Ładunek
Podręcznik OpenTTD
Instalacja · Tutorial
FAQ · Interfejs gry
Readme.txt
Konstrukcje

Linie kolejowe :

Sygnalizacja · Stacje · Skrzyżowania · Budowa składu · Projektowanie lini & Triki
Drogi ·
Linie tramwajowe · Żegluga · Lotnictwo · Modyfikacja terenu
Pojazdy
Pociągi · Samochody · Statki · Samoloty · Polecenia
Opcje
Opcje gry · Ustawienia · Ustawienia SI/GameScript · Ustawienia NewGRF
Więcej
Dodatki (NewGRF) · Oszukiwanie · Klimat · Miasta · Ekonomia · Przedsiębiorstwa · Katastrofy · Wskazówki · Ukryte funkcje · Skróty klawiszowe · Konsola · Mechanika gry · Gra wieloosobowa · Edytor Scenariuszy · Dodatki Online
Rozwiązywanie problemów · Linki
To jest artykuł opisujący ładunek w grze OpenTTD. Żeby zobaczyć listę dostępnego ładunku, zajrzyj do kategorii.W OpenTTD, ładunek jest tym, co twoja firma transportuje. Ładunki są produkowane przez przedsiębiorstwa i miasta, oraz są przez nie akceptowane.

Wszystkie ładunki istnieją w postaci pojedynczych, stałych jednostek o określonej ilości i wielkości. Np. pojedyncza jednostka ropy naftowej składa się z dokładnie 1000 litrów. Każda akcja - czy to produkcja, transfer czy zużycie - jest wykonywana na podstawie liczby całkowitej jednostek ładunkowych.

Przedsiębiorstwa i budynki, które znajdują się w zasięgu stacji akceptują ładunki i pasażerów z danej stacji, oraz dostarczają ładunki na daną stację.

Przedsiębiorstwo przyjmujące zużywa jednostki ładunku po rozładunku na pobliskiej stacji i płaci za ich transport. Przedsiębiorstwo produkujące tworzy nowe jednostki ładunku i umieszcza je na pobliskich stacjach, jeżeli są one w zasięgu i jeżeli pojazd przyjmujący ten rodzaj ładunku był już wcześniej na stacji.

Jeśli ładunek znajduje się na stacji, automatycznie zmienia się jej ocena na temat danego typu ładunku.

Pasażerowie i poczta to również rodzaje ładunku, produkowane i przyjmowane głównie przez miasta. Różne budynki w miastach przyjmują różne ilości pasażerów i innych ładunków. Akceptację można sprawdzić za pomocą narzędzia informacji o terenie. Ilość ładunku przyjmowana przez budynek jest odnotowywana z dokładnością do 1/8. Aby stacja mogła przyjąć ten ładunek, w jej zasięgu musi znajdować się co najmniej całość (8/8) ładunku danego typu (szczegóły: Akceptowanie częściowe/Pl).

Niektóre przedsiębiorstwa również akceptują 1/8 pasażerów. Jednak przemysł, z wyjątkiem platform wiertniczych, nie produkuje żadnych pasażerów. W szczególności Huty mają wiele kwadratów akceptujących pasażerów po 1/8 i mogą przyjąć ich samodzielnie. Co więcej, siedziba firmy przyjmuje i generuje pewną liczbę pasażerów i poczty, co może pomóc graczom na samym początku gry.

Więcej informacji na temat sposobu obliczania dochodów można znaleźć w artykule dotyczącym przychodów z ładunków.

Poniżej znajdują się schematy i tabele pokazujące poszczególne rodzaje ładunku w każdym klimacie, oraz to, co je produkuje i akceptuje.

Łańcuchy przetwarzania

Kliknij, aby zobaczyć plik

Produkcja i odbiór ładunku

Umiarkowany
Ładunek Produkowane przez Akceptowane przez
Pasażerowie Domy, Platformy wiertnicze Domy, Platformy wiertnicze
Poczta Domy Domy, Platformy wiertnicze
Drewno Lasy Tartaki
Kosztowności Banki Banki
Ropa Pola naftowe, Platformy wiertnicze Rafinerie
Ruda żelaza Kopalnie rudy żelaza Huty
Stal Huty Fabryki
Towary Fabryki, Rafinerie, Tartaki Domy
Węgiel Kopalnie węgla Elektrownie
Zboże Farmy Fabryki
Żywiec Farmy Fabryki
Arktyczny
Ładunek Produkowane przez Akceptowane przez
Pasażerowie Domy Domy
Poczta Domy Domy
Drewno Lasy Zakłady papiernicze
Papier Zakłady papiernicze Drukarnie
Pszenica Farmy Przetwórnie żywności
Ropa Pola naftowe Rafinerie
Towary Drukarnie, Rafinerie Domy
Węgiel Kopalnie węgla Elektrownie
Złoto Kopalnie złota Banki
Żywiec Farmy Przetwórnie żywności
Żywność Przetwórnie żywności Domy
Tropikalny
Ładunek Produkowane przez Akceptowane przez
Pasażerowie Domy Domy
Poczta Domy Domy
Diamenty Kopalnie diamentów Banki
Drewno Tartaki Fabryki
Kauczuk Plantacja kauczuku Fabryki
Kukurydza Farmy Przetwórnie żywności
Owoce Plantacje owoców Przetwórnie żywności
Ropa Pola naftowe Rafinerie
Ruda miedzi Kopalnie rudy miedzi Fabryki
Towary Fabryki, Rafinerie Domy
Woda Ujęcia wody Wieże ciśnień
Żywność Przetwórnie żywności Domy
Zabawkowy
Ładunek Produkowane przez Akceptowane przez
Pasażerowie Domy Domy
Poczta Domy Domy
Baterie Farma baterii Fabryka zabawek
Bąbelki Generator bąbelków Fabryka napojów gazowanych
Cola Studnia coli Fabryka napojów gazowanych
Cukier Kopalnia cukru Zakład cukierniczy
Napoje gazowane Fabryka napojów gazowanych Domy
Plastik Fontanny plastiku Fabryka zabawek
Słodycze Zakład cukierniczy Domy
Toffi Odkrywka toffi Zakład cukierniczy
Wata cukrowa Las waty cukrowej Zakład cukierniczy
Zabawki Fabryka zabawek Sklep z zabawkami