Domy
/File/en/Notice.png
Informacja
Ten artykuł opisuje domy jako przedsiębiorstwo. Zobacz też: Miasto
Domy
/File/pl/Archive/Unmapped/Houses diff.png

Umiarkowany, Arktyczny,
Tropikalny i Zabawwkowy

Klimaty: Klimat, Klimat, Klimat, Klimat

Akceptuje: Pasażerowie, Poczta (wszystkie klimaty)
Towary (wszystkie klimaty oprócz Zabawkowego)
Żywność (Arktyczny i Tropikalny)
Napoje gazowane i Słodycze (tylko Zabawkowy)

Produkuje: Drewno

Domy w rzeczywistości nie są przedsiębiorstwem, jednak mają podobne do niektórych przedsiębiorstw właściwości.

We wszystkich klimatach domy produkują i akceptują pasażerów i pocztę, ponadto:

Akceptowanie częściowe

Należy pamiętać, że jeden dom (zazwyczaj) nie wystarczy do tego, żeby akceptować jakiś ładunek. Wynika to stąd, że nie wszystkie domy akceptują dany ładunek w całości - na przykład:

Akceptowanie przez domy różnych rodzajów ładunku można sprawdzić za pomocą narzędzia Informacje o terenie

Aby ładunek był akceptowany, w obrębie stacji muszą się znaleźć budynki o sumie akceptowania większej lub równej 1 (8/8).