Verladersdienst
/File/en/Notice.png
Opmerking
Als je een twee-richtingen verladersdienst wil opstarten kijk dan hier. De methode beschrijft op deze pagina alleen de een-richting verladersdienst.

Een verladersdienst is, om het simpel te zeggen, een dienst waar voertuigen een soort "ketting" vormen voor het vervoeren van vracht. Bijvoorbeeld, een bus kan passagiers wegbrengen naar een buiten de stad gelegen vliegveld, zodat deze naar een verder gelegen vliegveld aan de andere zijde van de kaart kunnen vliegen om zo meer winst te genereren.

In bepaalde gevallen zullen voertuigen een negatief inkomen krijgen, ook al zijn zij een belangrijke schakel in de winstgevende ketting.

Bussen verladen passagiers van een nabijgelegen stad naar een vliegveld

Bijvoorbeeld, passagiers arriveren op een bushalte en een bus neemt ze mee, de bus brengt ze naar een lokaal vliegveld dat buiten de stad ligt en normaal gesproken geen passagiers accepteert. De bus is ingesteld met Transfer op Overladen en vertrek leeg op het vliegveld en de passagiers zullen de bus verlaten en wachten op een vliegtuig om hen op te pikken.

Het is niet altijd zinvol om een punt-naar-punt dienst voor elke mogelijke route in te richten. Vaak is een op knooppunten gebaseerd systeem zinvoller omdat het de druk op je netwerk verlicht en voor passagiers en vracht mogelijk maakt om verschillende soorten vervoer te kiezen om efficiënter van A naar B te reizen. Dit is waar de Transfer knop voor dient.

Contents

Hoe zet je een transferroute op

Stel je eens voor dat je een vliegveld hebt in een stad en je wilt een bus gebruiken om passagiers uit het stadscentrum naar het vliegveld te brengen. Dit kan eenvoudig worden volbracht:

Eerst moet het busstation direct naast het vliegveld (er tegenaan). Als er een gat zit tussen de stations zal het spel een andere naam geven aan het busstation en werkt transfer niet.

Dit zal niet werken vanwege de afstand tussen de stations

Zet de route op als normaal, en selecteer de Transfer knop om passagiers te vertellen dat ze moeten wachten op het vliegveld voor een vlucht. Om te voorkomen dat de bus passagiers steelt van het vliegtuig, selecteer je ook lossen. Vanaf OpenTTD 0.7.0 selecteer niet laden en transfer uit de uitklapmenu's. Vanaf OpenTTD 1.1.1 is de transfer optie ook gekoppeld aan leeg vertrekken en hoef je de niet laden optie niet meer aan te klikken. Nu geeft de order de volgende regel Overladen en vertrek leeg.

Correct opgezet, het station toont nu de bus en vliegtuig symbolen

Op deze manier zal de bus altijd passagiers naar het vliegveld brengen voor verder transport.

Hoe zet je een meer complex systeem op?

Complex verladerssysteem. Bussen brengen passagiers naar een nabijgelegen trein station. De shuttle trein pikt ze op en transporteer ze naar het vliegveld.

Je zult opmerken dat (en je verwonderen waarom) je transfer kunt combineren met volledig laden en lossen (of niet lossen respectievelijk). Dit akn worden gebruikt om meer complexe verladerssystemen op te zetten. Stel je voor, je hebt datzelfde vliegveld als in het voorbeeld hierboven. Dit vliegveld heeft een aantal plaatsen om zich heen, en je wilt graag een shuttletrein die door alle dorpen gaat om passagiers op te pikken.

op deze wijze zullen alle mensen van alle haltes worden afgezet op het vliegveld en aan boord gaan van hun vliegtuigen.

Een ander aantrekkelijk aspect is om een lokaal busnetwerk in te zetten om vanuit de hele stad passagiers op te pikken en naar een centraal treinstation te brengen. De overladen en vracht meenemen functie is zinvol als een voertuig vracht op zal pikken van diverse regionale stations en deze aflevert op een bestemming ver weg, net zoals treinen in de echte wereld doen.

Versnellen van een complexe verladersdienst

/File/en/Manual/No unload take cargo.png

Vanaf versie 0.7.0 kun je shuttle voertuigen de Niet lossen en neem vracht mee order geven op alle dorpen. Dit doet hetzelfde als de overladen en neem vracht mee order (zie het voorbeeld hierboven), maar voorkomt dat passagiers eerst uitstappen (m.a.w. overladen) en weer op de bus stappen. Dit maakt de verladersdienst sneller en realistischer, omdat de trein alleen nieuwe passagiers oppikt, terwijl de passagiers van vorige stations blijven zitten.

Mogelijkheid beschikbaarheid sinds 0.7
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly

AI's die verladers systemen bouwen