Rywale

<< Wróć do wszystkich ustawień <<

Grupy ustawień
Lokalizacja
Grafika
Dźwięk
Interfejs
Wiadomości i porady
Firma
Finanse
Pojazdy
Ograniczenia
Awarie i katastrofy
Tworzenie mapy
Środowisko
Rywale

Ilość różnych ustawień

Podstawowy Zaawansowany Ekspert
Gracze komputerowi 3 7 9
pozostałe 1 2 3

Wszystkie ustawienia z tej grupy to ustawienia gry. Jeśli nie wskazano inaczej, są one dostępne w kategoriach: Zaawansowane i Ekspert

Contents

Gracze komputerowi

Domyślny profil ustawień

Pozwala na wybór (/File/pl/Archive/Listbutton.png) profilu ustawień, używanego domyślnie dla nowych SI lub Game Script. Dostępne są opcje:

To ustawienie jest dostępne w kategorii Podstawowe.

Ilość #opcodes przed uśpieniem skryptu

Pozwala ustalić (/File/pl/Archive/Plusminusbutton.png) maksymalną liczbę kroków obliczeniowych, jakie skrypt może zrobić w jednej kolejce. Domyślnie jest to 10.000, wartość można zmienić na 500 do 250.000.

To ustawienie jest dostępne tylko w katgorii Ekspert.

Maksymalne zużycie pamięci na skrypt

Pozwala ustalić (/File/pl/Archive/Plusminusbutton.png) maksymalną ilość pamięci, jaką może zużywać pojedynczy skrypt. Domyślnie jest to 1.024 MiB, wartość można zmienić na 8 do 8.192 MiB.

To ustawienie jest dostępne tylko w katgorii Ekspert.

Szybkość budowy

Określa (/File/pl/Archive/Listbutton.png) szybkość budowy infrastruktury przez SI. Dostępne ustawienia to:

To ustawienie jest dostępne w kategorii Podstawowe.

Pozwól na SI w grze wieloosobowej

Włącza lub wyłącza (/File/pl/Manual/Onbutton.png / /File/pl/Manual/Offbutton.png, domyślnie włączone) udział SI w grze wieloosobowej.

To ustawienie jest dostępne w kategorii Podstawowe.

Pociągi niedostępne dla komputera

Włączenie (/File/pl/Manual/Onbutton.png / /File/pl/Manual/Offbutton.png, domyślnie wyłączone) tej opcji blokuje graczom SI dostęp do transportu kolejowego.

Samochody niedostępne dla komputera

Włączenie (/File/pl/Manual/Onbutton.png / /File/pl/Manual/Offbutton.png, domyślnie wyłączone) tej opcji blokuje graczom SI dostęp do transportu drogowego.

Samoloty niedostępne dla komputera

Włączenie (/File/pl/Manual/Onbutton.png / /File/pl/Manual/Offbutton.png, domyślnie wyłączone) tej opcji blokuje graczom SI dostęp do lotnictwa.

Statki niedostępne dla komputera

Włączenie (/File/pl/Manual/Onbutton.png / /File/pl/Manual/Offbutton.png, domyślnie wyłączone) tej opcji blokuje graczom SI dostęp do żeglugi.

Pozostałe

Ustawienie w grupie Rywale niedotyczące graczy komputerowych.

Pozwól na wysyłanie pieniędzy do innych firm

Umożliwia włączenie lub wyłączenie (/File/pl/Manual/Onbutton.png / /File/pl/Manual/Offbutton.png, domyślnie włączone) możliwości przekazów piniężnych pomiędzy firmami.

To ustawienie jest dostępne w kategorii Podstawowe.

Pozwól kupować udziały w innych firmach

Kiedy to ustawienie jest włączone (/File/pl/Manual/Onbutton.png / /File/pl/Manual/Offbutton.png, domyślnie wyłączone), gracze mogą kupować udziały innych firm (dopiero gdy te osiągną odpowiedni wiek).

Minimalny wiek firmy pozwalający na handel udziałami

Za pomocą tego ustawienia, można wybrać (/File/pl/Archive/Plusminusbutton.png) minimalny wiek firmy, umożliwiający innym graczom kupno jej udziałów. Ustawienie może przyjmować wartości od 0 do 255 lat, domyślnie jest ustawione na 6 lat.

To ustawienie jest dostępne tylko w katgorii Ekspert.