Kauczuk
Rubber
/File/en/Manual/Base Set/Industries/Rubberplantation.png
Produkowane przez: Plantacja kauczuku
Akceptowane przez: Fabryka

Kauczuk to typ ładunku zarezerwowany dla klimatu Tropikalnego. Jest produkowany na plantacjach kauczuku, a dostarczony może zostać do fabryki (tam zostanie przetworzony w towary, jak opony, gumowe zabawki, czy izolacje do kabli).

Dowiedz się więcej

Więcej o kauczuku, jego zastosowaniach, historii wykorzystania i metodzie wulkanizacji kauczuku przeczytasz na Wikipedii