Dvě nástupiště

1. Dvě nástupiště   2. Dvě koleje   3. Základní síť  
OpenTTD Návody

Základní návod:

Začínáme
Provoz autobusů
Provoz vlaků
Provoz letadel
Závěr

Doplňující návody k železnici:

Dvě nástupiště
Dvě koleje
Základní síť

Návod ve hře:

Návod ve hře
Podrobné návody

Železniční doprava:
Stavba tratě
Stavba stanice
Stavba depa
Umístění návěstidel
Nákup a prodej vlaku
Změna typu koleje
Silniční doprava:
Stavba silnic
Stavba zastávek a nakládacích ramp
Stavba garáže
Nákup a prodej silničního vozidla
Lodní doprava:
Stavba přístavu
Stavba lodního depa
Nákup a prodej lodě
Umístění bóje
Stavba průplavu a zdymadla
Letecká doprava:
Stavba letiště
Nákup a prodej letadla
Výstavba:
Stavba mostu
Stavba tunelu
Úprava povrchu
Práce s vozidly:
Nastavení příkazů vozidlům
Přestavba vozidla na jiný náklad
Vyměňování vozidel
Tvorba skupin vozidel

Contents

Dvě nástupiště

Nyní, když máte svou první železniční trať, budete ji zřejmě chtít rozšířit o další nástupiště a vlaky.

Z předchozího návodu byste měli mít trať podobající se té na obrázku.

/File/en/Manual/Tutorial/Tutorial single track.png

Dvě stanice, trať a vlak

Tento příklad je použit proto, že obě stanice se vejdou do jednoho obrázku. Vy však můžete mít mnohem delší trať s jinak umístěnými nástupišti.

Přidání druhého nástupiště

Nevýhodou tohoto uspořádání je, že trať a stanice nejsou využívány příliš efektivně. Utratit tolik peněz za trať a stanice jen kvůli jednomu vlaku? Pokud je těžba v uhelném dole dostatečně vysoká, měli byste přidat další vlak. Vždy, když vlak nakládá, zvyšuje se vaše hodnocení přepravy v dané stanici, což má za následek zvýšení dodávek vytěženého uhlí na vaší stanici.

Dříve než budete moci přidat další vlak, musíte pro něj přidat nástupiště ve stanici u uhelného dolu. Když jeden vlak nakládá uhlí, další může jet do elektrárny vyložit svůj náklad a vrátit se. Po jeho návratu může jet do elektrárny druhý vlak, zatímco první vlak opět nakládá.

Snad si ještě pamatujete, jak postavit stanici a trať. Pusťte se do toho a postavte nové nástupiště hned vedle toho stávajícího. Nové nástupiště bude přidáno do stanice. Nyní napojte nové nástupiště na stávající trať. Za nástupištěm nechejte jednu rovnou kolej pro pozdější umístění návěstidel. Zkontrolujte, že obě nástupiště jsou dostupná z depa. Pokud vám nevyhovuje poloha depa, můžete ho pomocí nástroje dynamit zbourat a nové postavit jinde.

Přidání návěstidel

Předtím, než můžete poslat další vlak, musíte se ujistit, že se nesrazí s žádným jiným. Návěstidla zabrání vlakům ve srážce, takže jich pár budeme potřebovat.

Klikněte na tlačítko /File/en/Manual/Place signal.png Umístit návěstidla v nabídce výstavba železnice. Otevře se nabídka Výběr návěstidel.

V OpenTTD je šest různých druhů návěstidel. Naštěstí pro nás, dva z těchto šesti typů se dají použít v 95% případů. Těmto návěstdlům se říká Dokonalejší návěstidlo a jejich používání je určitě nejsnadnejší. Prozatím můžete všechny ostatní druhy návěstidel ignorovat. Pokud jste se už koukali na okno výběru návěstidel, mohli jste si všimnout, že tlačítek není šest, ale dvanáct. Ty horní jsou semaforová návěstidla a dělají úplně to stejné jako jejich dolní protějšky, světelná návěstidla. Semafory jen vypadají jinak a dávají vaší trati klasičtější vzhled. Pro výuku budeme využívat pouze světelná návěstidla, kvůli jejich snadnějšímu rozeznávání. Ve vašich hrách můžete klidně využívat oboje.

/File/en/Manual/Yapp signalgui.png

Pokročilá návěstidla

Dokonalejší návěstidla jsou označená na obrazku vlevo. Návěstidlo více vlevo je takzvané obousměrné dokonalejší návěstidlo. Vlaky přes něj mohou projíždět v obou směrech, ale budou se jím řídit pouze pokud řidič vidí světlo zepředu. Návěstidlo více vpravo, s červonou vodorovnou tabulkou, je dokonalejší jednosměrné návěstidlo. Chová se stejně jako předchozí, ale vlaky ho mohou projet jen z jedné strany (zepředu).

Tyhle dokonalejší návěstidla jsou chytrá, protože berou v úvahu trasu po které chce vlak jet. Hned jak jimi vlak projede, "zamluví" jeho cestu. Další vlak na tu stejnou cestu pustí, pokud se nijak nekříží se zamluvenou trasou jiného vlaku. Pokud potřebuje projet přes zamluvenou cestu, počká na návěstidle, dokud si nebude moct rezervovat svoji cestu. Mějte na paměti jedno důležité pravidlo: návěstidla stavějte pouze tam, kde chcete aby vlaky čekaly! Více detailů si vysvětlíme později. Pokud tyhle věci zatím nezvládáte, prostě pokračujte a udělejete to stejné jako je na obrázcích.

Teď vyberte /File/en/Manual/Signal Electric Path.png dokonalejší (PSB) návěstidlo. Klikněte na první kus koleje před nástupištěm, abyste návěstidlo postavili. Ujistěte se, že je návěstidlo otočené k nástupišti, pro otočení návěstidla na něj klikněte ještě jednou. To stejné udělejte u druhého nástupiště.

/File/en/Manual/Tutorial/Tutorial two platforms.png

Druhé nástupiště vybavené návěstidly (klikněte pro zvětšení)

Ptáte se, jestli je třeba návěstidlo i před depem? Ne, depa už mají návěstidla zabudovaná, takže potřeba není. Možná jste také četli, že návěstidla nejsou třeba ani před nádražími. Přestože to do určité míry platí pro konečné stanice, není to tak pro průjezdní stanice. Pokud s používáním návěstidel nemáte velké zkušenosti, stejně se doporučuje postavit návěstidla před konečnou stanicí. Nehledě na to, že to vypadá lépe, můžete potom snadněji přestavět konečnou stanici na průjezdnou, bez toho, aniž byste zapomněli na návěstidla a pak zjišťovali, proč vlaky nejezdí tak jak chcete.

Přidání dalšího vlaku

Teď už je vše připraveno k přidání druhého vlaku. Klikněte na depo pro otevření menu depa. Jeden způsob, jak koupit vlak, je postupovat úplně stejně jako při koupi toho prvního. Pokud ale chcete, aby byl vlak úplně stejný jako ten první, včetně příkazů, klikněte na talčítko Klonovat vlak dole v okně depa. Potom klikněte na první vlak. V depu se objeví přesná kopie prvního vlaku, včetně příkazů. Teď už ho musíte jen vyslat na cestu.

Navíc, když klonujete vlak a při kliknutí na něj držíte Ctrl, vlaky budou mít sdílené příkazy. To znamená, že když změníte příkazy u jednoho ze dvou vlaků, změna automaticky proběhne i u toho druhého (i u všech ostatních s danými sdílenými příkazy). Tohle se vám v budoucnu může hodit.

/File/en/Manual/Tutorial/Tutorial two trains.png

Nádraží se dvěma nástupišti a návěstidly v provozu (klikněte pro zvětšení)

Teď už máte dva vlaky, co jezdí na stejné trase. Dobrá práce! Možná jste si všimli, že některé části tratě na obrázku výše mají tmavší barvu. Tento prvek ukazuje rezervovanou trasu každého vlaku. Tahle možnost je v základním nastavení vypnutá, ale dá se zapnout přes Pokročilé nastavení > Ovládání > Zobrazení > Vyznačovat rezervovanou trať.

Další: Používání dvou kolejí »