Signály
Manuál OpenTTD
Instalace · Návody
FAQ · Game interface (en)
Readme.txt
Construction

Železnice :

Signály · Nádraží · Křižovatky · Kapacity · Rail Designs & Tips
Silnice · Tramvaje · Vodní cesty · Letiště · Úpravy krajiny
Vozidla
Vlaky · Silniční vozidla · Lodě · Letadla · Příkazy
Nastavení
Možnosti hry · Obtížnost · Pokročilé nastavení · Umělá inteligence · Nová grafika · Cheaty
Ostatní
Města · Ekonomika · Průmysl · Katastrofy · Tipy · Hidden features (en) · Klávesové zkratky · Konzole · Herní mechanismy · Multiplayer · Editor scénáře · Online obsah
Troubleshooting · Odkazy

Podívejte se na Building signals (en) návod a praktické příklady stavění signálů

Návěstidla jsou užitečná zařízení které vám umožní ovládat jízdu vlaku. Jsou nezbytné aby po trati mohly jezdit vlaky a nesrazily se.

Contents

Stavba návěstidel

Stavění návěstidel

Chcete-li stavět návěstidla, musíte přepnout na stavění návěstidel. Otevřete okno Výstavba železnice, kde vyberete ikonu s obrázkem návěstidel (semaforů). A otevře se vám okno Stavění návěstidel, kde můžete vybrát typ semaforu, který chcete stavět.

V módu výstavby semaforu:

Omezení

Výběr návěstidel

Nové rozhraní odstraňuje nutnost klávesou Ctrl procházet typy signálu. Buď s klávesou Ctrl klikněte na ikonu vytvořit signály, nebo v Construction (en) nastavíte Povolit signálu GUI (starší verze: V openttd.cfg nastavit enable_signal_gui jako pravdivé). Když potom kliknete na "postavení návěstidla" tak se zobrazí toto rozhraní:

Výběr návěstidel

Semafory (mechanické signály, staré)
/File/en/Manual/Signal Semaphore.png Obyčejné návěstidlo
/File/en/Manual/Signal Semaphore Pre-Signal.png Vjezdové návěstidlo
/File/en/Manual/Signal Semaphore Exit-Signal.png Výjezdové návěstidlo
/File/en/Manual/Signal Semaphore Combo-Signal.png Cestové návěstidlo
/File/en/Manual/Signal Semaphore Path.png Dokonalejší (PBS) návěstidlo (ignoruje se při průjezdu opačným směrem)
/File/en/Manual/Signal Semaphore Path One-Way.png Dokonalejší (PBS) návěstidlo (neprůjezdné v opačném směru)
Světelné semafory (moderní elektrické semafory)
/File/en/Manual/Signal Electric.png Standard světelné Obyčejné návěstidlo
/File/en/Manual/Signal Electric Pre-Signal.png světelné Vjezdové návěstidlo
/File/en/Manual/Signal Electric Exit-Signal.png světelné Výjezdové návěstidlo
/File/en/Manual/Signal Electric Combo-Signal.png světelné Kombinované návěstidlo
/File/en/Manual/Signal Electric Path.png světelné Dokonalejší (PBS) návěstidlo (ignoruje se při průjezdu opačným směrem)
/File/en/Manual/Signal Electric Path One-Way.png světelné Dokonalejší (PBS) návěstidlo (neprůjezdné v opačném směru)
Další ikonky
/File/en/Manual/Signal Convert.png Přeměna návěstidel - změna návěstidel na trati na jedno vybrané v gui. Viz Building signals
/File/en/Manual/Signal Density.png Rozestup návěstidel - Nastavuje, jak blízko jsou signály umístěny, když automaticky stavíme návěstidla po celé trati. Viz Building signals
Feature availability
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Obyčejné návěstidlo

Návěstidla povolují, nebo zakazují jízdu vlaku do dalšího úseku. Jízda vlaku je povolená, pokud následující úsek za návěstidlem není obsazen. Úsek je celá část trati za návěstidlem. Tento úsek končí zase dalším návěstidlem, stanicí anebo depem. Pokud je úsek za návěstidlem obsazen, návěstidlo svítí červeně a vjezd do tohoto úseku je zakázán. Platí to i v případě, že se trať větví po signálu na více úseků (např. křižovatky). I když očekávaná cesta přijíždějícího vlaku nekoliduje s jiným vlakem ve stejném úseku, ale na vedlejší trati, první vlak bude mít červenou. Pokud je úsek za návěstidlem volný je vjezd povolen a na návěstidlu svítí zelená (případně žlutá a pod... je to závislé na typu použitých návěstidel).

Obousměrné návěstidlo

Obousměrné návěstidlo

Obousměrná návěstidla se používají na železnici tam, kde se pohybují vlaky v obou směrech na stejné dráze. Nejčastější použití je u stanic, kde vlaky vjíždí a vyjíždí.

Pokud má vlak nějakou volnou kolej, tak na ni pojede. Pokud jsou všechna návěstidla na stůj - červené, pojede nejjednodušším směrem (rovně) a bude čekat na návěstidle na volno.

Jednosměrné návěstidlo

Jednosměrné návěstidlo v kruhu

Jednosměrné návěstidlo omezuje jízdu vlaků v jednom směru. V příkladu vpravo, návěstidla nutí vlaky pohybovat se v kruhu. To má dvě výhody: vlaky pro vjezd a výjezd ze stanic je efektivní a trať může mít více než 2 vlaky.

Při použití jednosměrného návěstidla, se ujistěte, že jsou všechna ve správném směru. Je dobré sledovat první vlak na nové trati zda jsou na celé cestě správně umístěná návěstidla, abyste zjistili zda jste neudělali nějakou chybu.

Kliknutím na stávající obousměrné návěstidlo přepínete na jednosměrné návěstidlo. Pokud na něj znovu kliknete, můžete změnit jeho směr, po třetím kliknutí se vrátí zpět do obousměrného návěstidla.

Vlak si vybere cestu k návěstidlu zepředu.

Přijede-li vlak k jednosměrnému návěstidlu z druhé strany, okamžitě zastaví a neprojede.

Vjezdové a výjezdové návěstidla

Problém - vlevo může odjet vlak dříve a potom druhý vlak tam nemůže.

Problém vyřešen pomocí vjezdového návěstidla

Obrázek v pravém horním rohu zobrazuje situaci, kde je vjezd do stanice ovládán pomocí běžných návěstidel. Pokud je alespoň jedna kolej prázdná, tak to funguje dobře, přijíždějící vlak je vždy poslán na volnou kolej v nádraží. Nicméně, když všechny koleje v nádraží budou obsazeny (viz obrázek). Všechny návěstidla svítí červeně, tak přijíždějící vlak vybírá nejjednodušší cestu - rovně. Předpokládejme však, že vlak na pravé koleji bude ve stanici delší dobu. Mezitím vlak na levé straně odjede. Příchozí vlak ovšem zůstal stát na přímé koleji která je obsazená, i když je nyní levá kolej volná! Proto musíme zastavit vlak ještě před výhybkou a pustit ho dále až se uvolní nějaká kolej, potom si vlak vybere volnou kolej. K tomuto účelu je třeba použít některá z následujících návěstidel.

Vjezdové návěstidlo

/File/en/Manual/Entry presignal.png

Vjezdové návěstidlo ukazuje zelenou (volno), pokud alespoň jedno následující výjezdové či kombinované návěstidlo ukazuje zelený signál (volno). Jinak svítí červeně (stůj). To zabrání vlaku vjet do úseku, pokud není následující úsek volný pro pokračování v cestě.

Pokud neexistují žádná výjezdová či kombinovaná návěstidla bezprostředně za ním chová se jako obyčejné návěstidlo.

Všimněte si, že depa obsahují obousměrná vjezdová návěstidla.

Výjezdové návěstidlo

/File/en/Manual/Exit presignal.png

Výjezdové návěstidlo se chová stejně jako normální návěstidlo, ale je nutné pro správné fungování vjezdového a kombinovaného návěstidla. (závislost)

V krátkosti: Nejprve je ve směru jízdy vlaku umístěno vjezdové návěstidlo. Za ním se trať rozděluje nejméně na dva úseky. Na každé z nich je výstupní návěstidlo a pokud je trať za oběma obsazená, budou svítit červeně. Pak i vjezdové návěstidlo bude červené. Jestliže je alespoň jedna trať za výjezdovým návěstidlem volná, svítí zeleně, pak i vjezdové návěstidlo bude zelené.

Kombinované návěstidlo

Stanice s 1 vjezdovým návěstidlem, 2 kombinovanými návěstidly a 4 výjezdovými návěstidly

/File/en/Manual/Combo presignal.png

Třetí typ návěstidla tzv. Kombinované návěstidlo se chová zároveň jako vstupní i výstupní návěstidlo. Umožňuje postavit celý řetěz návěstidel. Ukazuje zelenou (volno), pokud alespoň jedno následující výjezdové nebo obyčejné návěstidlo (případně kombinace) ukazuje zelený signál (volno). Pak i vstupní návěstidlo svítí zeleně. V opačném případě kombinované návěstidlo svítí červeně (stůj) a následně i vstupní návěstidlo svítí červeně. To zabrání vlaku vjezd do úseku, pokud není následující úsek volný pro pokračování v cestě a umožní vám vytvářet velké "stromy" návěstidel, jak je znázorněno na obrázku na pravé straně.

Stavba návěstidel

Chceteli postavit návěstidlo zvolte příslušné tlačítko z výběru návěstidel.

Omezení

Problémy s Vjezdovým návěstidlem... (Semafory vlevo!)

Důležité je to že zelená v některém následujícím úseku rozsvítí zelenou v úseku, a pokud vlak nemůže pokračovat protože k tomu následujícímu úseku nevedou koleje a k úsekům co koleje vedou je na semaforu červená může dojít k zablokování křížení a potom už tam neprojede žádný vlak.

Viz obrázek (semafory vlevo od kolejí) - pokud pojede vlak ze spodní koleje má zelenou, ale na horní kolej nevede cesta takže skončí před některým semaforem s červenou a dojde k zablokování.

Taky pokud se vlak ztratí je vybrán náhodný směr kterým může jet a může dojít k zablokování. Proto třeba při použití vjezdových, výjezdových a cestovních návěstidel je třeba více přemýšlet aby nedošlo k zablokování trati.

Dokonalejší (PBS) návěstidlo

Dva typy dokonalejších návěstidel Signal GUI (en).

K dispozici jsou dva nové typy signálů. Dokonalejší jednosměrné a také obousměrné návěstidlo (PBS = Path block signals). Tato návěstidla umožňují vlakům rezervovat si cestu do dalšího úseku návěstidel před vstupem do úseku. Pokud jiný vlak chce vstoupit do úseku, a podaří se mu rezervovat cestu do místa kde může bezpečně zastavit (vlaky si nekříží cesty), cesta návěstidlem bude povolená do úseku, i když je v úseku jiný vlak.

Velmi důležitý rozdíl mezi obyčejnými a dokonalejšími (PBS) návěstidly: dvě paralelní tratě jsou rozděleny křižovatkou.

  • Block signals: Obyčejné návěstidlo vlak na paralelní trati přes křižovatku nepustí, protože je úsek obsazen vlakem na horní trati. K žádné kolizi vlaků by zde ale nedošlo, protože úsek je pro oba vlaky bezpečný. Stejně se chová i vjezdové, výjezdové a kombinované návěstidlo
  • Path signals: Dokonalejší (PBS) návěstidlo pustí oba vlaky souběžně - mají volnou cestu. Trať je bezpečná.

Y odbočka a Obyčejné návěstidla

Viz příklady a obrázky.

Máme zde Y odbočku kde jsou tři semafory. Vlak přijíždí a chce jet do leva po trati. Obyčejné návěstidlo mu to nedovolí, protože je úsek obsazen (i když trať je do leva volná).

Y odbočka kdy za odbočkou jsou hned další obyčejné návěstidla na obě strany

Řešením je rozdělit tento úsek na menší úseky přidáním semaforu hned za křížení.

Y odbočka a Dokonalejší (PBS) návěstidlo a dvě obyčejné návěstidla

Naopak, pokud použijeme Dokonalejší (PBS) návěstidlo tak vlak může jet do leva protože je tam volná kolej až k návěstidlu, do prava nemůže tam je vlak. Není třeba rozdělovat úsek do menších úseků (tj. není potřeba návěstidla za křížení).

Dvě věci byste měli vědět o tomto návěstidle:

PS

1W PS

Dva nové typy Dokonalejších (PBS) návěstidel se chovají trochu jinak než standardní typy signálů OpenTTD. Návěstidla jsou ve výchozím nastavení červené a přepnou se do zelené, jakmile si vlak může rezervovat cestu k další bezpečné pozici která je na jeho cestě. Bezpečné pozice jsou - podle definice - před návěstidlama, v depu.

Je vhodné další návěstidla umístit tak aby když bude před nimi stát nejdelší vlak nestály vagony v křížení a tím pádem pokud pojede jiný vlak tak ho dokonalejší návěstidlo pustí tak jak je znázorněno v následujícím příkladu. To je velká výhoda proti standardním návěstidlům OpenTTD, kde jste museli umístit návěstidla před a za křížením, který způsoboval že vlaky blokovaly při čekání křížení.

Špatně: Návěstidlo je špatně umístěno, jak vlak stojí před návěstidlem blokuje křížení pro jiný vlak.

Správně: Tady je dost místa před návěstidlem na vlak který tu může čekat. Další vlaky budou čekat před křižením a nebudou ho blokovat pro jiný směr. To umožňuje, že vlak přijíždějící z jiného směru může křížení projet bez čekání (pokračovat).

To je jeden další příklad toho, co můžete dělat s dokonalejšími návěstidly.

Stanice s dokonalejšímy návěstidly. Všimněte si, že návěstidla v přední části stanice pro vjezd nejsou zapotřebí, protože jsou použita jednosměrná návěstidla. Nicméně, takhle je lehčí vyjet s vlaky z depa před vlaky, které chtějí vstoupit do depa.

Pokročilé nastavení

Pokročilé nastavení

K dispozici je pokročilé nastavení.

Jednou z možností je upozornit na vyhrazené dráhy. Tato možnost je vhodná k řešení problémů s cestou přes křižovatky, pak můžete vidět, jaké cesty vlaky mají nastavené přes křížení. (Vyznačovat rezervovanou trať)

Další možnost zvolit jaký typ semaforu se bude defaultně stavět. A jaké se budou vybírat při stlačení CTRL. (Výchozí typ návěstidla, Vybírat dokola návěstidla)

Základní příklady

Níže jsou uvedeny některé příklad uspořádání trati, které používají návěstidla. Další příklady dokonalejších návěstidel EN (Advanced_path_signal_layouts) , které nejsou vhodné pro začátečníky.

Základní odbočka

Tato odbočka má nyní větší propustnost

Základní křižovatka pro vlaky s maximální délky tři dlaždice. Všimněte si použití běžných signálů na rovné trati. Všiměte si také tmavších kolejí před vlaky - rezervovaný úsek.

Základní obousměrná stanice

U této stanice můžou vlaky používat obě koleje z obou směrů.

Základní stanice.

Feature availability
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Semafory

Starý semafor má stejnou funkci jako světelné semafory, pouze vzhled je stejný jako staré dřívější mechanická návěstidlo.

Před OpenTTD 0.6.0 byly semafory vytvořeny pouze držením klávesy Ctrl Při umísťování signálů. Vzhledem k tomu, semafory 0.6.0 bude vytvořeno místo světelných signálů před konfigurovatelné rok 1975 ve výchozím nastavení. Toto nastavení se nazývá "Automatické vytvoření semafory před" a lze nalézt v "Advanced Settings" v části "Konstrukce" a pak "signály".

Po umístění drží Ctrl a klikněte změny Rozšíření signálu stav signálu (tj. presignals). Můžete změnit předem umístěny semafory na světelné signály volbou "konvertovat signál" nástroj signál-gui a Ctrl + kliknutí na existující signál.

Historie

Semafory mají dlouhou historii v železničních tratí. Viz: Železniční traťové návěstidlo

V původním Transport Tycoon, železniční semafory vytvořené před rokem 1975 byly mechanické. Poté byly semafory světelné. Transport Tycoon Deluxe odstranil tuto funkci, ale to bylo obnoveno v TTDPatch OpenTTD.

Feature availability
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

Řízení vlaků

Semafory jsou určeny k prevenci aby se vlaky nesrazily, a pomoci nich mohly dojet na stejné místo určení. Pokud chcete přímo určit vlaku k těmto cílům cestu přes určité trasy, měli byste používat směrování.

Viz také