Wata cukrowa
Wata cukrowa
/File/en/Manual/Base Set/Industries/CandyflossForest.png
Produkowane przez: Las waty cukrowej
Akceptowane przez: Zakład cukierniczy

W OpenTTD, wata cukrowa rośnie na drzewach w klimacie Klimatm. Może być przetransportowana do zakładów cukierniczych w celu przetworzenia na słodycze.