Lokalizacja

<< Wróć do wszystkich ustawień <<

Grupy ustawień
Lokalizacja
Grafika
Dźwięk
Interfejs
Wiadomości i porady
Firma
Finanse
Pojazdy
Ograniczenia
Awarie i katastrofy
Tworzenie mapy
Środowisko
Rywale
Ilość różnych ustawień
Podstawowy Zaawansowany Ekspert
6 7 7

Contents

Jednostki prędkości

Ustawienie to pozwala wybrać (/File/pl/Archive/Listbutton.png), w jakich jednostkach pokazywana jest prędkość. Dostępne wartości to:

Typ: Ustawienie gry

Jednostka mocy pojazdów

Pozwala zmienić (/File/pl/Archive/Listbutton.png) jednostkę, w której pokazywana jest moc pojazdów. Dostępne wartości to:

Typ: Ustawienie gry

Jednostka wagi

Umożliwia zmianę (/File/pl/Archive/Listbutton.png) jednostki, w której pokazywana jest masa (pojazdów, ładunku...). Może przyjmować następujące wartości:

Typ: Ustawienie gry

Jednostka objętości

Pozwala na wybór (/File/pl/Archive/Listbutton.png) jednostki, w której pokazywana jest objętość dla płynów:

Typ: Ustawienie gry

Jednostka siły napędowej

W wybranej (/File/pl/Archive/Listbutton.png) w tym ustawieniu jednostce, pokazywana jest siła napędowa. Dostępne wartości:

Typ: Ustawienie gry

Jednostki wysokości

To ustawienie pozwala na zmianę (/File/pl/Archive/Listbutton.png) jednostki, w której pokazywana jest w grze wysokość. Może przyjmować takie wartości:

Typ: Ustawienie gry

Użyj ... formatu daty dla nazw zapisów gry

Ustawienie to pozwala wybrać (/File/pl/Archive/Listbutton.png), w jakim formacie w zapisie gry zapisywana jest data. Data może być zapisywana przy użyciu następujących formatów:

Typ: Ustawienie klienta. Ustawienie nie jest widoczne, gdy włączone są tylko ustawienia na poziomie podstawowym

Dowiedz się więcej