Letadla
/File/en/Translation.png
Tento článek je přeložen z English do Czech
Název původního článku: en/Manual/Tutorial/Planes
Procenta překladu: 90%
  
 • Pomozte nám zlepšit překlad této stránky.
 • Použite manuál stylů pro správnou editaci.
 • Nezapomeňte odstranit tuto šablonu, jakmile článek bude správně celý přeložen.

1. Začínáme   2. Autobusy   3. Vlaky   4. Letadla   5. Závěr  
OpenTTD Návody

Základní návod:

Začínáme
Provoz autobusů
Provoz vlaků
Provoz letadel
Závěr

Doplňující návody k železnici:

Dvě nástupiště
Dvě koleje
Základní síť

Návod ve hře:

Návod ve hře
Podrobné návody

Železniční doprava:
Stavba tratě
Stavba stanice
Stavba depa
Umístění návěstidel
Nákup a prodej vlaku
Změna typu koleje
Silniční doprava:
Stavba silnic
Stavba zastávek a nakládacích ramp
Stavba garáže
Nákup a prodej silničního vozidla
Lodní doprava:
Stavba přístavu
Stavba lodního depa
Nákup a prodej lodě
Umístění bóje
Stavba průplavu a zdymadla
Letecká doprava:
Stavba letiště
Nákup a prodej letadla
Výstavba:
Stavba mostu
Stavba tunelu
Úprava povrchu
Práce s vozidly:
Nastavení příkazů vozidlům
Přestavba vozidla na jiný náklad
Vyměňování vozidel
Tvorba skupin vozidel

Zřízení letecké dopravy

Letiště jsou používána letadly pro vzlet, přistání, nakládku, vykládku a opravy. Letiště a letadla jsou o něco dražší, protože k jejich využívání nepotřebujte stavět žádné cesty nebo tratě od jednoho letiště k druhému.

V tomto návodu se naučíte postavit letiště a najít pro něj nejlepší umístění k postavení.

File:cs/Airport s.png

Malé letiště (3 × 4)

Nalezení vhodného umístění

(Nezapomeňte: Kliknutím a tažením pomocí pravého tlačítka myši se můžete pohybovat po mapě.)

Hledejte skupinu domů – to je město. Každé město má svůj název, který je zobrazen v jeho středu, za nímž následuje číslo v závorce vyjadřující jeho populaci. Pokuste se najít město s alespoň tisíci obyvateli. Je také důležité najít město s dostatkem prostoru, aby se sem vešlo malé letiště (3 × 4), a později i větší.

Stavba letiště

 1. Klikněte na tlačítko Stavět letiště /File/cs/Manual/Tutorial/Build airport 1.png na hlavním panelu nástrojů. Tím se otevře stavební panel nástrojů.
 2. Klikněte na Postavit letiště /File/cs/Manual/Tutorial/Build airport 2.png. Otevře se nové okno Výběr letiště.
Výběr letiště

Výběr typu letiště

 1. V tomto okně můžete vybrat typ letiště které chcete postavit. Na začátku hry můžete postavit jen Malé letiště. Později se vám odemknou další typy letiště, ale teď se naučíme používat Malé letiště.
 2. Nyní najdeme vhodné místo pro letiště. Je užitečné mít zapnutou funkci zvýraznění oblasti pokrytí.
 3. Bílé čtverce znázorňují oblast pro letiště (potřebné volné místo). Fialové čtverce znázorňují oblast pokrytí. Čím více domů budete mít ve fialové části, tím více cestujících bude toto letiště využívat.
Umístění letiště

Vhodné místo pro letiště.

 1. Po postavení prvního letiště je třeba postavit další. Najděte vhodné místo v dalším městě a zopakujte kroky 1 až 5.

Nákup letadla

 1. Klikněte na hangár umístěný na vašem letišti. Otevře se okno hangáru.
 2. V okně hangáru klikněte na Nová letadla.
Uvnitř hangáru…

Okno hangáru a okno Nové letadlo

 1. Prohlédněte si seznam dostupných letadel a jedno z nich si vyberte. Klikněte na něj a poté na tlačítko Koupit letadlo. Objeví se okno letadla.
Okno letadla

Okno letadla

 1. Nyní máte koupeno své první letadlo.
Další: Závěr »