Voertuig vervangen
OpenTTD Tutorials

Basistutorials:

Starten
Busservice
Treinservice
Vliegtuigservice
Conclusie

Secundaire tutorials:

Twee platforms
Twee sporen
Uitgebreide instructies

Bouw spoorwegen:
Bouw sporen
Depots bouwen
Stations bouwen
Seinen plaatsen
Treinen kopen en verkopen
Bouw wegen:
Bouw wegen
Bouw bushaltes en vrachtwagenlaadhallen
Bouw garage
Wegvoertuigen kopen en verkopen
Bouw waterwegen:
Bouw haven
Bouw dok
Plaats boeien
Schepen kopen en verkopen
Bouw kanalen en sluizen
Bouw vliegvelden:
Bouw vliegveld
Vliegtuigen kopen en verkopen
Algemene constructies:
Bruggen bouwen
Tunnels
Terreinvorming
Voertuigen:
Orders uitdelen aan voertuigen
Voertuigen aanpassen
Voertuigen vervangen
Voertuig groepen

Contents

Handmatig vervangen

Je kunt een enkel voertuig vervangen zonder de orderlijst te verliezen door de volgende stappen uit te voeren:

  1. zend het bedoelde voertuig naar een depot/garage
  2. verwijder (verkoop) het voertuig (of alleen de locomotief van een trein)
    • nu zal de eerste nieuw locomotief/voertuig dat je bouwt dezelfde orderlijst hebben als de zojuist verwijderde machine
  3. bouw het voertuig/de locomotief van het gewenste type (het zal dezelfde orderlijst hebben als de zojuist verwijderde)

Automatisch vervangen

Automatisch vervangen is een handige functie die is geïmplementeerd door Bjarni (en) waarmee je een complete vloot van een bepaald type voertuig kunt vervangen door een ander type zonder te hoeven verkopen en vervangen per voertuig. Stel je voor dat je zojuist een netwerk van 40 bussen hebt opgebouwd en er komt een nieuw bustype uit. Dat kost een aanzienlijke hoeveelheid tijd en inspanning om al deze bussen naar een depot te sturen, ze één voor één te verkopen en nieuwe te kopen van het nieuwste type bus. In deze situaties heb je automatisch vervangen nodig. Je kunt treinmodellen vervangen door andere treinmodellen, en wagons kunnen ook worden vervangen. Dit is zeer handig in NewGRF (en) sets waarin nieuwe, snellere wagontypes worden geïntroduceerd als het spel vordert.

Om het vervang voertuigen scherm te openen, open je eerst de voertuigenlijst van het type voertuig dat je wilt vervangen (treinen zijn te zien in de schermafbeelding hieronder). Dan vanuit het Beheer lijst menu, klik op Vervang voertuigen.

Waar vind je Vervang voertuigen

De vervang (voertuig type) venster verschijnt, die lijkt op degene die voor de treinen is gebruikt hieronder.

Het vervang voertuigen venster voor treinen

Het linker deel van het venster toont de voertuigen die momenteel in gebruik zijn. Het rechter deel van het venster toont de nieuwe voertuigen die beschikbaar zijn om als vervanger te gebruiken. Je klikt het oude en het nieuwe type om ze te selecteren om de vervanging te definiëren.

Als je treinen wilt opwaarderen, zijn er verschillende types beschikbaar, en je kunt het type aanpassing kiezen onderaan in het midden van het venster (toont Railvoertuigen hierboven). Voor treinen kun je ook wisselen tussen vervangen van locomotieven en wagons door te klikken op de Aan het vervangen: Motoren knop zoals getoond.

Natuurlijk is het niet mogelijk op te waarderen tussen verschillende typen treinen omdat de trein in staat moet zijn het depot binnen te komen en te verlaten als een nieuw type. De uitzondering op deze regel is die van normale naar elektrische treinen (als je elektrisch spoor hebt aangelegd ter plaatse) omdat beide op elektrisch spoor kunnen rijden en in een elektrisch depot kunnen worden gebouwd.

Om te beginnen met het vervangen van de voertuigen nadat je een selectie hebt gemaakt, klik je op Start het vervangen.

Zodra alle voertuigen van een type zijn vervangen, wordt het oude type voertuig grijs in het vervang voertuig venster (zoals te zien is met de Floss 47). Klik hierop en klik dan op Stop het vervangen om de procedure af te ronden en het oude voertuig verdwijnt uit de lijst links.

Na vervanging van de Floss 47 door de SH 125. Het oude voertuigtype wordt grijs.

Wagon verwijderen

In de onderste hoek rechts van het vervang voertuig venster is een knop met het label Wagons verwijderen: Aan/Uit. Als deze optie op Aan is gezet, dan zal als een 1-eenheid locomotief (bijvoorbeeld, de Gresley A4) wordt vervangen door een 2-eenheid locomotief (de IC125 bijvoorbeeld), de eerste wagon van de trein worden verkocht om de originele lengte van de trein te behouden.

Merk op dat dit alleen één kant op werkt; als je een trein vervangt met een twee locomotieven (bijv. IC125 of sommige DMUs) door een enkele locomotief, wordt de totale lengte ingekort. Er wordt geen extra lengte toegevoegd omdat je niet kunt aangeven welke wagon moet worden aangekocht om die lengte terug te krijgen.

Onderhoud

Je voertuigen zullen niet allemaal naar een depot worden gestuurd zodra je op de Start vervangen voertuigen knop drukt. In plaats daarvan zullen ze worden vervangen bij hun volgende reguliere onderhoudsbeurt in een depot.

Maar als je hebt ingesteld dat onderhoud wordt uitgeschakeld als defecten zijn ingesteld op geen en voertuigdefecten is ingesteld op geen, zullen je voertuigen niet naar een depot gaan voor onderhoud. In dat geval gebruikt automatisch vervangen andere regels, afhankelijk van je that case autoreplace uses different rules depending on your fondsen (deze gelden alleen voor OpenTTD 1.0.0 of nieuwer):

Volgende: Voertuig groepen »