Przetwórnia żywności
Przetwórnia żywności
/File/en/Manual/Base Set/Industries/Foodprocplant.png

Klimaty: Klimat, Klimat.

Akceptuje: Żywiec, Pszenica (klimat Arktyczny)
Owoce, Kukurydza (klimat Tropikalny)

Produkuje: Żywność

Przetwórnia żywności jest odpowiedzialna za produkcję żywności. W klimacie Klimatm potrzebuje żywca i pszenicy, w klimacie Klimatm najlepiej jest dostarczać owoce oraz kukurydzę. Żywność z przetwórni w obu klimatach jest potrzebna do rozwoju miast, choć tylko miasta powyżej linii śniegu (Arktyczny) lub na pustyni (Tropikalny) wymagają jej. Te ostatnie potrzebują również do rozwoju również wody .