Pojazdy

<< Wróć do wszystkich ustawień <<

Grupy ustawień
Lokalizacja
Grafika
Dźwięk
Interfejs
Wiadomości i porady
Firma
Finanse
Pojazdy
Ograniczenia
Awarie i katastrofy
Tworzenie mapy
Środowisko
Rywale

Ilość różnych ustawień

Podstawowy Zaawansowany Ekspert
Fizyka 0 (grupa ukryta) 6 8
Wyznaczanie trasy 0 (grupa ukryta) 2 6
pozostałe 0 (grupa ukryta) 1 2

Wszystkie ustawienia w tej kategorii to ustawienia gry. Jeśli nie wskazano inaczej, ustawienie są dostępne w kategoriach Ekspert i Zaawansowane

Contents

Fizyka

Model przyspieszania pociągu

Pozwala wybrać (/File/pl/Archive/Listbutton.png), jak ustalany jest model przyspieszenia dla pociągów. Dostępe są dwie opcje:

Wybranie modelu oryginalnego powoduje, że pociągi znacznie zwalniają jadąc pod górę, niezależenie od swojej masy, długości, czy siły pociągowej lokomotywy. Model realistyczny uwzględnia te zmienne, przy jego wybraniu pociągi zwalniają mniej na stokach, jednak długi pociągi zwalniają również na zakrętach - w stopniu zależnym od promienia łuku i długości składu.

Nachylenie stoków dla pociągów

Im wyższa wartość, tym pociągowi trudniej będzie podjechać pod górę. Można ustawić (/File/pl/Archive/Plusminusbutton.png) na od 0 do 10%, domyślna wartość to 3%.

To ustawienie jest dostępne tylko w kategorii Ekspert.

Włącz limity prędkości wagonów

Jeśli to ustawienie jest włączone (/File/pl/Manual/Onbutton.png (domyślnie)//File/pl/Manual/Offbutton.png), przy obliczaniu maksymanej prędkości składu, uwzględniane są także limity prędkości dla wagonów (jeśli takie istnieją).

Mnożnik wagi dla symulacji ciężkich pociągów towarowych

Im wyższa wartość, tym większy wpływ na prędkość pociągu będzie miała masa ładunku w tym pociągu. Można ustawić (/File/pl/Archive/Plusminusbutton.png) na 1 (wartość domyślna) do 255, jednak powyżej pewnej wartości, niektóre lokomotywy mogą zwalniać na wzniesieniach w stopniu uniemożliwiającym sensowną rozgrywkę.

Model przyspieszania samochodów

Pozwala wybrać (/File/pl/Archive/Listbutton.png), jak ustalany jest model przyspieszenia dla samochodów. Dostępe są dwie opcje:

Jak w przypadku pociągów, przy ustawieniu realistycznego modelu przyspieszenia, uwzględnia się właściwości silnika.

Nachylenie stoków dla pojazdów drogowych

Im wyższa wartość, tym pojazdowi (ciężarówka lub autobus) trudniej będzie podjechać pod górę. Można ustawić (/File/pl/Archive/Plusminusbutton.png) na od 0 do 10%, domyślna wartość to 7%.

To ustawienie jest dostępne tylko w kategorii Ekspert.

Ilość dymu/iskier lokomotywy

To ustawienie pozwala wybrać (/File/pl/Archive/Listbutton.png), jaka ilość dymu (w przypaku parowozów) lub iskier (elektrowozy) jest emitowana przez pojazdy. Dostępne opcje to:

Prędkość samolotów

Samoloty są najbardziej dochodowym środkiem trasportu w OpenTTD. Z tego względu do gry wprowadzono proste ograniczenie - prędkość samolotów jest zmniejszona, domyślnie czterokrotnie, w stosunku do innych pojazdów (np. samolot o prędkości 1200 km/h porusza się w grze tak samo szybko jak pociąg o prędkości 300 km/h). To ustawienie pozwala na zmianę (/File/pl/Archive/Plusminusbutton.png) mnożnika prędkości dla samolotów - od 1/4 do 1/1.

Wyznaczanie trasy

Wytyczanie drogi dla pociągów

Ustawienie to pozwala wybrać (/File/pl/Archive/Listbutton.png) system wyznaczania trasy z punktu A do punktu B dla pociągów.

Dostępne tylko w kategorii Ekspert.

Nie pozwalaj pociągom zawracać na stacjach

Po włączeniu (/File/pl/Manual/Onbutton.png / /File/pl/Manual/Offbutton.png, domyślnie wyłączone) tego ustawienia, pociągi na stacjach z dwoma wjazdami (zobacz: Stacja) będą wyjeżdżać zawsze z drugiej strony, niż ta, z której przyjechały - nawet, jeśli po zawróceniu trasa byłaby krótsza.

Automatycznie zawracaj przy sygnałach

Po włączeniu (/File/pl/Manual/Onbutton.png / /File/pl/Manual/Offbutton.png, domyślnie wyłączone) tego ustawienia, pociągi zawrócą, jeśli czekają przed semaforem już długi czas.

Zabroń pociągom skręcać o 90 stopni

Włączenie (/File/pl/Manual/Onbutton.png / /File/pl/Manual/Offbutton.png, domyślnie wyłączone) tego ustawienia powoduje, że pociągi nie mogą skręcić o 90 stopni (z pozimego na pionowy kawałek torów lub na odwrót). Pozwala to na uniknięcie przypadkowego wjazdu przez pociągi na zakręty 90-stopniowe (co wiąże się ze znacznym zwolnieniem tempa jazdy) oraz nierealistycznie wyglądających sytuacji.

Dostępne tylko w kategorii Ekspert.

Wytyczanie drogi dla pojazdów

Ustawienie to pozwala wybrać (/File/pl/Archive/Listbutton.png) system wyznaczania trasy z punktu A do punktu B dla pojazdów drogowych.

Dostępne tylko w kategorii Ekspert.

Wytyczanie drogi dla statków

Ustawienie to pozwala wybrać (/File/pl/Archive/Listbutton.png) system wyznaczania trasy z punktu A do punktu B dla statków.

Dostępne tylko w kategorii Ekspert.

Pozostałe

Ustawienia nieujęte w żadną z powyższych podkategorii.

Wyłącz automatyczne serwisowanie jeśli awarie pojazdów są wyłączone

Kiedy to ustawienie jest włączone (/File/pl/Manual/Onbutton.png / /File/pl/Manual/Offbutton.png, domyślnie włączone), a awarie pojazdów wyłączone, pojazdy nie są niepotrzebnie serwisowane.

Automatycznie serwisuj helikoptery na lądowiskach

Włączenie (/File/pl/Manual/Onbutton.png / /File/pl/Manual/Offbutton.png, domyślnie włączona) tej opcji powoduje, że helikoptery serwisowane są na wszystkich lądowiskach - nawet takich pozbawionych hangaru.

Dostępne tylko w kategorii Ekspert.