Środowisko

<< Wróć do wszystkich ustawień <<

Grupy ustawień
Lokalizacja
Grafika
Dźwięk
Interfejs
Wiadomości i porady
Firma
Finanse
Pojazdy
Ograniczenia
Awarie i katastrofy
Tworzenie mapy
Środowisko
Rywale

Ilość różnych ustawień

Podstawowy Zaawansowany Ekspert
Czas 4 5 5
Władze lokalne 4 6 6
Miasta 1 5 5
Przedsiębiorstwa 2 5 6
Dystrybucja towarów 0 (podgrupa ukryta) 10 10
pozostałe 1 1 2

Wszystkie ustawienia w grupie Środowisko są ustawieniami gry. Jeśli nie wskazano inaczej, ustawienia są widoczne w kategoriach: Zaawansowane i Ekspert.

Contents

Czas

Miara Czasu

Typ ustawienia: Ustawienie gry (przechowywane w plikach zapisu; ma wpływ tylko na nowe gry)
Domyślna wartość: Kalendarz
Wybierz (/File/pl/Archive/Listbutton.png) jednostki pomiaru czasu w grze. Nie można tego zmienić później.

Kalendarz jest klasycznym trybem OpenTTD z rokiem składającym się z 12 miesięcy, a każdy miesiąc ma 28-31 dni.

W trybie zegarowym produkcja ładunków oraz finanse są oparte na jednominutowych przyrostach, czyli mniej więcej tak długo jak trwa 30-dniowy miesiąc w trybie kalendarzowym. Są one pogrupowane w 12-minutowe okresy, co z kolei odpowiada rokowi w trybie kalendarzowym.

W obu metodach zawsze funkcjonuje klasyczny kalendarz, który jest używany do dat wprowadzania pojazdów, domów i innej infrastruktury.

Minuty na rok

Typ ustawienia: Ustawienie gry (przechowywane w plikach zapisu; ma wpływ tylko na nowe gry)
Domyślna wartość: 12
Wybierz (/File/pl/Archive/Plusminusbutton.png) liczbę minut trwania jednego roku kalendarzowego. Domyślnie jest to 12 minut. Ustaw na 0, aby wstrzymać zmianę daty kalendarza. To ustawienia nie ma wpływu na symulację ekonomiczną gry i jest dostępna tylko w przypadku korzystania z zegarowej miary czasu.

Władze lokalne

Zobacz również artykuł: Władze lokalne.

Nastawienie władz miasta do przekształcania terenu

Pozwala wybrać (/File/pl/Archive/Listbutton.png) nastawienie władz miasta do przekształcania terenu. Władze mogą być temu:

Pozwól dawać łapówki lokalnym władzom

Umożliwia włączenie lub wyłączenie możliwości dawania lokalnym władzom łapówek (/File/pl/Manual/Onbutton.png / /File/pl/Manual/Offbutton.png, domyślnie włączone).

To ustawienie jest dostępne również w kategorii Podstawowe.

Pozwól na kupno wyłączności transportowej

Umożliwia włączenie lub wyłączenie możliwości kupna wyłączności transportowej w danym mieście (/File/pl/Manual/Onbutton.png / /File/pl/Manual/Offbutton.png, domyślnie włączone).

To ustawienie jest dostępne również w kategorii Podstawowe.

Pozwól na sponsorowanie odbudowy lokalnych dróg

Umożliwia włączenie lub wyłączenie możliwości fundowania miastom odbudowy dróg (/File/pl/Manual/Onbutton.png / /File/pl/Manual/Offbutton.png, domyślnie włączone).

To ustawienie jest dostępne również w kategorii Podstawowe.

Pozwól na fundowanie budynków

Umożliwia włączenie lub wyłączenie możliwości fundowania miastom nowych budynków przemysłowych (/File/pl/Manual/Onbutton.png / /File/pl/Manual/Offbutton.png, domyślnie włączone).

To ustawienie jest dostępne również w kategorii Podstawowe.

Miasta

Zobacz również artykuł: Miasta.

Szybkość rozwoju miast

Pozwala wybrać szybkość rozwoju miast. Dostępne szybkości to:

Miasta, które mogą budować drogi

Włącz lub wyłącz (/File/pl/Manual/Onbutton.png / /File/pl/Manual/Offbutton.png, domyślnie włączona) miastom możliwość budowy dróg.

Miasta, które mogą budować przejazdy kolejowe

Włącz lub wyłącz (/File/pl/Manual/Onbutton.png / /File/pl/Manual/Offbutton.png, domyślnie włączona) miastom możliwość budowy przejazdów kolejowych.

Zakładanie miast w grze

Umożliwia włączenie lub wyłączenie (/File/pl/Archive/Listbutton.png) możliwości budowania miast w trakcie gry. Dostępne opcje to:

To ustawienie jest dostępne również w kategorii Podstawowe.

Generowanie ładunku przez miasta

Pozwala ustawić (/File/pl/Archive/Listbutton.png) sposób generowania ładunku przez miasta. Możliwe sposoby to:

Przedsiębiorstwa

Zobacz również artykuł: Przedsiębiorstwa.

Budowa przedsiębiostw wydobywczych

Umożliwia wybór metody finansowania przedsiębiorstw wydobywczych. Dostępne są opcje:

To ustawienie jest dostępne również w kategorii Podstawowe.

Płaska przestrzeń wokół przedsiębiorstw

Umożliwia ustalanie, ile płaskiej przestrzeni (umożliwiającej, na przykład, budowę stacji) ma pozostawać wokół przedsiębiorstw. Domyślnie to ustawienie ma wartość 1 pole', można je zmienić na 0 do 4 pól.

To ustawienie jest dostępne tylko w kategorii Ekspert.

Pozwól na wiele podobnych przedsiębiorstw w mieście

Jeśli to ustawienie jest wyłączone (/File/pl/Manual/Onbutton.png / /File/pl/Manual/Offbutton.png, domyślnie wyłączone), w zasięgu jednego miasta może powstać tylko jedno przedsiębiorstwo danej branży. W przeciwnym wypadku może powstawać ich więcej.

Maksymalna odległość od krawędzi mapy dla rafinerii

Rafineria może być wybudowana jedynie blisko krawędzi mapy. Ta opcja pozwala ustawić (/File/pl/Archive/Plusminusbutton.png) jaka minimanla odległość jest wymagana. Domyślnie są to 32 pola, wartość można zmienić na 12 do 48 pól. Jeśli mapa jest większa niż 256*256 kratek, ilość ustawiona tutaj jest skalowana w górę. W przypadku gry w klimacie Klimatm, to ustawienie wpływa również na platformy wiertnicze.

Pozwól na łagodną ekonomię (więcej małych zmian)

Włącza lub wyłącza (/File/pl/Manual/Onbutton.png / /File/pl/Manual/Offbutton.png, domyślnie włączona) łagodną ekonomię - produkcja przedsiębiorstw zmienia się częściej, ale łagodniejszymi krokami.

To ustawienie jest dostępne również w kategorii Podstawowe.

Stacje firmowe mogą obsługiwać przedsiębiorstwa z dołączonymi stacjami neutralnymi

Jeśli to ustawienie jest wyłączone (/File/pl/Manual/Onbutton.png / /File/pl/Manual/Offbutton.png, domyślnie włączone), przedsiębiorstwa z wbudowanymi stacjami (jak platformy wiertnicze) nie będą dostarczały ładunku na stacje wybudowane przez firmę w pobliżu tych przedsiębiorstw - jedynie na dołączone do nich stacje neutralne. Ponadto, stacje w tych przedsiębiorstwach nie będą obsługiwać nic innego poza przedsiębiorstwem, do którego są przypisane. Przeciwnie gdy ustawienie tojest włączone.

Dystrybucja towarów

Zobacz również artykuł: Dystrybucja ładunku.

Przekalkulowanie wykresu dystrybucji zajmuje ... dni

Umożliwa ustawienie (/File/pl/Archive/Plusminusbutton.png), jak długo zajmuje każda kalkulacja komponentu wykresu połączeń. Im niższa (min. 1) wartość, tym większe prawdobodobieństwo, że ten proces nie zakończy się na czas, a gra zawiesi się do czasu jego zakończenia. Wyższa wartość (max. 4.096) zaś zwiększa czas aktualizacji dystrybucji po zmianie tras. Wartością optymalną (domyślną) dla tego ustawienia jest 16 dni.

Aktualizuj wykres dystrybucji co ... dni

Pozwala ustalić (/File/pl/Archive/Plusminusbutton.png) czas pomiędzy kolejnymi rekalkulacjami wykresu połączeń. Każda rekalkulacja oblicza plany dla jednogo komponentu wykresu - oznacza to, że nie cały wykres będzie aktualizowany co ustawioną ilość dni, a jedynie niektóre jego komponenty. Im krótszy czas (min. 2 dni), tym więcej mocy obliczeniowej CPU będzie potrzebne do obliczeń, a im czas dłuższy (max. 32 dni), tym później towar pojedzie w nowe trasy. Wartością optymalną (domyślną) dla tego ustawienia są 4 dni.

Tryb dystrybucji dla pasażerów

Pozwala ustalić (/File/pl/Archive/Listbutton.png), na jakiej zasadzie "wybierają" cel podróży pasażerowie. Dostępne są (więcej o poszczególnych trybach tutaj) tryby:

Tryb dystrybucji dla poczty

Pozwala ustalić (/File/pl/Archive/Listbutton.png), na jakiej zasadzie "wybierają" cel podróży przesyłki pocztowe. Dostępne są tryby:

Tryb dystrybucji dla CHRONIONEJ klasy towarów

Pozwala ustalić (/File/pl/Archive/Listbutton.png), na jakiej zasadzie "wybierają" cel podróży towary klasy chronionej. Dostępne są tryby:

Tryb dystrybucji dla pasażerów

Pozwala ustalić (/File/pl/Archive/Listbutton.png), na jakiej zasadzie "wybiera" cel podróży pozostały ładunek. Dostępne są tryby:

Dokładność dystrybucji

Pozwala zmienić (/File/pl/Archive/Plusminusbutton.png) dokładność dystrybucji. Wyższa wartość (max. 64) powoduje, że więcej czasu zostanie zużte na obliczanie wykresu, co może prowadzić do zawieszenia się gry. Zbyt mała wartość (min. 2) powoduje niedokładną dystrybucję. Otymalną (domyślną) wartością dla tego ustawienia jest 16.

Wpływ odległości na dystrybucję

Pozwala ustalić (/File/pl/Archive/Plusminusbutton.png), jak bardzo odległość wpływa na dystrybucję. Im wyższa wartość (max. 255%), tym bliższe stacje będą preferowane. Minimalna wartość to 0% (odległość nie ma wtedy wpływau na dystrybucję), a wartość domyślna jest równa 100%.

Ilość powracającego ładunku dla trybu symetrycznego

To ustawienie pozwala wybrać (/File/pl/Archive/Plusminusbutton.png), jaki procent ładunku (w przypadku dystrybucji symetrycznej) dostarczony na stację docelową zostanie zwrócony na stację źródłową. Ustawienie wartości na 0% (minimum) sprawia, że dystrybucja symetryczna działa identycznie jak asymetryczna. Maksymalna i domyślna wartość to 100%.

Zapełnienie krótkich tras przed wybraniem tras o dużej przepustowości

Często, zwłaszcza po dłuższym czasie rozgrywki, albo w przypadku połączeń drogowych, z punktu A do punktu B istnieje więcej niż jedna trasa. Cargodist zapełni (zapełnienie jest określane na podstawie pojemności i planowanego użycia) najpierw najkrótszą trasę, potem kolejną z najkrótszych, kolejną, i tak dalej. To ustawienie pozwala zadecydować (/File/pl/Archive/Plusminusbutton.png), w momencie osiągnięcia jakiego procentu zapełnienia krótszych tras, zaczną być wybierane te dłuższe. Domyślnie wartość tego ustawienia to 80%, można zmienić ją na 0% do 250%.

Pozostałe

Nieujęte w żadną z podgrup ustawienia w grupie Środowisko.

Rozmieszczenie drzew w grze

Pozwala wybrać (/File/pl/Archive/Listbutton.png) w jakich miejscach w grze rozmieszczane są drzewa. Dostępne ustawienia to:

To ustawienie jest dostępne również w kategorii Podstawowe.

Pozwól na bardziej realistyczny zasięg obejmowania

Dzięki temu rózne rodzaje stacji mają różny zasięg obejmowania. Można włączyć lub wyłączyć (/File/pl/Manual/Onbutton.png / /File/pl/Manual/Offbutton.png, domyślnie włączone).

To ustawienie jest dostępne tylko w kategorii Ekspert.