Seinen plaatsen
OpenTTD Tutorials

Basistutorials:

Starten
Busservice
Treinservice
Vliegtuigservice
Conclusie

Secundaire tutorials:

Twee platforms
Twee sporen
Uitgebreide instructies

Bouw spoorwegen:
Bouw sporen
Depots bouwen
Stations bouwen
Seinen plaatsen
Treinen kopen en verkopen
Bouw wegen:
Bouw wegen
Bouw bushaltes en vrachtwagenlaadhallen
Bouw garage
Wegvoertuigen kopen en verkopen
Bouw waterwegen:
Bouw haven
Bouw dok
Plaats boeien
Schepen kopen en verkopen
Bouw kanalen en sluizen
Bouw vliegvelden:
Bouw vliegveld
Vliegtuigen kopen en verkopen
Algemene constructies:
Bruggen bouwen
Tunnels
Terreinvorming
Voertuigen:
Orders uitdelen aan voertuigen
Voertuigen aanpassen
Voertuigen vervangen
Voertuig groepen

Seinen worden gebruikt om treinen te bij te sturen en om spoorwegongelukken te voorkomen.

De bedoeling van deze tutorial is om kennis te maken met de basisvaardigheden over de seinen. Meer informatie over de verschillende type seinen vind je op het artikel seinen.

Contents

Een sein plaatsen

 1. Klik de Bouw spoorwegen /File/en/Manual/Manual html m772c5b23.png knop op de menubalk om de werkbalk Bouw spoorwegen weer te geven:
  De werkbalk Bouw spoorwegen
 2. Klik de Bouw seinen File:en/Seinknop.png knop op de werkbalk Bouw sporen om de werkbalk Seinkeuze weer te geven:
  De werkbalk Seinkeuze

De bovenste rij bevat de semafoorseinen. De onderste rij bevat de lichtseinen. Elk sein is qua functionaliteit gelijk aan de bovenliggende c.q. onderliggende. De keuze is afhankelijk van welk sein het mooiste is voor je spoorweg.
Van links naar rechts zijn de volgende seinsoorten beschikbaar op de werkbalk, de seintypes voor blokseinen, ingangssein, uitgangssein, combinatiesein, routesein en eenrichtingsroutesein. Wanneer je de rechter muis knop ingedrukt houdt krijg je een tooltip met meer informatie over het seintype onder de muis cursor.

 1. Als je een seintype hebt geselecteerd ga je met de muiscursor naar de positie waar je het sein wilt bouwen.
 2. Klik eenmaal om een sein te bouwen op de rails. Tenzij je een routesein hebt gekozen, wordt er een tweerichtingssein gebouwd. Routeseinen zijn altijd eenrichting.
 3. Klik nogmaals om het sein te wijzigen naar een eenrichtingssein. Nu kunnen treinen maar via 1 kant het sein passeren, tenzij je een standaard routesein hebt gebouwd.
 4. Klik nogmaals om het sein van richting te veranderen.
 5. Klik nogmaals om het sein te wijzigen naar een tweerichtingssein.

Constructie van een rij seinen

Het is ook mogelijk om meerdere seinen van hetzelfde type in 1 keer te bouwen door klikken en slepen over een gedeelte van de spoorlijn. Je kunt ook vanuit een bestaand sein met klikken en slepen langs een gedeelte van de spoorlijn hetzelfde type seinen bouwen. Deze seinen krijgen dan het zelfde type en dezelfde richting als het bestaande sein.

 1. Selecteer de Plaats seinen /File/en/Manual/Place signal.png knop en, positioneer je cursor op een bestaand sein.
 2. Klik en sleep de muis over een bestaand stuk spoorlijn.
 3. Laat de muisknop los om de seinen te plaatsen.

Afhankelijk van de waarde onder de knop Sleep-seindichtheid seindichtheid op de Seinkeuze knoppenbalk worden seinen om de N blokken geplaatst. De standaard waarde voor N is 4, en deze is ook instelbaar in de Geavanceerde instellingen onder Constructie -> Seinen naast "Bij slepen, plaats seinen elke:".

Je kunt de afstand tussen de seinen aanpassen met de kleine pijltjes op de knop. Indien je klikt en sleept vanuit een ingangs-, uitgangs- of combinatiesein worden er blok seinen in dezelfde richting gebouwd.

Ombouwen van seinen naar andere types

Je kunt een bestaand sein ombouwen naar een ander type sein door de knop Converteer sein /File/en/Manual/Signal Convert.png te selecteren op de Seinkeuze knoppenbalk. Als je dan een bestaand sein aanklikt wordt deze kosteloos omgebouwd naar het type dat je hebt geselecteerd op de Seinkeuze knoppenbalk.

Om de seinconversie uit te schakelen (om terug te keren naar de seinen bouw modus), klik je de Converteer sein knop opnieuw aan.

Het vasthouden van de CTRL toets wanneer een sein wordt aangeklikt heeft hetzelfde effect.

Verwijderen van seinen

Je kunt bestaande seinen verwijderen door de Bulldozer Bouwen/verwijderen knop op de Spoorwegbouw knoppenbalk te selecteren wanneer je de Seinkeuze knoppenbalk open hebt.

Het witte vierkant verandert in een rood vierkant. Wanneer je dan op 1 sein klikt wordt deze verwijderd. Ook kun je met behulp van klik en sleep meerdere seinen op een stuk spoorlijn verwijderen. Door de knop nogmaals te selecteren wordt de verwijder modus uitgeschakeld. Je kunt ook de sneltoets R gebruiken.

Deze tool houdt rekening met de waarde die is weergegeven op de Sleep-seindichtheid seindichtheid knop op de Seinkeuze knoppenbalk.

Volgende: Treinen kopen en verkopen »