Voertuig aanpassen
OpenTTD Tutorials

Basistutorials:

Starten
Busservice
Treinservice
Vliegtuigservice
Conclusie

Secundaire tutorials:

Twee platforms
Twee sporen
Uitgebreide instructies

Bouw spoorwegen:
Bouw sporen
Depots bouwen
Stations bouwen
Seinen plaatsen
Treinen kopen en verkopen
Bouw wegen:
Bouw wegen
Bouw bushaltes en vrachtwagenlaadhallen
Bouw garage
Wegvoertuigen kopen en verkopen
Bouw waterwegen:
Bouw haven
Bouw dok
Plaats boeien
Schepen kopen en verkopen
Bouw kanalen en sluizen
Bouw vliegvelden:
Bouw vliegveld
Vliegtuigen kopen en verkopen
Algemene constructies:
Bruggen bouwen
Tunnels
Terreinvorming
Voertuigen:
Orders uitdelen aan voertuigen
Voertuigen aanpassen
Voertuigen vervangen
Voertuig groepen

Ombouwen staat je toe de type vracht aan te passen die door een bepaald voertuig kan worden vervoerd. Dit betreft ook sommige locomotieven, vrachtschepen en vliegtuigen.

Hoe bouw ik een voertuig om?

Vooraf moet je een aanpasbaar voertuig selecteren (of kopen):

Een schip voor goederen dat aanpasbaar is voor andere vracht.

Om je voertuig om te bouwen, moet je het eerst laten stoppen in een depot/garage.

  1. In het voertuigscherm, klik op de derde knop (een paar kratten).
  2. Een scherm zal verschijnen, waarin de ombouwopties staan voor dit voertuig.
  3. Klik op de gewenste nieuwe vrachtsoort.
  4. Onderaan het scherm staan de kosten voor de ombouw en de vrachtcapaciteit.
  5. Klik op de knop ombouwen voertuig om deze aan te passen.
  6. De kosten van ombouw worden afgetrokken, en je voertuig is gereed om de nieuwe vrachtsoort te vervoeren.

Voorbeeld van het ombouwen van je schip naar een andere vrachtsoort.

Ombouwen met ga naar depot orders

Je kunt een voertuig ook laten ombouwen met een ga naar depot order, met de Ombouw instructie. Op deze manier kun je een voertuig eerst laten rijden met kolen, en op zijn terugweg naar de kolenmijn bijvoorbeeld ijzererts laten laden. Merk op dat je elke keer de ombouwkosten moet betalen telkens als je het voertuig laat ombouwen. De ombouworder is dan ook alleen zinvol bij voertuigen die lange afstanden afleggen.

Volgende: Voertuig vervangen »