Punkty orientacyjne

Punkt orientacyjny to każda struktura pozwalająca jakiemuś pojazdowi na wybór właściwej trasy. W OpenTTD występują dwa rodzaje punktów orientacyjnych: kolejowy posterunek i boja dla statków. Szczegóły na temat boi znajdują się w artykule Infrastruktura wodna: boja, w tym artykule opisano szczegółowo posterunki (w rzeczywistości te dwa elementy działają bardzo podobnie)

Posterunek to kolejowa struktura, zajmująca (przynajmniej) jedną kratkę prostych torów kolejowych. Jest to punkt orientacyjny (zwany również punktem kontrolnym) dla pociągów. Posterunek należy dodać do poleceń pociągu, jako polecenie Idź przez, co oznacza, że pociąg nie zatrzyma się na posterunku, a jedynie przejedzie przez niego. Niemożliwe jest w jego przypadku dodanie polecenia Idź do. Powodem dla którego będziesz chciał zbudować posterunek jest to, że algorytm wyznaczania drogi z punktu A do punktu B dla pociągów, nie jest idealny. Jeśli Twoja sieć kolejowa osiągnęła naprawdę pokaźne rozmiary, pociągi mogą się od czasu do czasu w niej gubić.

Stacje również mogą zastępować punkty orientacyjne, dzięki wykorzystaniu komend "idź przez" i "idź bezpośrednio poprzez" w poleceniach pojazdu.

Kiedy stosować posterunki

Punkty orientacyjne zwiększają kontrolę gracza nad jego pociągami.

Kilkanaście posterunków

Używacie posterunków do rozdzielenia ruchu pasażerskiego i towarowego

Jak zbudować i zastosować posterunek

  1. Zbuduj trasę.
  2. Wybierz przycisk Budowa posterunku na pasku konstrukcji kolei.
  3. Kliknij na jakiś prosty kawałek torów. Zostanie tam zbudowany posterunek. Możesz też łączyć (lub dzielić) posterunki, tak jak stacje (zobacz: Oddalone stacje łączone.

Możesz dodać posterunek do poleceń pociągu, w ten sam sposób, jak dodajesz stację).

Posterunki z NewGRFów

Oryginalny wygląd posterunków może być zmieniony przez NewGRFy, przykładowo Newstations Michael'a Blunck'a lub UK Waypoints autorstwa Born_Acorn'a.

Kliknij na budowę posterunku, zostanie otwarte specjalne okno z dostępnymi typami posterunków. Nie różnią się one niczym poza wyglądem.

Przykładowy wygląd posterunków przy użyciu NewGRFów