Dvě koleje

1. Dvě nástupiště   2. Dvě koleje   3. Základní síť  
OpenTTD Návody

Základní návod:

Začínáme
Provoz autobusů
Provoz vlaků
Provoz letadel
Závěr

Doplňující návody k železnici:

Dvě nástupiště
Dvě koleje
Základní síť

Návod ve hře:

Návod ve hře
Podrobné návody

Železniční doprava:
Stavba tratě
Stavba stanice
Stavba depa
Umístění návěstidel
Nákup a prodej vlaku
Změna typu koleje
Silniční doprava:
Stavba silnic
Stavba zastávek a nakládacích ramp
Stavba garáže
Nákup a prodej silničního vozidla
Lodní doprava:
Stavba přístavu
Stavba lodního depa
Nákup a prodej lodě
Umístění bóje
Stavba průplavu a zdymadla
Letecká doprava:
Stavba letiště
Nákup a prodej letadla
Výstavba:
Stavba mostu
Stavba tunelu
Úprava povrchu
Práce s vozidly:
Nastavení příkazů vozidlům
Přestavba vozidla na jiný náklad
Vyměňování vozidel
Tvorba skupin vozidel

Dvě koleje

Pokud máte jednu kolej pro více vlaků mezi dvěma stanicemi, může se stát, že bude muset vlak čekat dlouhou dobu před tím, než bude moci na kolej vjet, obzvlášť pokud je kolej dlouhá. Důvodem je, že na jedné koleji může jet pouze jeden vlak, aby se zabránilo srážkám. Abyste tento problém vyřešili, potřebujete dvě koleje, aby se vlaky mohly míjet na jiných místech než jen ve stanicích. První způsob, jak to udělat, je postavit jednu nebo více výhyben. Druhá možnost je zkrátka postavit dvě koleje na celé trati.

Částečné zdvoukolejnění: vyhýbna

Vyhýbna je krátký úsek tratě částečně zdvoukolejněný a řízený návěstidly. Je to levné řešení, ale stále může docházet ke zpoždění, pokud budou vlaky jezdit současně.

Klíčem ke stavbě výhyben je udělat je dostatečně dlouhé, tak aby se na ně vešel i nejdelší vlak který po nich bude jezdit. Když jsou tedy naše nástupiště dlouhá pět políček, je logické udělat také výhybnu dlouhou pět políček. Protože návěstidlo také zabírá políčko, výsledná kolej bude o něco delší.

Jako návěstidla budeme používat /File/en/Manual/Signal Electric Path One-Way.png Dokonalejší jednosměrné návěstidlo. Dalo by se použít dokonalejší návěstidlo, ale potom by se v některých případech mohlo stát, že by vlaky mohly „proklouznout“, čemuž dokonalejší jednosměrné návěstidlo předchází. Pamatujte, že je důležité mít dostatek místa pro vlak, který čeká na volnou kolej (viz obrázek dole).

/File/en/Manual/Tutorial/Tutorial passing siding.png

Výhybna (klikněte pro zvětšení)

Pokud máte delší trať než je na obrázku, můžete přidat více výhyben na různých místech. Pokud si ani toto neporadí s vašimi vlaky, budete muset trať zdvoukolejnit celou.

Kompletní zdvoukolejnění trati

V případě dvoukolejné tratě je využívána jedna kolej pro každý směr. To znamená, že trať zvládne pojmout mnohem více vlaků, protože se vlaky nepotkávají a nemusí se otáčet.

První krok ke zdvoukolejnění trati je v podstatě postavit velmi dlouhou výhybnu mezi oběma stanicemi. To stačí k přidání třetího vlaku, stejně jako s menší výhybnou.

/File/en/Manual/Tutorial/Tutorial three trains.png

Kompletní dvoukolejná trať a třetí vlak (klikněte pro zvětšení)

Tento způsob bude fungovat pro tři vlaky, ale návěstidla pouštějí v každém směru na danou kolej jen jeden vlak (jeden směrem k dolu, druhý k elektrárně). Pokud máte dlouhou trasu, budete chtít mít možnost pustit ve stejném směru více vlaků zároveň. Můžete sice přidat více paralelních kolejí, ale změna chování návěstidel na jedné koleji bude mnohem efektivnější.

Návěstidla brání vlakům vjet na úseky trati mezi návěstidlem samotným a dalším návěstidlem, pokud je v tomto úseku už vlak jiný. Můžeme vidět, že na trati je jen pár návěstidel. Kvůli tomu je trať rozdělená jen na dva úseky a v každém směru může být na trať vpuštěn jen jeden vlak! Abychom to opravili, musíme přidat více návěstidel, abychom trať rozdělili na menší úseky.

Provedeme tedy následující - přidáme více návěstidel. K tomu se dají použít obě výše zmíněné typy návěstidel, ale protože nepotřebujeme žádné velké čáry kvůli kousku trati bez křížení, můžeme také použít to nejzákladnější návěstidlo. Toto je "obyčejné návěstidlo" a můžete ho nalézt úplně vlevo na panelu výběru návěstidel: /File/en/Manual/Signal Electric.png.

Vzdálenost (respektive hustota) návěstidel tady není zvlášť důležitá. Pokud chcete trochu reálný vzhled, umístěte návěstidla nejméně na vzdálenost délky vlaku. V každém případě dbejte na to, abyste návěstidla postavili pouze tam, kde chcete aby vlak čekal! Nikdy byste neměli stavět návěstidlo hned za křížením, protože by jej pak čekající vlak mohl zablokovat. V našem případě byste museli odpočítat pět políček od každého křížení a návěstidlo postavit na šestém poli. Tímto způsobem vlak křížení nikdy nezablokuje.

Vyberte návěstidlo, které chcete postavit a klikněte na políčko, na kterém chcete návěstidlo mít. V základu jsou obyčejná návěstidla obousměrná. Klikněte znovu na políčko s návěstidlem (s vybraným nástrojem Umístit návěstidla), abyste ho změnili na jednosměrné. Klikněte ještě jednou, aby bylo jednosměrné z opačného směru. Vlaky nikdy nesmí projet jednosměrným obyčejným návěstidlem z druhé strany. Na první pohled to nemusí být z grafiky příliš patrné, nicméně obyčejné návěstidlo je menší a pokud tu není žádný vlak, ukazuje zelenou. Dokonalejší návěstidla jsou vyšší a ukazují červenou, dokud vlak neprojede. Pokud je to pro vás příliš matoucí, používejte jen dokonalejší návěstidla. Pro to, kam je umístit, platí úplně stejná pravidla.

/File/en/Manual/Tutorial/Tutorial intermediate signals.png

Dvojkolejka s obyčejným návěstidlem. Dokonalejší návěstidla by na těchto místech fungovala také. (klikněte pro zvětšení)

Chápete? Výborně! V tomto konkrétním případě nyní máme místo na šest vlaků (přestože čtyři vlaky budou fungovat mnohem lépe, zkuste to sami!). Máme určenou jednu trasu pro vlaky jedoucí k elektrárně a jednu pro vlaky jedoucí zpátky k dolu. Návěstidla rozdělují trať do více úseků, aby ji mohlo využívat více vlaků.

Další druhé nástupiště

Už jsme sice postavili druhé nástupiště u uhelného dolu, ale provoz začíná být rušný, a tak byste mohli chtít přidat další nástupiště také u elektrárny. Princip je úplně stejný jako u uhelného dolu a určitě ho zvládnete postavit bez bližší pomoci.

/File/en/Manual/Tutorial/Tutorial two platforms both ends.png

Druhé nástupiště u elektrárny (klikněte pro zvětšení)

Pokud je vzdálenost mezi oběma stanicemi (o hodně) delší, měli byste zvážit stavbu depa také na druhé straně trati. Pokud hrajete s poruchami vozidel, nabízí to další možnost k servisu vozidel, což pomůže k méně častým poruchám.

Další: Stavba základní sítě »