Ropa
Ropa
/File/en/Manual/Base Set/Cargos/Oil.png

Produkowane przez: Pole naftowe i Platforma wiertnicza

Akceptowane przez: Rafineria

Ropa naftowa to czarna, lepka ciecz, wydobywana przez pola naftowe i platformy wiertnicze. W rafineriach jest przetwarzana w użyteczne towary.

Dowiedz się więcej

Więcej informacji o ropie naftowej znajdziesz na Wikipedii