Ujęcie wody
Ujęcie wody
/File/en/Manual/Base Set/Industries/Watersupply.png
Klimaty: Klimat

Akceptuje: Nic

Produkuje: Woda

Ujęcie wody to przedsiębiorstwo wydobywcze, dostępne tylko w klimacie Klimatm. Nie przyjmuje ono żadnego ładunku, i produkuje wodę, która może być dostarczana do wieży ciśnień. Ujęcie wody może być budowane tylko na obszarach pustynnych.