Terreinvorming
OpenTTD Tutorials

Basistutorials:

Starten
Busservice
Treinservice
Vliegtuigservice
Conclusie

Secundaire tutorials:

Twee platforms
Twee sporen
Uitgebreide instructies

Bouw spoorwegen:
Bouw sporen
Depots bouwen
Stations bouwen
Seinen plaatsen
Treinen kopen en verkopen
Bouw wegen:
Bouw wegen
Bouw bushaltes en vrachtwagenlaadhallen
Bouw garage
Wegvoertuigen kopen en verkopen
Bouw waterwegen:
Bouw haven
Bouw dok
Plaats boeien
Schepen kopen en verkopen
Bouw kanalen en sluizen
Bouw vliegvelden:
Bouw vliegveld
Vliegtuigen kopen en verkopen
Algemene constructies:
Bruggen bouwen
Tunnels
Terreinvorming
Voertuigen:
Orders uitdelen aan voertuigen
Voertuigen aanpassen
Voertuigen vervangen
Voertuig groepen
OpenTTD Handleiding
Installatie · Tutorial
Veelgestelde vragen · Spelinterface
README.md (en)
Constructies

Spoorwegen:

Signalering · Stations · Kruispunten · Netwerkcapaciteit · Spoorwegdesign & Tips
Wegen · Trams · Waterwegen · Vliegvelden · Terreinvorming
Voertuigen
Treinen · Wegvoertuigen · Schepen · Vliegtuigen · Orders
Instellingen
Spelopties · Moeilijkheidsgraad · Geavanceerde instellingen · Ai-instellingen · Aangepaste graphics · Cheats
Meer onderwerpen
Gemeentes · Economie · Industrie · Rampen · Tips · Verborgen functies · Sneltoetsen · Console · Spelmechanisme · Multiplayer · Scenario editor · Online content
Oplossingen voor problemen · Links

Terreinvorming is de term die verwijst naar aanpassen van het landschap in scenario's met behulp van de terreinvormingsgereedschappen, inclusief verhogen, verlagen en egaliseren van land.

Contents

Aanpassen van het land

Om de werkbalk te tonen druk je op de terreinvormingsknop /File/en/Manual/Landscaping button.png op de menubalk. Eenmaal daar op geklikt verschijnt de terreinvorming werkbalk.

De terreinvorming werkbalk

Wat doen al deze knoppen?

De knoppen geven zelf uitleg. Van links naar rechts:

Knop Actie Sneltoets Beschrijving
/File/en/Manual/Lower land.png Verlagen van land knop Q

/File/en/Manual/Raise land.png Verhogen van land knop W

/File/en/Manual/Level land.png Egaliseren van land knop E

/File/en/Manual/Clear title.png Vrij maken van land knop D Maakt het land vrij van obstakels
/File/en/Manual/Buy land.png Koop land knop U Reserveert land, voorkomen van stadsontwikkeling of gebruik door rivalen
/File/en/Manual/Plant trees.png Plant bomen knop I Opent de boomplant werkbalk
/File/en/Manual/Place sign.png Plaats bord knop O

Verhogen van land

Let erop dat het verhogen van een bergtop ook de basis van de berg zal doen groeien. De kosten hebben geen betrekking op de hoogte maar op het volume van de verandering. Voorkom het verhogen van land uit de zee, omdat dit zeer kostbaar is en je bedrijf naar een faillisement kan leiden. Je kunt ook een gebied verhogen door klikken en slepen van de muis. Eerst wordt de starttegel van de selectie omhoog gebracht, en dan wordt de rest van het geselecteerde gebied op dezelfde hoogte gebracht, dus dit is in principe een combinatie van het verhoog en egaliseer gereedschap.

Verlagen van land

Land kan worden verlaagd tot zeeniveau. Let erop dat gebieden die zijn verlaagd tot zeeniveau zullen vollopen met water en daarmee al het land laat verdwijnen. Je kunt ook een gebied verlagen door te klikken en te slepen met de muis. Eerst zal de starttegel van de selectie worden verlaagd en dan wordt de rest van het geselecteerde gebied op dezelfde hoogte gebracht, dus dit is in feite een combinatie van het verlaag en egaliseer gereedschap.

Egaliseren van land

Gebruik het egaliseer gereedschap om land vlak te maken over een groot gebied.

Beeld van het geselecteerde gebied

Beeld nadat het gebied is geëgaliseerd

Autohelling

Geavanceerde instelling Autohelling.

Dit is een geavanceerde instelling onder constructie die de terreinvormingsrestricties minder strikt maken en toestaat dat je terrein aanpast onder objecten, waar je normaliter eerst het object zou moeten verwijderen. Het zorgt er voor dat automatisch fundering wordt toegevoegd/verwijderd als dat nodig is.

Zonder autohelling
Mogelijkheid beschikbaarheid sinds
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly