Firma

<< Wróć do wszystkich ustawień <<

Grupy ustawień
Lokalizacja
Grafika
Dźwięk
Interfejs
Wiadomości i porady
Firma
Finanse
Pojazdy
Ograniczenia
Awarie i katastrofy
Tworzenie mapy
Środowisko
Rywale
Ilość różnych ustawień
Podstawowy Zaawansowany Ekspert
4 14 15

Jeśli gdziekolwiek w artykule znajduje się niezrozumiałe dla Ciebie słownictwo dotyczące sygnalizacji, przeczytaj artykuł o sygnalizacji. O ile nie wskazano inaczej, ustawienia są dostęne w kategoriach Zaawansowane i Ekspert

Contents

Automatycznie buduj semafory przed

Pozwala wybrać (/File/pl/Archive/Plusminusbutton.png), przed którym rokiem sygnały będą budowane jako semafory, a nie sygnały elektryczne. Domyślnie ustawiony jest rok 1950, wartość tę można zmienić na 0 do 5 000 000.

Jest to ustawienie klienta.

Domyślny typ sygnalizatorów

Dzięki tej opcji możesz ustawić (/File/pl/Archive/Listbutton.png) jakie sygnalizatory będą budowane jako domyślne. Dostępne typy to:

Typ: Ustawienie klienta, dostępne w ustawieniach podstawowych.

Przełączaj typy sygnlizatorów

Pozawala wybrać (/File/pl/Archive/Listbutton.png), między jakimi typami sygnalizatorów można przełączyć się za pomocą Ctrl+klik-u przy budowaniu semaforów. Dostępne opcje to:

Typ: Ustawienie klienta.

Zachowaj stały odstęp między semaforami przy przeciąganiu

Pozwala zadecydować ( /File/pl/Manual/Offbutton.png(domyślne)/ /File/pl/Manual/Onbutton.png), w jaki sposób budowane są semafory przy przeciąganiu z klikniętym Ctrl. Kiedy ustawienie to jest wyłączone, dodatkowe semafiry są stawiane przed tunelami i mostami, aby nie pozostawiać długich odcinków bez sygalizacji.

Ustawienie klienta, dostępne wyłącznie w kategorii Ekspert.

===Nowe polecenia są domyślnie "bez zatrzymywania się"

Pozwala włączyć ( /File/pl/Manual/Onbutton.png(domyślne)/ /File/pl/Manual/Offbutton.png) opcję domyślnego dodawania do poleceń pojazdu słowa bezpośrednio. Funkcja ta powoduje, że pojazd zatrzyma się wyłącznie na stacjach wyznaczonych w rozkładzie (dotyczy tylko nowych poleceń).

To ustawienie klienta dostępne jest już z kategorii podstawowej.

Rozkazy nowego pociągu kończą się domyślnie na ... peronu

Umożiwia zmianę (/File/pl/Archive/Listbutton.png) miejsca, w którym, po wjeździe na peron, domyślnie zatrzymuje się pociąg. Ustawienie to wpływa tylko na nowe polecenia, należy również pamiętać, że dla każdego polecenia można ustawić inną wartość - tu zmienia się tylko tę domyślną. Dostępne są następujące możliwości:

Typ: Ustawienie klienta, dostępne również w ustawieniach podstawowych.

Początkowy kolor firmy

Za pomocą tego ustawienia można zmienić (/File/pl/Archive/Listbutton.png) kolor, jaki zostanie przydzielony firmie na początku rozgrywki. Dostępe są następujące kolory:

Typ: Ustawienie klienta

Autoodnawianie pojazdów gdy stają się stare

To ustawienia pozawala włączyć ( /File/pl/Manual/Offbutton.png(domyślne)/ /File/pl/Manual/Onbutton.png) opcję automatycznego odnawiania pojazdów. Pojazdy - w momencie gdy staną się stare (zobacz ustawienie poniżej), tylko jeśli dany typ pojazdu jest jeszcze dostępny - zostaną zastąpione nowym.

Typ: Ustawienie firmy

Automatyczna odnowa gdy pojazd ma ... maksymalym wieku

Wpływa na ustawienie opisane powyżej - pozwala ustawić (/File/pl/Archive/Plusminusbutton.png) wiek, po osiągnięciu którego pojazd zostanie poddany autoodnowie. Domyślna wartość to 6 miesięcy po, można zmienić ją na od 12 miesięcy do do 12 miesięcy po.

Typ: Ustawienie firmy

Min. ilość pieniędzy potrzebna do autoodnowienia

Łączy się z powyższymi ustawieniami. Jeśli ustawiona (/File/pl/Archive/Plusminusbutton.png) wartość jest inna od 0, pojazd zostanie skierowany do warsztatów w celu autoodnowienia dopiero, gdy firma będzie miała na koncie większą ilość pieniędzy niż ustawiona tutaj. Domyślnie jest to 100.000 funtów, czyli 600.000 zł, można zmienić wartość na 0 do 2.000.000 funtów (12.000.000 zł)

Typ: Ustawienie firmy

Okres między serwisowaniami w procentach

Umożliwia włączenie ( /File/pl/Manual/Offbutton.png(domyślne)/ /File/pl/Manual/Onbutton.png) obliczania momentu, w którym pojazdy trafią do serwisu, na podstawie procentu maksymalnej sprawności (zamiast na podstawie czasu od ostatniego serwisowania).

Typ: Ustawienie firmy

Domyślny interwał serwisowania pociągów

Pozwala ustawić (/File/pl/Archive/Plusminusbutton.png) domyślny okres serwisowania dla nowych pociągów, jeśli takowy nie istnieje dla określonego pojazdu. Ustawienie może przyjmować wartość od 5 do 800 dni/%, lub może być wyłączone (jeśli wartość równa jest 0). Domyślnie jest to 150 dni/%

Typ: Ustawienie firmy

Domyślny interwał serwisowania pojazdów

Pozwala ustawić (/File/pl/Archive/Plusminusbutton.png) domyślny okres serwisowania dla nowych pojazdów drogowych, jeśli takowy nie istnieje dla określonego pojazdu. Ustawienie może przyjmować wartość od 5 do 800 dni/%, lub może być wyłączone (jeśli wartość równa jest 0). Domyślnie jest to 150 dni/%

Typ: Ustawienie firmy

Domyślny interwał serwisowania statków

Pozwala ustawić (/File/pl/Archive/Plusminusbutton.png) domyślny okres serwisowania dla nowych statków, jeśli takowy nie istnieje dla określonego pojazdu. Ustawienie może przyjmować wartość od 5 do 800 dni/%, lub może być wyłączone (jeśli wartość równa jest 0). Domyślnie jest to 360 dni/%

Typ: Ustawienie firmy

Domyślny interwał serwisowania samolotów

Pozwala ustawić (/File/pl/Archive/Plusminusbutton.png) domyślny okres serwisowania dla nowych samolotów, jeśli takowy nie istnieje dla określonego pojazdu. Ustawienie może przyjmować wartość od 5 do 800 dni/%, lub może być wyłączone (jeśli wartość równa jest 0). Domyślnie jest to 100 dni/%

Typ: Ustawienie firmy