>. Niet beschikbaar op servers.
reconnect Verbind opnieuw met de server waar je het laatst op zat. (Geïntroduceerd in r17466, beschikbaar in versie 1.0 en later)
save <nummer | bestand> Bewaar het huidige spel als <nummer> of <bestand>
load <nummer | bestand> Laad het spel <nummer> of <bestand>
part Verlaat het huidige spel en ga terug naar het menu. Niet beschikbaar op servers.
exit / quit Verlaat het spel.

Multiplayer commando's

Deze commando's kunnen gebruikt worden om een multiplayer spelserver te draaien. Sommige commando's werken ook voor andere spelers op de server.

Commando Omschrijving Spelers
kick <ip | client-id> Kick een speler met het IP <ip> of id <client-id>. Nee
ban <ip | client-id> Ban een speler met het IP <ip> of id <client-id>. Nee
unban <ip> Verwijderd een ban voor <ip>. Nee
banlist Noemt alle verbannen IP's op Nee
reset_company (EN) <bedrijf-id> Verwijderd een bedrijf met het id <bedrijf-id>. Nee
pause Pauzeer een netwerkspel. Nee
unpause Laat een netwerkspel weer afspelen. Nee
clients Noemt client id, naam, id bedrijf en IP adres op van iedere speler. Ja
companies Toont een lijst van spelers en hun eigenschappen zoals bedrijfsnaam, huidige waarde van het bedrijf, aantal voertuigen, enz... Nee
status Toont de status van alle verbonden spelers. Nee
server_info Toont het huidige aantal spelers en het limiet. Nee
say "<msg>" Verzend een bericht met de tekst <msg> naar alle spelers. Ja
say_client <client-id> "<msg>" Verzend een bericht met de tekst <msg> naar speler <client-id>. Ja
say_player <player-id> "<msg>" Verzend een bericht met de tekst <msg> naar iedereen in het bedrijf met het id <player-id>. Ja
rcon <wachtwoord> "<commando>" Voert een <commando> uit op de server, geautoriseerd met een <wachtwoord> terwijl je verbonden bent als speler. Het wachtwoord moet lokaal op de server ingesteld worden door het commando "rcon_pw <wachtwoord>". Ja
join <bedrijf-id> [<wachtwoord>] Voeg jezelf toe aan het bedrijf <bedrijf-id>, <wachtwoord> is alleen nodig als het bedrijf beschermd is met een wachtwoord. Ja
spectate Alias voor "join 255" Ja
move <client-id> <bedrijf-id> Verplaatst een speler naar bedrijf naar keuze, gebruik daarvoor het id van het bedrijf of 255 om een speler naar de toeschouwers te verplaatsen. Nee
client_name <client-id> <naam> Verander de naam van een speler met id <client-id> naar <naam>, handig voor spelers met offensieve namen. Nee
list_ai Noemt alle beschikbare AI's op op de server. Ja
start_ai <ai> Start een beschikbare AI. Nee
stop_ai <bedrijf-id> Stopt een bestaande AI, het bedrijf wordt daarna meteen verwijderd van de kaart. Nee

Commando's voor bestanden

Commando Omschrijving
cd <map | nummer> Verander de huidige werkmap naar <map> or <nummer>.
ls / dir Noemt alle bestanden op in de huidige map.
pwd Toont de huidige werkmap.
rm <nummer | bestand> Verwijdert een savegame op naam of indexnummer.
Commando Omschrijving
script <bestand> Neem een script (EN) op naar <bestand>.
exec <script> <?> Voer een lokaal <script> uit.
return Stop het uitvoeren van een draaiend script.
Commando Omschrijving
content update Update de lijst van beschikbare online content.
content upgrade Selecteer alle bestanden die geüpgraded kunnen worden.
content select (ID / all) Selecteer een item door ID of selecteer alles.
content unselect (ID / all) Deselecteer een item door ID of selecteer alles.
content state Toont de staat (geselecteerd, niet-geselecteerd) van alle items.
content download Download alle geselecteerde online content.

Andere commando's

Commando Omschrijving
screenshot [big | nocon] Maakt een schermafdruk. 'big' maakt een schermafdruk van de gehele kaart. 'nocon' verbergt de console voor een normale schermafdruk.
alias <naam> <commando> Maak een alias (EN) aan met de <naam> naar <commando>.
set <instelling> [<nieuwe_waarde>] Krijg of zet de waarde van <instelling> vanaf de console. Wanneer <nieuwe_waarde> niet is opgegeven wordt de huidige waarde gebruikt. Zie ook: Console instellingen (EN) voor een lijst van alle beschikbare instellingen.
dump_vars Geef alle bekende variabelen en hun waarden.
getseed Geef de seed die gebruikt werd voor het automatisch aanmaken van het spel. De seed kan worden gebruikt om dezelfde startkaart te reproduceren.
scrollto <tegel> Ga naar de genummerde <tegel>; accepteert hexadecimale (voorafgegaan door 0x) en decimale waarden. Gebruik het landinformatie gereedschap om het nummer van een specifieke tegel te krijgen.
clear Maakt het consolescherm leeg.
echo <tekst> Geeft <tekst> weer op de console.
echoc <kleur> <tekst> Geeft <tekst> weer in <kleur>. <kleur> is een nummer tussen 0 en 255.
info_cmd <commando> Geef technische informatie weer voor het <commando>.
info_var <variabele> Geef technische informatie weer voor de <variabele>.
debug_level [<level>] Krijg of zet het level van debuggen van verschillende gedeelten van het spel.
resetengines Stel het gebruik en de beschikbaarheid van alle engines opnieuw in.

Variabelen

Hier is een lijst van variabelen beschikbaar in OpenTTD. De waarde van een variabele kan worden weergegeven door te typen set variabele. Wijzig de waarde door te typen set variabele gevolgd door de nieuwe waarde. Stel booleaanse variabelen in met 'on' of 'off'. Leegmaken van een tekstvariabele gebeurt door * op te geven als nieuwe waarde.

Server variabelen

Variabele Omschrijving Standaardwaarde
autoclean_companies Inactieve bedrijven automatisch sluiten om ruimte te maken voor andere spelers. Wijzig het gedrag met 'autoclean_(un)protected' en 'autoclean_novehicles'. off
autoclean_protected Verwijder het wachtwoord automatisch voor bedrijven die gedurende het opgegeven aantal maanden inactief zijn. 36
autoclean_unprotected Inactieve bedrijven automatisch verwijderen na het opgegeven aantal maanden. 12
autoclean_novehicles Bedrijven zonder voertuigen automatisch sluiten na het opgegeven aantal maanden. 0
max_clients Maximaal aantal spelers toegestaan op de server. 10
max_companies Maximaal aantal bedrijven toegestaan in het spel. 8
max_join_time Maximaal beschikbare tijd (in tikken) die een speler heeft om zich aan te sluiten. 500
max_spectators Maximaal aantal toeschouwers toegestaan op de server. 10
min_active_clients Pauzeer het spel automatisch wanneer het aantal actieve spelers minder is dan ingesteld. 0
net_frame_freq Aantal frames voordat een commando (zichtbaar) wordt uitgevoerd. 1
net_sync_freq Aantal frames om te controleren of het spel nog actief is. 100
pause_on_join Stel in of de server moet pauzeren wanneer een speler probeert aan te sluiten. Dit kan trage gebruikers helpen. on
rcon_pw Wachtwoord voor verbinding op afstand, dit wordt gebruikt om vanaf een speler de server te wijzigen. Gebruik '*' om rcon niet te gebruiken.

restart_game_year De server opnieuw starten wanneer 1 januari van het ingestelde jaar bereikt is. Gebruik '0' om het niet te gebruiken. 0
server_advertise Stel in wanneer de server zichzelf bekend moet maken bij de hoofdserver en zich daar moet laten zien. on
server_ip IP-adres waar de server naar verbind. Wijzigingen worden actief wanneer de server gestart wordt. Gebruik 'all' of '0.0.0.0' om naar alle netwerkkaarten te verbinden. 0.0.0.0
server_name Naam van de server.

server_port Poort voor de server; wijzig dit als de firewall problemen geeft. Wijzigingen worden actief wanneer u de server start. 3979 (TCP & UDP)
server_pw Wachtwoord om de server te beschermen; enkel spelers die het wachtwoord kennen kunnen verbinden. Gebruik '*' om het wachtwoord te verwijderen.

Andere variabelen

Variabele Omschrijving Standaardwaarde
name Uw naam voor multiplayer. Player
company_pw Wachtwoord voor uw bedrijf; enkel spelers met het wachtwoord kunnen verbinden. Gebruik '*' om het wachtwoord te verwijderen.

developer Stuur debug uitvoer van de console/commandline naar de ingame console (value '2'). 1