Ograniczenia

<< Wróć do wszystkich ustawień <<

Grupy ustawień
Lokalizacja
Grafika
Dźwięk
Interfejs
Wiadomości i porady
Firma
Finanse
Pojazdy
Ograniczenia
Awarie i katastrofy
Tworzenie mapy
Środowisko
Rywale
Ilość różnych ustawień
Podstawowy Zaawansowany Ekspert
9 16 19

Wszystkie ustawienia w tej kategorii to ustawienia gry.

Contents

Zezwól w trakcie wstrzymania gry na

Wybiera (/File/pl/Archive/Listbutton.png), jakie działania będą dozwolone w trakcie wstrzymania gry (pauzy). Dostępne są następujące opcje:

Niedostępne w ustawieniach podstawowych.

Pozwól na zmiany terenu pod budynkami, torami itp.

Włączenie (/File/pl/Manual/Onbutton.png / /File/pl/Manual/Offbutton.png, domyślnie włączone) pozwala modyfikować teren bez usuwania budynków, torów czy przedsiębiorstw.

Dostępne tylko w kategorii Ekspert.

Pozwól usuwać drogi, mosty, tunele itp. należące do miasta

Pozwala włączyć lub wyłączyć (/File/pl/Manual/Onbutton.png / /File/pl/Manual/Offbutton.png, domyślnie włączone) możliwość burzenia fróg wybudowanych przez miasta.

Niedostępne w ustawieniach podstawowych.

Maksymalna wysokość mapy

Pozwala ustawić (/File/pl/Archive/Plusminusbutton.png) maksymalną możiwą wysokość gór na mapie. Domyślnie ta wysokość wynosi 30, można ustawić dowolną wartość z zakresu 15 - 255.

Maksymalna długość mostu

Pozwala wybrać (/File/pl/Archive/Plusminusbutton.png) maksymalną długość budowanych mostów. Można ustawić na 1 do 4.096 pól, wartość domyślna to 64 pola.

Niedostępne w ustawieniach podstawowych.

Maksymalna wysokość mostu

Umożliwia wybór (/File/pl/Archive/Plusminusbutton.png), jaką maksymalną wysokość nad ziemią może mieć most. Minimalna wysokość to 1, maksymalna - 255, domyślnie to ustawienie ma wartość 12

Dostępne tylko w kategorii Ekspert.

Maksymalna długość tunelu

Pozwala wybrać (/File/pl/Archive/Plusminusbutton.png) maksymalną długość budowanych tuneli. Można ustawić na 1 do 4.096 pól, wartość domyślna to 64 pola.

Niedostępne w ustawieniach podstawowych.

Pozwól budować stare lotniska

Jeśli to ustawienie jest włączone (/File/pl/Manual/Onbutton.png / /File/pl/Manual/Offbutton.png, domyślnie wyłączone), lotnisko danego typu, od momentu jego wprowadzenia, dostępne jest już zawsze.

Niedostępne w ustawieniach podstawowych.

Pojazdy nigdy nie są wycofywane

Jeśli to ustawienie jest włączone (/File/pl/Manual/Onbutton.png / /File/pl/Manual/Offbutton.png, domyślnie wyłączone), pojazd danego typu, od momentu jego wprowadzenia, dostępny jest już zawsze.

Niedostępne w ustawieniach podstawowych.

Maksymalna liczba pociągów na firmę

Umożliwia zadecydowanie (/File/pl/Archive/Plusminusbutton.png), ile maksymalnie pociągów może posiadać firma. Wartość maksymalna tego ustawienia to 5.000, a zmniejszyć je można aż do 0. Domyślnie ilość ustawiona jest na 500.

Maksymalna liczba samochodów na firmę

Umożliwia zadecydowanie (/File/pl/Archive/Plusminusbutton.png), ile maksymalnie pojazdów drogowych może posiadać firma. Wartość maksymalna tego ustawienia to 5.000, a zmniejszyć je można aż do 0. Domyślnie ilość ustawiona jest na 500.

Maksymalna liczba samolotów na firmę

Umożliwia zadecydowanie (/File/pl/Archive/Plusminusbutton.png), ile maksymalnie samolotów może posiadać firma. Wartość maksymalna tego ustawienia to 5.000, a zmniejszyć je można aż do 0. Domyślnie ilość ustawiona jest na 200.

Maksymalna liczba statków na firmę

Umożliwia zadecydowanie (/File/pl/Archive/Plusminusbutton.png), ile maksymalnie statków może posiadać firma. Wartość maksymalna tego ustawienia to 5.000, a zmniejszyć je można aż do 0. Domyślnie ilość ustawiona jest na 300.

Maksymalna długość pociągów

Pozwala zmienić (/File/pl/Archive/Plusminusbutton.png) maksymalną możliwą do zbudowania długość pociągów w grze. Wartość minimalna to 1, domyślna - 7, a maksymlna 64, należy pamiętać, że nie ma sensu ustawiać tego ustawienia na większą wartość niż poniższe.

Maksymalna rozpiętość stacji

To ustawienie umożliwia zmianę (/File/pl/Archive/Plusminusbutton.png) maksymalnej rozpiętości stacji. Można ustawić na 4 do 64 pól, wartość domyślna to 12.

Pozwól na łączenie stacji nie sąsiadujących bezpośrednio

Wyłączenie (/File/pl/Manual/Onbutton.png / /File/pl/Manual/Offbutton.png, domyślnie włączone) tego ustawienia uniemożliwia łączenie stacji, jeśli jej elementy nie sąsiadują ze sobą.

Niedostępne w ustawieniach podstawowych.

Pozwól na budowę przystanków przelotowych na drogach miejskich

Jeśli to ustawienie zostanie wyłączone (/File/pl/Manual/Onbutton.png (domyślnie)//File/pl/Manual/Offbutton.png), budowa stacji załadunku ciężarówek i przystanków przelotowych, nie będzie możliwa na drogach wybudowanych przez miasta.

Pozwól na przejazd przez przystanki należące do przeciwników

Jeśli to ustawienie zostanie wyłączone (/File/pl/Manual/Onbutton.png (domyślnie)//File/pl/Manual/Offbutton.png), budowa stacji załadunku ciężarówek i przystanków przelotowych, nie będzie możliwa na drogach wybudowanych przez przeciwników.

Tylko jeden rodzaj torów

Kiedy to ustawienie jest włączone (/File/pl/Manual/Onbutton.png / /File/pl/Manual/Offbutton.png, domyślnie wyłączone), w grze nie występuje rozróżnienie na torowisko zelektryfikowane i niezelektryfikowane (elektrowozy mogą jeździć po obu typach).