Vista barra d'eines de ferrocarril
Botó Acció Atall Descripció
/File/en/Manual/Build rail.png Construir trams de via 1,2,3,4 Construir trams de via en una direcció triada. Pot fer clicoarrossegar per a vies que no estiguen en diagonal. No obstant això no és tan eficient com l'eina Autorail.
/File/en/Manual/Build autorail.png Autorail A o 5 Una eina molt eficaç per a construir vies en qualsevol direcció (encara que pot ser difícil d’usar al principi). Si s’utilitza amb la tecla Ctrl pressionada, elimina les vies.
/File/en/Manual/Clear title.png Enderroca 6 L'eina dinamita s’utilitza per a netejar les caselles de qualsevol cosa en el seu camí que s’haja construït malament, o simplement, de qualsevol cosa que estiga en el teu camí (bé, de qualsevol cosa no). Tinga en compte que en fer clic en una estació s’eliminarà sencera, sempre que no hi haja cap tren en ella. Per a eliminar caselles soltes de les estacions, una per una, use el botons Treu+Estació (/File/en/Manual/Toggle clear active.png+/File/en/Manual/Build station.png) alhora.
/File/en/Manual/Build traindepot.png Construeix cotxeres 7 Obri la finestra “Orientació Cotxeres” perquè seleccione l’orientació de les cotxeres a construir.
/File/en/Manual/Build waypoint.png Converteix punt de control 8 Li permet crear un punt de control sobre una via fèrria.
/File/en/Manual/Build station.png Construeix estació 9 Obri la finestra “Estacions de tren” perquè vosté trie la grandària i la direcció de l’estació que vol construir.
/File/en/Manual/Place signal.png Construeix senyals S Li permet col·locar distints senyals de circulació en les vies.
/File/en/Manual/Build bridge.png Construeix pont B Li permet construir ponts de ferrocarril.
/File/en/Manual/Build traintunnel.png Construieix túnel T Li permet construir túnels subterranis.
/File/en/Manual/Toggle clear active.png Treu R Faça clic ací després d’haver seleccionat una eina per a eliminar aqueix mateix element. Per exemple, pot llevar els senyals de la via o les estacions (casella a casella).
/File/en/Manual/Convert rail.png Converteix tipus de via C Converteix les vies d’un tipus al tipus seleccionat.