Poczta
Poczta
/File/en/Manual/Base Set/Cargos/Mail.png

Produkowane przez: Domy, Siedziba firmy

Akceptowane przez: Domy, Siedziba firmy

Mieszkańcy miast wysyłają pocztę do siebie z różnymi informacjami. Przesyłka, która musi zostać wysłana na jakiś większy dystans, np. w mieście lub pomiędzy miastami, jest zostawiana w lokalnej stacji (powinna akceptować przesyłki pocztowe), a następnie przewożona przez firmę transportową, która odbiera je i dostarcza.

Twoja firma także generuje sporą ilość przesyłek w siedzibie firmy, prawdopodobnie materiałów reklamowych, łapówek i różnych innych przedmiotów związanych z korespondencją biznesową, wysyłanych w trakcie Twojej gry w OpenTTD. Siedziba firmy akceptuje przesyłki pocztowe od Twoich klientów i dostawców.

Kiedy włączony jest CargoDist, przesyłki pocztowe już w momencie wysyłania znają swojego adresata. W przeciwnym wypadku można je zawieźć dokądkolwiek.

Dowiedz się więcej

Możesz poczytać o przesyłkach pocztowych na Wikipedii.