Wiadomości i porady

<< Wróć do wszystkich ustawień <<

Grupy ustawień
Lokalizacja
Grafika
Dźwięk
Interfejs
Wiadomości i porady
Firma
Finanse
Pojazdy
Ograniczenia
Awarie i katastrofy
Tworzenie mapy
Środowisko
Rywale
Ilość różnych ustawień
Podstawowy Zaawansowany Ekspert
3 19 20

Ta grupa ustawień pozwala włączyć, wyłączyć lub zmienić tryb wyświetlania wiadomości w grze. Wszystkie opcje z tej kategorii są ustawieniami klienta. Jeśli nie wskazano inaczej, ustawienie jest dostępne w kategoriach Ekspert i Zaawansowane.

Contents

Pojawienie się kolorowych wiadomości w

Pozwala wybrać (/File/pl/Archive/Plusminusbutton.png), w którym roku zdjęcia w gazetach zaczną być kolorowe. Domyślne ustawienie to rok 2000, ale można zmienić je na rok od 0 do 5000000.

To ustawienie jest dostępne tylko w kategorii Ekspert.

Ogólne informacje

Pozwala wybrać (/File/pl/Archive/Listbutton.png) sposób, w jaki przedstawiane będą ogólne informacje (na przykład wiadomość o ufundowaniu przebudowy dróg, lub o zakupie praw do transportu). Dostępne opcje to:

Nowe pojazdy

Pozwala wybrać (/File/pl/Archive/Listbutton.png) sposób, w jaki przedstawiane będą informacje o wynalezieniu nowego pojazdu. Dostępne opcje to:

Wypadki/klęski

Pozwala wybrać (/File/pl/Archive/Listbutton.png) sposób, w jaki przedstawiane będą informacje o wypadku lub katastrofie. Dostępne opcje to:

Informacja firmy

Pozwala wybrać (/File/pl/Archive/Listbutton.png) sposób, w jaki przedstawiane będą informacje o powstaniu nowej firmy, lub zagrożeniu istniejącej firmie banructwem. Dostępne opcje to:

Zmiany w akceptowaniu ładunku

Pozwala wybrać (/File/pl/Archive/Listbutton.png) sposób, w jaki przedstawiane będą informacje, gdy na którejś ze stacji zacznie lub przestanie być akceptowany jakiś ładunek. Dostępne opcje to:

Przybycie pierwszego pojazdu do stacji gracza

Pozwala wybrać (/File/pl/Archive/Listbutton.png) sposób, w jaki przedstawiane będą informacje o przybyciu pierwszego pojazdu do stacji gracza. Dostępne opcje to:

Przybycie pierwszego pojazdu do stacji przeciwnika

Pozwala wybrać (/File/pl/Archive/Listbutton.png) sposób, w jaki przedstawiane będą informacje o przybyciu pierwszego pojazdu do stacji gracza. Dostępne opcje to:

Rada/informacja o pojazdach firmy

Pozwala wybrać (/File/pl/Archive/Listbutton.png) sposób, w jaki przedstawiane będą wiadomości o pojazdach wymagających uwagi (jakich? Spójrz na następne ustawienia). Dostępne opcje to:

Kontroluj polecenia pojazdów

Kiedy to ustawienie jest włączone (/File/pl/Archive/Listbutton.png), polecenia wszystkich pojazdów są co jakiś czas sprawdzane. W przypadku wykrycia błędu (zduplikowane polecenia, nieprawidłowa stacja itp.), gracz jest o tym informowany. Dostępne opcje to:

To ustawienie dostępne jest również w widoku podstawowym

Powiadom, jeśli pojazd przynosi straty

Po włączeniu ( /File/pl/Manual/Onbutton.png / /File/pl/Manual/Offbutton.png, domyślnie włączone) pokazuje powiadomienia, jeśli przychód pojazdu jest ujemny.

To ustawienie dostępne jest również w widoku podstawowym

Ostrzeż, jeśli pojazd się zgubi

Po włączeniu ( /File/pl/Manual/Onbutton.png / /File/pl/Manual/Offbutton.png, domyślnie włączone) pokazuje powiadomienia, jeśli pojazd się zgubił.

Pokazuj okno finansów na koniec roku

Po włączeniu ( /File/pl/Manual/Onbutton.png / /File/pl/Manual/Offbutton.png, domyślnie włączone) wyświetla okno finansów pod koniec każdego roku w grze.

To ustawienie dostępne jest również w widoku podstawowym

Zmiany ekonomiczne

Pozwala wybrać (/File/pl/Archive/Listbutton.png) sposób, w jaki przedstawiane będą wiadomości o zmianach ekonomicznych. Dostępne opcje to:

Subsydia

Pozwala wybrać (/File/pl/Archive/Listbutton.png) sposób, w jaki przedstawiane będą wiadomości o przydzieleniu lub wygaśnięciu subsydiów. Dostępne opcje to:

Otwarcie przedsiębiorstw

Pozwala wybrać (/File/pl/Archive/Listbutton.png) sposób, w jaki przedstawiane będą wiadomości o otwarciu nowego przedsiębiorstwa. Dostępne opcje to:

Zamknięcie przedsiębiorstw

Pozwala wybrać (/File/pl/Archive/Listbutton.png) sposób, w jaki przedstawiane będą wiadomości o zamknięciu jakiegoś przedsiębiorstwa. Dostępne opcje to:

Zmiany w produkcji przedsiębiorstw obsługiwanych przez firmę

Pozwala wybrać (/File/pl/Archive/Listbutton.png) sposób, w jaki przedstawiane będą wiadomości o zmianach w produkcji przedsiębiorstw obsługiwanych przez firmę. Dostępne opcje to:

Zmiany w produkcji przedsiębiorstw obsługiwanych przez przeciwników

Pozwala wybrać (/File/pl/Archive/Listbutton.png) sposób, w jaki przedstawiane będą wiadomości o zmianach w produkcji przedsiębiorstw obsługiwanych przez przeciwników. Dostępne opcje to:

Zmiany w produkcji w pozostałych przedsiębiorstwach

Pozwala wybrać (/File/pl/Archive/Listbutton.png) sposób, w jaki przedstawiane będą wiadomości o zmianach w produkcji przedsiębiorstw w pozostałych przedsiębiorstwach. Dostępne opcje to: