Tworzenie mapy

<< Wróć do wszystkich ustawień <<

Grupy ustawień
Lokalizacja
Grafika
Dźwięk
Interfejs
Wiadomości i porady
Firma
Finanse
Pojazdy
Ograniczenia
Awarie i katastrofy
Tworzenie mapy
Środowisko
Rywale
Ilość różnych ustawień
Podstawowy Zaawansowany Ekspert
6 15 15

Większość tych ustawień można zmienić z poziomu okna tworzenia mapy. Jeśli nie wskazano inaczej, poniższe ustawienia nie są dostępne w kategorii podstawowej oraz należą do ustawień gry.

Contents

Krajobraz

Pozwala zmienić (/File/pl/Archive/Listbutton.png) klimat, w którym tworzona jest mapa. Dostępne są cztery klimaty:

To ustawienie jest dostępne już w ustawieniach podstawowych.

Generator krajobrazu

Pozwala na wybór (/File/pl/Archive/Listbutton.png) generatora krajobrazu używanego do stworzenia mapy. Dostępne są:

Typ terenu

Razem z następnym ustawieniem określa (/File/pl/Archive/Listbutton.png) rzeźbę terenu. Dostępne ustawienia to:

To ustawienie jest dostępne już w ustawieniach podstawowych, działa tylko jeśli wybranym generatorem krajobrazu jest TerraGenesis.

Gładkość terenu

Razem z poprzednim ustawieniem określa (/File/pl/Archive/Listbutton.png) rzeźbę terenu. Dostępne ustawienia to:

To ustawienie jest dostępne już w ustawieniach podstawowych, działa tylko jeśli wybranym generatorem krajobrazu jest TerraGenesis.

Różnorodność terenu

Działa tylko dla TerraGenesis. To ustawienie pozwala na stworzenie różnorodnej, ciekawej mapy, na której będą występować obok siebie tereny górskie i płaskie. Jeśli chcemy osiągnąć taki efekt, należy opcję Typ terenu ustawić na inny niż płaski, ponieważ podstawą działanie tego algorytmu jest właśnie spłaszczanie terenu na określonych obszarach. Dla tego ustawienia można wybrać (/File/pl/Archive/Listbutton.png) następujące parametry:

Wysokość granicy wicznych śniegów

Działa tylko w klimace arktycznym. Pozwala ustalić (/File/pl/Archive/Plusminusbutton.png) powyżej jakiej granicy teren jest zaśnieżony. Warto pamiętać, że zależy od tego rozmieszczenie na mapie przedsiębiorstw i warunki rozwoju miast. Można ustawić na 2 do 253, a wartość domyślna to 15.

To ustawienie jest dostępne również w ustawieniach podstawowych.

Liczba rzek

Pozwala ustalić (/File/pl/Archive/Listbutton.png) liczbę rzek na mapie. Dostępne są te opcje:

Algorytm rozmieszczenia drzew

To ustawienie wpływa na rozmieszczenie drzew na mapie. Jeśli zostanie ustawione (/File/pl/Archive/Listbutton.png) na algorytm Oryginalny, drzewa zostaną losowo rozrzucone na całej mapie, zaś algorytm Ulepszony zgromadzi je w lasy (skupiska). Dostępne opcje to:

Pojazdy drogowe

To ustawienie pozwala wybrać (/File/pl/Archive/Listbutton.png), po której stronie drogi poruszają się pojazdy. Dostępne są opcje:

Proporcje miejscowości, które będą miastami

Pozwala wybrać (/File/pl/Archive/Plusminusbutton.png), ile spośród miejscowości na mapie to będą miasta. Może przybierać wartość 1 z (od 1 do 255) lub żadne (jeśli ustawione zostanie zero), domyślna wartość to 1 z 4

Początkowy mnożnik rozmiaru metropolii

Pozwala określić (/File/pl/Archive/Plusminusbutton.png) średni rozmiar dużych miast w porównaniu do normalnych miast. Może przyjmować wartości od 1 do 10, domyślnie jest to 2.

Układ dróg dla nowych miast

Jeśli dozwolone jest zakładanie nowych miast w grze, będą one miały układ dróg wybrany w tym ustawieniu. Dostępne są następujące układy:

Liczba przedsiębiorstw

Pozwala ogólnie ustalić (/File/pl/Archive/Listbutton.png) liczbę przedsiębiorstw na mapie. Dostępne opcje to:

To ustawienie jest dostępne również w kategorii Podstawowe.

Automatycznie włącz pauzę przy rozpoczęciu nowej gry

Można włączyć lub wyłączyć (/File/pl/Manual/Onbutton.png / /File/pl/Manual/Offbutton.png, domyślnie jest wyłączone) to ustawienie. Włączenie pozwala na lepsze rozpoznanie terenu przed rozpoczęciem budowy.

To ustawienie jest dostępne również w ustawieniach podstawowych.

Punktacja na koniec roku

To ustawienie pozwala wybrać (/File/pl/Archive/Plusminusbutton.png), w którym roku punktacja firmy jest zapisywana na ekran wyników. Domyślnie jest to rok 2050, można przestawić na wartość od 1 do 5000000, albo wyłączyć tę opcję (wartość należy wtedy ustawić na 0).