Bouw dok
OpenTTD Tutorials

Basistutorials:

Starten
Busservice
Treinservice
Vliegtuigservice
Conclusie

Secundaire tutorials:

Twee platforms
Twee sporen
Uitgebreide instructies

Bouw spoorwegen:
Bouw sporen
Depots bouwen
Stations bouwen
Seinen plaatsen
Treinen kopen en verkopen
Bouw wegen:
Bouw wegen
Bouw bushaltes en vrachtwagenlaadhallen
Bouw garage
Wegvoertuigen kopen en verkopen
Bouw waterwegen:
Bouw haven
Bouw dok
Plaats boeien
Schepen kopen en verkopen
Bouw kanalen en sluizen
Bouw vliegvelden:
Bouw vliegveld
Vliegtuigen kopen en verkopen
Algemene constructies:
Bruggen bouwen
Tunnels
Terreinvorming
Voertuigen:
Orders uitdelen aan voertuigen
Voertuigen aanpassen
Voertuigen vervangen
Voertuig groepen

Scheepsdokken zijn plaatsen waar je een schip kunt kopen. Scheepsdokken worden ook gebruikt voor het onderhoud van schepen en je kunt in een scheepsdok schepen verkopen die je niet meer nodig hebt.

Deze tutorial gaat er van uit dat je al een nieuwe vaarroute hebt gepland en dat je al een goede haven hebt aangelegd.

Contents

Een scheepsdok.

Het vinden van een geschikte plek

Scheepsdokken moeten worden geplaatst op watertegels en schepen moeten in staat zijn deze dokken van twee kanten te benaderen. Een scheepsdok is twee tegels lang en schepen gaan in en uit aan de smalle zijde.

Omdat schepen doks regelmatig moeten aandoen, is het handig deze ergens langs de vaarroute te situeren. Omdat je niet kunt weten wat de exacte vaarroute is die een schip neemt, is het het beste een dok ergens bij een haven te bouwen.

Bouwen van een scheepsdok

1. Open de Bouw van waterwegen werkbalk door te klikken op de /File/en/Manual/Manual html m2cc0c4cd.png knop.

De Bouw van waterwegen werkbalk

2. Klik op de Bouw scheepsdok knop /File/en/Manual/Build dockdepot.png. Een Scheepsdok oriëntatie venster zal verschijnen waarin je de richting van het dok kunt kiezen. Ter herinnering: je kunt rechtsklikken* op elke knop als je wilt weten wat je met die knop kunt doen.

Het scheepsdok oriëntatie venster.

3. Selecteer de voorkeursoriëntatie in het Scheepsdok oriëntatie venster.

4. Twee witte vierkanten geven aan waar de toekomstige locatie is van het scheepsdok. Beweeg de muis rond de plek van je keuze en klik dan met de linkermuisknop om het dok te bouwen.

File:en/Kies plaats depot hk.png

Selecteren van de plek voor het scheepsdok. Denk eraan beide zijden van het dok toegankelijk te houden voor schepen.

(*) Dit is ondertussen vervangen door "hover over" gedrag, rechtsklikken werkt nog steeds als je de "hover over vertraging" op 0 zet.

File:en/Nieuw scheepsdepot hk.png

Ons nieuw gebouwde scheepsdok nabij een haven.

En dit is alles wat je moet doen om een scheepsdok te bouwen! Voordat we een schip gaan kopen, plaatsen we enkele boeien om de vaarroute aan te geven dat ons schip moet gaan nemen.

Volgende: Plaatsen van boeien »
of
Volgende: Kopen van een schip »