Voertuig groepen
OpenTTD Tutorials

Basistutorials:

Starten
Busservice
Treinservice
Vliegtuigservice
Conclusie

Secundaire tutorials:

Twee platforms
Twee sporen
Uitgebreide instructies

Bouw spoorwegen:
Bouw sporen
Depots bouwen
Stations bouwen
Seinen plaatsen
Treinen kopen en verkopen
Bouw wegen:
Bouw wegen
Bouw bushaltes en vrachtwagenlaadhallen
Bouw garage
Wegvoertuigen kopen en verkopen
Bouw waterwegen:
Bouw haven
Bouw dok
Plaats boeien
Schepen kopen en verkopen
Bouw kanalen en sluizen
Bouw vliegvelden:
Bouw vliegveld
Vliegtuigen kopen en verkopen
Algemene constructies:
Bruggen bouwen
Tunnels
Terreinvorming
Voertuigen:
Orders uitdelen aan voertuigen
Voertuigen aanpassen
Voertuigen vervangen
Voertuig groepen

Groepen maken

/File/en/Notice.png
Opmerking
Een voertuig kan slechts deel uitmaken van één groep.

De interface voor groepen kan worden gevonden in de voertuiglijst als je gebruik de geavanceerde voertuiglijst instellingen hebt aangezet (standaard op Eigen bedrijf, dus zie je groepen van je eigen voertuigen, maar niet die van je concurrenten).

De voertuiglijst, met groepen aan de linkerzijde, en groep management knoppen aangeven.

De knoppen geven een goede uitleg van hun functies.

We hebben zes bussen die dezelfde route rijden (met gebruik van gedeelde orders), dus laten we deze bussen in een groep plaatsen zodat we ze eenvoudig kunnen managen.

  1. Klik de 'maak groep' knop.
  2. Klik de niet benoemde 'Groep 0' om deze te selecteren. (Merk op dat aan de rechterkant van de naam de teller op nul staat voor het aantal voertuigen, onmdat deze groep nog leeg is.)
  3. Klik de 'hernoem groep' knop en type een nieuwe naam in. In dit geval hebben we de groep genoemd naar de route die zij gemeen hebben.

Maken en benoemen van een nieuwe groep.

Nu moeten de voertuigen toevoegen aan onze nieuwe groep.

(Voertuigen kunnen alleen deelnemen in een groep van hetzelfde type: treinen, wegvoertuigen, vliegtuigen, of schepen.)

Een voertuig toevoegen aan een groep.

We kunnen op deze manier alle bussen een-voor-een toevoegen, maar er is een snellere manier. Omdat ze allemaal dezelfde orders delen kunnen we, als er eenmaal één voertuig is toegevoegd, gebruik maken van het 'beheer lijst' menu om 'gedeelde voertuigen toe te voegen'. Dit voegt de andere bussen met dezelfde (gedeelde) orders toe aan de groep.

Toevoegen van alle voertuigen met dezelfde (gedeelde) orders aan een groep.

Groepen gebruiken

Groepen geven een kader aan de voertuiglijst, zoals gedeelde orders, hoewel zij voertuigen kunnen bevatten die verschillende routes rijden. (Bijvoorbeeld, als we later deze bussen splitsen en een paar hiervan volledig laden orders willen geven, maar ze nog wel behandelen als één groep.) Dit betekent dat we de normale handelingen kunnen verrichten aan deze bussen door het 'beheer lijst' menu te gebruiken:

We kunnen groepen ook gebruiken om ze te beschermen tegen automatische vervanging als je de voertuig vervangings instelling hebt ingesteld voor 'alle voertuigen'. Klik op de 'niet automatisch vervangen' knop onder de groepslijst, die zal veranderen in een klein, gouden schildje. Je kunt dit bijvoorbeeld gebruiken om een decoratieve stoomtrein te behouden terwijl automatisch vervangen alle diesels zal vervangen bij onderhoud.

Geïntroduceerd

In nightlies sinds r9874, 2007-05-19; geruik toegestaan voor alle andere spelers sinds r11067, 2007-09-09. Stabiel sinds OpenTTD 0.6.0 (en).