Żywiec
Żywiec
/File/en/Manual/Base Set/Cargos/Livestock.png
Produkowane przez: Farma

Akceptowane przez: Fabryka (Umiarkowany),
Przetwórnia żywności (Arktyczny)

Żywiec to zwierzęta hodowlane takie jak krowy, owce, świnie i być może kozy. W klimacie Klimatm są one przewożone z farmy do fabryki, gdzie są przetwarzane na towary - produkty mięsne, gotowe do zabrania do sklepu. W klimacie Klimatm, są transportowane do przetwórni żywności, która robi z nich żywność.

Dowiedz się więcej

Wejdź na Wikipedię po więcej informacji