Najčešća pitanja o rešavanju problema
OpenTTD Uputstvo
Instalacija · Najčešća pitanja
Vodiči i instrukcje
Interfejs · Pročitaj me
Infrastruktura

Železnički saobraćaj:

Signali (en) · Stanice · Čvorišta · Kapacitet nosivosti · Dizajniranj šina i Saveti
Putevi · Tramvaji (en) · Vodeni saobraćaj · Vazdušni saobraćaj · Uređivanje terena (en)
Vozila (en)
Vozovi (en) · Drumska vozila (en) · Brodovi (en) · Avioni (en) · Naređenja (en)
Podešavanja
Podešavanja igre · Nivoi težine (en) · Napredna podešavanja (en) · Veštačka inteligencija (en) · Alternativna grafika · Varanja (en)
Ostale teme
Podneblja (en) · Gradovi (en) · Industrije (en) · Ekonomija (en) · Katastrofe (en) · Saveti (en) · Skrivene opcije (en) · Prečice na tastaturi (en) · Konzola (en) · Mehanike igre (en) · Multiplejer (en) · Editor scenarija (en) · Sadržaj na internetu (en)
Otklanjanje problema · Linkovi (en)

Ovaj članak pokriva najčešća pitanja o rešavanju problema u Manual (en). Preporučujemo da isprobate poslednju radnu verziju (Nightly), koja je poslednja verzija OpenTTD, pre nego što obavestite javnost o problemu. Često, problem je već rešen.

Ako imate greške i u poslednjem bildu, možete da pokrenete igru u režimu za otklanjanje grešaka (debug mode). Pokrenite igru sa "-d1" obeleškom u tom slučaju. Pročitajte više u odeljku otklanjanje grešaka.

Contents

Igra neće da se pokrene jer ...

... prijavljuje da neki fajlovi nedostaju

OpenTTD zahteva neke grafičke pakete da bi mogao da radi. To mogu bito ili originalni grafički paketi iz Transport Tajkun Deluksa ilioni iz OpenGFX/OpenSFX. Pročitajte članak najčešća pitanja o instalaciji i pratite korak po korak postupak instalacije za Vaš operativni sistem.

Ako niste uspešno prošli ove korake, pojaviće vamm se neka od sledećih grešaka:

Napomena: Na *niks kompjuterima, ako ste kopirali fajlove sa particije na kojoj je Vindovs, u "root" možete imati problem jer nemate odgovarajuće odobrenje da pristupite fajlovima kao običan korisnik (ako je ovo slučaj i dalje možete da pokrenete OpenTTD kao root; svakako trebalo bi da popravite odobrenje za pristup fajlu)

... puca na Vin98(SE)

  • Vindovs98/98SE ima problem sa DirectX i DirectMusic. Pokušajte da pokrenete igru sa:
    openttd.exe -m win32

... izbacuje grešku MD5 of <filename> is ****INCORRECT**** - File Corrupt

  • Ova greška se pojavljuje kada imate korumpiran ili izmenjen GRF fajl. OpenTTD samo proverava one za originalni TTD, bilo DOS ili Vindovs verziju i ako nađe da je fajl korumpiran, ova poruka se prikazuje. U tom slučaju ponovo kopirajte fajlove sa originalnog TTD diska.
  • Ova poruka će se takođe prikazati ako koristite izmenjene GRF fajlove (ali samo ako oni menjaju originalne TTD fajlove). Ostali GRF fajlovi se ne proveravaju zbog korumpiranosti. Ova poruka je ubačena da bili sigurni da je problem u igri uzrokovala greška koju ste vi prijavili, a ne korumpiran fajl na disku.

... prikazuje beli ekran na MekOS X Leopard

  • OpenTTD 0.6.0 pokrenut na Leopardu ponekad ima problema profilom boja na ekranu. Poruka o grešci glasi "Could not get system colour space. You may need to calibrate your monitor." i može da se javi i u OpenTTD 0.7.2. Proverite da li je bar je profil boja izabran u 'Monitor Preferences'. Ako to ne pomogne, napravite novi profil boja tako što ćete kalibrisati stari. Ovo nije greška u OpenTTD, već u Leopardu i veoma je retka. Posle podešavanja profila boja, restartujte računar i pokušajte da pokrenete OpenTTD.

... izbacuje grešku 'Error: Unable to load driver 'sdl'. The error was: Couldn't open X11 display'

  • Kada koristite xdm na Linuksu, ova greška može da se pojavi. Ovo je SDL problem. Jednostavno xhost + pre pokretanja OpenTTD da zaobiđete ovaj problem. Kada pokrenete OpenTTD onda uradite sledeće xhost -.

Kada pokrenem igru preko čitavog ekrana, frekvencija osvežavanja se promeni na 60Hz! (Vindovs)

  • Ovo se dešava jer niste pravilno podesili DirectX. Iz istog razloga može se desiti da igra radi na višoj frekvenciji osvežavanja od one koju vaš monito podržava. Preuzmite "DirectX Control Panel" sa sajta microsoft.com, kopirajte ga u /windows/system32, otvorite dijalog u Control Panel, idite na DirectDraw tab, i podesite "Forced Refresh Rate" na maksimum koji podržava vaš monitor.
  • Podesite display_hz da bi imali odgovarajuću frkvnciju osvežavanja. Ova stavka se nalazi u [win32] grupi u Openttd.cfg (en).

Kursor se ne prikazuje kada pokrenem igru preko celog ekrana na Linuksu

Džubok ne pušta muziku/brzo prelazi preko pesama

Pre svega, dali ste smestitili sve *.gm ili *.mid fajlove u 'gm' ili 'baseset' direktorijum?

Šta je 'gm' direktorijum?

U OpenTTD sve do verzije 1.1.5, trebalo bi da postoji takav direktorijum kao vaš OTTD programski fajl. Ako ne postoji, napravite ga i u njega smestite sve .gm fajlove iz instalacije originalnog TTD odnosno sa CD-a. Ako imate DOS verziju igre i nigde ne vidite .gm fajlove, onda ih nemate. Nažalost, u tom slučaju sladunjave midi melodije morate naći negde drugde :(

Šta je 'baseset' direktorijum?

Od OpenTTD 1.2.0 i kasnije, trebalo bi da postoji '/baseset' direktorijum koji sadrži osnovne grafičke i zvučne fajlove, u istom direktorijumu gde se nalaze i OpenTTD programski fajlovi. Ako ne postoji, onda niste pravilno instalirali OpenTTD ili pravilno kopirali fajlove. Možete kopirati .gm fajlove iz instalacije originalnog TTD odnosno sa CD-a ili bilo koji Opšri MIDI-standardni .mid fajl u /baseset direktorijum, ili bilo koji poddirektorijum.

Kopirao sam fajlove, ali i dalje ne radi

Prijavljeno je da muzika neće svirati ako u adresi osnovni direktorijumi imaju prazna mesta ili specijalne karaktere (npr. 'C:\\Program files\ottd\gm', obratite pažnju na prazan prostor u 'program files'.). Pokušajte instalaciju na novoj putanji bez praznog prostora i specijalnih znakova (kao recimo é).

Takođe, ponekad se javljaju problemi sa dozvolama na fajlovima, posebno ako se fajlove kopirali direktno sa CD-a. Podesite sve dozvole na fajlovima na read/write:

Takođe, pređite na sledeće pitanje ako ste na Linuksu.

Nema ni zvuka ni muzike na Linuksu

Ovo je poznat problem na mnogim sistemima. Samo jedna aplikacija može da koristi drajver za zvuk. Instaliraje Timidity koristeći menadžer za distribuciju paketa, npr. za Ubuntu koristite Synaptic, ili u terminalu kucajte

sudo apt-get install timidity

muzika bi sad trebalo da radi. Ako ne radi probajte da pokrenete Timidity media plejer preko komande

timidity -iAD -Os

ili

timidity -iA -Os

-iAD je daemonized, dok -iA je ne-daemonized.

Ako ste probali sve navedeno, a i dalje ne čujete zvuk možete pokušati da pokrenete "aoss openttd". U mom slučaju je pomoglo. Ako i to ne pomogne, moguće je da vaša zvučna kartica ne podržava više izvora zvuka istovremeno. Onda pokušajte da koristite ALSA kompatibilni režim (http://gentoo-wiki.com/ALSA/Install).

Zapamtite da su vam potrebne i definicije instrumenata. Znaćete da vam nedostaju ako dobijete greške prilikom pokušaja da direktno preslušate numeru preko timidity (preko komandne linije). Besplatni kompleti su dostupni preko npr. Freepats paketa. Potražite ih u spremištu vaše distribucije. U Arch ukucajte

pacman -S timidity++ timidity-freepats

Napomena: Freepats ne pruža sve potrebne instrumente potrebne za OpenMSX muziku. Neke peme možda neće zvučati kako treba.

Emu10k1

Ako imate zvučnu karticu baziranu na emu10k, možete iskoristiti njegov ugrađeni vejvtejbl sintisajzer za sviranje muzike. Trebaće vam Opšta MIDI SF2 banka (poput 8MBGMGS.SF2), asfxload and pmidi i sledeća komanda:

asfxload sf2file.sf2
export ALSA_OUTPUT_PORTS=`pmidi -l | awk '/Emu/ { print $1; exit }'`
openttd -m extmidi:cmd=pmidi

Ako vam ovo bude radilo, možete staviti prve dve komande da se izvrše na pokretanju ili prilikom prijavljivanja i podesite muzički drajver na ova podešavanja, kao trajna.

Pogledajte Linux SB Live Wavetable Support (en) za više detalja.

Igra se pomera na mom IBM ThinkPad Laptopu

Ovo je uobičajen problem sa ovim laptopovima. Rešenje je sledeće: U "Pass 0 rules" odeljku u (bilo) %SYSTEM_ROOT%\System32\tp4table.dat ili %SYSTEM_ROOT%\System32\tp4scrol.dat, dodajte:

*,*,openttd.exe,*,*,*,WheelStd,0,9

Zahvaljujemo Semu na pomoći u komentaru o praćenju greške FlySpray #345

Moj miš nije dovoljno osetljiv (SDL / Fullscreen)

OpenTTD nema veze sa osetljivošću miša, SDL ima punu kontrolu nad mišom. Neki ljudi imaju osećaj da on ne radi dobar posao, ali srećommožete da promenite SDL podešavanja miša. Za više informacija pročitajte [1].

Neophodna promenjiva okruženja je SDL_VIDEO_X11_MOUSEACCEL.
Otkrio sam da podešavanje SDL_VIDEO_X11_MOUSEACCEL ne radi u mom slučaju,ako ne podesim SDL_MOUSE_RELATIVE=0.

Na primer:

$ SDL_MOUSE_RELATIVE=0 SDL_VIDEO_X11_MOUSEACCEL=6/1/0 openttd

Postoje i drugi izveštaji koji ukazuju da

$ SDL_VIDEO_X11_DGAMOUSE=0

će možda raditi.

OpenTTD ruši iTunes

OpenTTD može uzrokovati pucanje iTunes. Ovo se dešava jer iTunes nije kompatibilan sa 256 paletom boja koju podrazumevano koristi OpenTTD. Ovo može biti ispravljeno podešavanjem OpenTTD da koristi 32bpp blitter ili pokretanjem OpenTTD u prozoru umesto preko čitavog ekrana. Da aktivirate 32bpp blitter, iskoristitr ovaj parametar na prečici do OpenTTD ili preko komandne linije "-b32bpp-optimized". MOžete koristiti i "-b32bpp-anim" ako želite da zadržite animacije vode i slično.

Ovo takođe može da reši probleme sa drugim programima koji nasumično krahiraju kada se pokrene OpenTTD, ako je uzrok problema 256 paleta boja.

Korisnički interfejs je premali za čitanje / Font je nečitak ili sa greškama

Podrazumevani font je deo osnovnog grafičkog paketa kog koristite, za jezike sa nelatiničnim slovima rezervni font se automatski preuzima iz fontova dostupnih na vašem računaru.

Da bi koristili drugi font, izađite iz OpenTTD i izmenite small_font, medium_font, large_font, mono_font, small_size, medium_size, large_size i mono_size podešavanja u vašem Openttd.cfg (en) fajlu. Tu možete podesiti drukčiji font ili veličinu slova za svaki od četiri tipa fonta dostupna u OpenTTD.

Možete da izaberete bilo koji font dostupan na vašem sistemu. Koji font i koja veličina vam najviše odgovaraju je pitanje isprobavanja. Imajte na umu da morate promeniti i font i veličinu slova da bi vaše izmene imale efekta (naravno možete izmeniti samo manji font podešavanjem small_font i small_size dok ćete zadržati srednji i veliki font iz vašeg osnovnog grafičkog paketa).

Pogledajte još: Unikod

Linuks/Mek

Korisnici Linuksa and Meka mogu izabrati font ili putanju do fonta koji postoji u sistemu, npr.:

small_font = DejaVu Sans
medium_font = DejaVu Sans, bold
large_font = Century Schoolbook L
mono_font = /usr/share/X11/fonts/100dpi/FreeMono.otf
small_size = 10
medium_size = 14
large_size = 18
mono_size = 14

Gornje vrednosti su samo primer kako se mogu promeniti. Predložene vrednosti nisu pažljivo odabrane. Ako imate bolje vrednosti, molimo Vas ažurirajte ovaj odeljak. Kod Mekova sistemski i korisnički fontovi obično se nalaze u "/Library/Fonts", odnosno u "~/Library/Fonts".

Vindovs

Korisnici Vindovsa mogu samo da stave naziv fonta koji postoji u sistemu, nema potrebe da stavljaju putanju do fonta.

small_font = Arial
medium_font = Tahoma Bold
large_font = Times New Roman
mono_font = Courier New
small_size = 11
medium_size = 12
large_size = 20
mono_size = 12

Gornji primer povećava font originalnog TTD fonta.

Ikone u korisničkom interfejsu su presitne

TTD je dizajniran za veličinu ekrana 640x480 u vremenu kada su monitori bili sa dijagonalom od 12". Ovo je rezolucija od oko 67 dpi. Sada kada ste kupili novi 21" fullHD monitor sa rezolucijom od preko 100 dpi. Drugim rečima, pojedinačni pikseli su manji, dok ikone koriste isti broj piksela. Kao posledicu toga, više stvari je vidljivo na ekranu, ali sve je manje nego 1995.

Evo nekih rešenja:

Koristite BigGUI NewGRF

U onlajn sadržaju možete pronaći alternativnu grafiku(NewGRF) nazvanu OpenGFX+ BigGUI. Ovaj NewGRF omogućava "dvostruko veću veličinu korisničkog interfejsa za ekrane visoke rezolucije, nepouzdane stare miševe sa kuglicom i tačskrin korisnike sa debelim prstima". Dizajniram je za rad sa OpenGFX osnovnim grafičkim setom, ali može se koristiti i sa originalnom TTD grafikom. Zahvaljujući ovom imae te ikone koje su četiri puta veće, a pošto nećete morati da smanjujete rezoluciju ekrana, grafika će ostati nepromenjena.

Ako imate OpenGFX+ BigGUI možete staviti ovaj NewGRF kao osnovni NewGRF u [newgrf-static] odeljku u openttd.cfg (tačno ime može da se razlikuje od verzije do verzije, ovo je pokaznog karaktera):

[newgrf-static]
opengfx_biggui-2.0.0/ogfx-biggui.grf = 1

Promenite rezoluciju ekrana

Ovo je najprostije rešenje sa solidnim rezultatom. Ako smanjite rezoluciju, sve postaje veće. Kod fullHD monitora, umesto 1920x1080 podesite nižu rezoluciju, poput 1280x720.

Ako igrate igru preko čitavog ekrana, ovo možete da promenite u opcijama igre i takvo podešavanje uticaće samo na OpenTTD. Ako igrate u prozoru, ovo možete da promenite u vašem operativnom sistemu i takva promena će se odnositi na rezoluciju ne samo u OpenTTD, tako da ćete možda poželeti da vratite rezoluciju na staro kad završite sa igranjem.

Imajte na umu da su moderni monitori pravljeni za jednu određenu rezoluciju. Podešavanje niže rezolucije neizbežno će imati za posledicu blago zamućenu grafiku i to je nešto na šta ćete morati da se naviknete. Jedini izuzetak je da podesite rezoluciju na duplo manju od fabrički predviđene, npr da postavite 960x540 umesto 1920x1080. U tom slučaju svaki originalni piksel će koristiti tačno četiri piksela, te će grafika ostati lepa i čista.

Koristite lupu

Ako ne želite da smanjite rezoluciju, ne želite da igrate preko čitavog ekrana i ne želite da koristite BigGUI, možete da koristite lupu. Ona omogućava povećanje veličine u igri bez gubitka kvaliteta. Dole navedene instrukcije su za Vindovs 7, slična rešenja mogu biti, ali ne moraju da budu pogodna za druge operativne sisteme.

izvor

Gde su podešavanja težine i podešavanja vesti u OpenTTD 1.3 i kasnije?

OpenTTD je nekad na više mesta omogućavao promenu podešavanja. Od verzije 1.3, podešavanja težine i podešavanja vesti su premeštena u napredna podešavanja. Pored toga, napredna podešavanja su sada lakše dostupna, sada možete izabrati da vidite samo podskup podešavanja ili čak i dublje da filtrirate vidljive opcije.

Pogledajte još No Difficulty button on Startup Menu with 1.3.2