Přehled nabídky železnic
Button Action Shortcut Description
/File/en/Manual/Build rail.png Staví koleje 1,2,3,4 Staví koleje ve vybraném směru, možnost kliknout a táhnout přímé koleje. Neúčinné, oproti nástroji Chytře směrované koleje (en).
/File/en/Manual/Build autorail.png Chytře směrované koleje A nebo 5 Velmi účinný nástroj pro stavění kolejív libovolném směru (ikdyž to ze začátku vypadá složitě). Použití s Ctrl koleje odstraní.
/File/en/Manual/Clear title.png Vyklidit plochu 6 Dynamit se používá k čištění čtverečků, buďto nechtěně postavených objektů nebo něčeho, co stojí v cestě. Upozorňujeme, že kliknutím na Stanice (en) odstraní celou stanici, pokud v ní není vlak. Pokud je třeba odstranit jen kousek stanice, je třeba použít nástroj Odstranit v kombinaci s nástrojem Stanice /File/en/Manual/Toggle clear active.png+/File/en/Manual/Build station.png
/File/en/Manual/Build traindepot.png Postavit depo 7 Otevře nabídku dep pro zvolení směru.
/File/en/Manual/Build waypoint.png Postavit rozcestník 8 Umožnuje umístit rozcestník na železniční trati.
/File/en/Manual/Build station.png Postavit nádraží 9 Otevře nabídku velikostí a směrů nádraží.
/File/en/Manual/Place signal.png Postavit návěstidla S Nabídka různých druhů signalizačních zařízení.
/File/en/Manual/Build bridge.png Postavit most B Nabídka pro stavění železničních mostů.
/File/en/Manual/Build traintunnel.png Postavit tunel T Nabídka pro stavění železničních tunelů.
/File/en/Manual/Toggle clear active.png Odstranit R Kliknutím na odstranit, po vybrání jiného nástroje daný objekt odstraní. Například, pokud je třeba odstranit návěstidla z železnice, ale ne železnici samotnou.
/File/en/Manual/Convert rail.png Změnit druh železnice (en) C Změnit druh železnice z jednoho typu na jiný.