Autobusy

1. Začínáme   2. Autobusy   3. Vlaky   4. Letadla   5. Závěr  
OpenTTD Návody

Základní návod:

Začínáme
Provoz autobusů
Provoz vlaků
Provoz letadel
Závěr

Doplňující návody k železnici:

Dvě nástupiště
Dvě koleje
Základní síť

Návod ve hře:

Návod ve hře
Podrobné návody

Železniční doprava:
Stavba tratě
Stavba stanice
Stavba depa
Umístění návěstidel
Nákup a prodej vlaku
Změna typu koleje
Silniční doprava:
Stavba silnic
Stavba zastávek a nakládacích ramp
Stavba garáže
Nákup a prodej silničního vozidla
Lodní doprava:
Stavba přístavu
Stavba lodního depa
Nákup a prodej lodě
Umístění bóje
Stavba průplavu a zdymadla
Letecká doprava:
Stavba letiště
Nákup a prodej letadla
Výstavba:
Stavba mostu
Stavba tunelu
Úprava povrchu
Práce s vozidly:
Nastavení příkazů vozidlům
Přestavba vozidla na jiný náklad
Vyměňování vozidel
Tvorba skupin vozidel

Zřízení autobusové dopravy

Postavme jeden z nejjednodušších druhů dopravy, jenž je k dispozici – osobní dopravu po silnici (jinak známou jako autobusová doprava).

Nalezení vhodného umístění

Pro pohyb po mapě stiskněte pravé tlačítko myši a táhněte. Podívejte se na skupinu domů – to je město. Každé město má svůj název, který je zobrazen v jeho středu, za nímž následuje číslo v závorce vyjadřující jeho populaci. Pokuste se najít město s alespoň pěti sty obyvateli.

Město

Město

Stavba autobusové zastávky

 1. Klikněte na tlačítko Výstavba silnic /File/en/Manual/Roadcnstr.png. Objeví se okno s tlačítky pro budování. Všechna tato tlačítka se vztahují k budování silniční dopravy.
 2. Klikněte na tlačítko Postavit stanici autobusů /File/en/Manual/BsStp.png. Objeví se okno, které má šest možností orientace autobusové zastávky. První čtyři možnosti vlevo určují orientaci autobusové zastávky postavené mimo silnici. Pravé dvě postaví zastávku na silnici.
/File/cs/Manual/Tutorial Bus 2.png

Výběr orientace a umístění.

 1. Najděte volné čtverce vedle silnice, ale současně v blízkosti domů.
 2. Zvolte správné tlačítko orientace, vjezd musí být směrem k silnici.
 3. Pro postavení autobusové zastávky klikněte levým tlačítkem myši na zvoleném čtverci. Všimněte si červeného čísla stoupajícího vzhůru, jenž vyjadřuje, kolik vás výstavba stála. Pokud je vjezd směrem k silnici, bude automaticky postavena silnice k vjezdu do autobusového nádraží.
 4. Opakujte tento postup pro další autobusové nádraží (zastávky) v jiné části města.
/File/cs/Manual/Tutorial Bus 4.png

Po postavení obou autobusových zastávek.

Nákup autobusu

Pro pohyb cestujících mezi těmito dvěma zastávkami budete samozřejmě potřebovat autobus. Autobus (a další silniční vozidla) je možné koupit v depu (garáži).
 1. Klikněte na tlačítko depa /File/en/Manual/Tutorial/RVDPT.png v okně Výstavba silnic, a postavte depo stejně tak, jako zastávku. Pokuste se ho postavit blízko autobusové zastávky, ale nevadí pokud bude jinde – ovšem k zastávce musí vést cesta.
 2. Klikněte na nově postavené depo. Zobrazí se okno depa a získáte přehled o všech vozidlech v depu – v současné době žádné. Můžeme to změnit tím, že koupíme autobus!
 3. Klikněte na tlačítko Nová vozidla v okně depa. Otevře se nové okno v kterém můžeme koupit nová vozidla. Vyhledáme v něm autobus.
/File/cs/Manual/Tutorial Bus 5.png

Uvnitř depa…

 1. Klikněte na autobus a potom na tlačítko Koupit silniční vozidlo. Tím bylo vozidlo koupeno a objeví se okno vozidla.
 2. Nyní máte koupen autobus a můžete mu zadat příkazy. Okno depa již nebudete potřebovat, klikněte proto na křížek v levém horním rohu okna depa – zavře se vám okno depa.

Zadání příkazů autobusu

 1. V okně silničního vozidla (autobusu) klikněte na tlačítko Ukázat příkazy vozidla /File/en/Manual/Orders.png.
 2. Klikněte na tlačítko Jet do – kurzor se změní. Nyní klikněte na první zastávku. To přidá zastávku do seznamu Jed do <zastávky>.
 3. Klikněte znovu na tlačítko Jed do a přidejte úplně stejně druhou zastávku. Jakmile dojede vozidlo na konec seznamu zastávek začne zase od začátku.
/File/cs/Manual/Tutorial Bus 6.png

Příkazy pro vozidlo.

 1. V okně silničního vozidla klikněte na status bar s nápisem Zastaveno, který se následně změní na název zastávky, kam vozidlo pojede. Vozidlo vyjede z depa a pojede do první stanice.
/File/cs/Manual/Tutorial Bus 7.png

Váš první autobus přijíždí na zastávku.

Gratulujeme – právě jste postavil/a svou první autobusovou linku! Postupem času se na zastávkách sejdou cestující, které váš autobus začne převážet. Když k tomu dojde, po příjezdu autobusu do zastávky se nad objeví zelené číslo – váš příjem za převoz cestujících!

Váš autobus pravděpodobně nebude příliš výnosný, protože převeze málo cestujících na malou vzdálenost. Budete muset vytvořit více dopravních linek za účelem vybudování celé sítě autobusů pro zvětšení příjmů své společnosti.

Další: Vlaky »