Handelsgebied

In de schermafbeelding is de blauwe zone het ontvangstgebied van het station.

Het ontvangstgebied of handelsgebied van een station heeft een bepaalde radius rond dit station dat kan worden bediend. Gebouwen en industrieën die binnen een handelsgebied van een station liggen, accepteren vracht via dit station, en zullen hun vracht aan dit station aanbieden om ergens anders te worden afgeleverd.

Als de meer realistische omvang handelsgebieden optie is aangezet, zal de omvang van het handelsgebied afhankelijk zijn van het type station. In het andere geval is de radius voor elk station 4 tegels.

Elke industrie vierkant kan zorgen voor vracht die wordt geproduceerd door die industrie. Het hebben van meerdere handelsgebieden die een industrie overlappen levert geen voordeel op. Echter, het bedekken van gebouwen in een gemeente heeft een direct effect op het aantal passagiers en postzakken die worden ontvangen. Dus de strategie om de groei van een gemeente te versnellen en niet-fysiek aan elkaar gekoppelde stations te bouwen om het handelsgebied te vergroten, zal de steun verhogen om een groot station dicht bij het centrum van een stad te bouwen.

In sommige industrieën kunnen alleen bepaalde vierkanten vracht accepteren die nodig zijn als grondstof voor die industrie. Je kunt het land/gebied informatie gereedschap gebruiken om uit te vinden welk vierkant vracht zal accepteren. Terwijl je een station bouwt, kun je in het station bouw dialoogscherm zien welke soorten vracht zullen worden geaccepteerd door de industrieën in het handelsgebied. Voor niet-fysiek gekoppelde, gecombineerde stations zal het handelsgebied ook het gebied tussen de individuele stations bedekken. Beide stations in de afbeelding zouden geen olie accepteren als zij als aparte stations worden gebouwd omdat ze te ver afliggen van de raffinaderij. Maar omdat zij een enkel gecombineerd station vormen wordt het handelsgebied groter en omvat de raffinaderij, waardoor zij wel olie accepteren. Dit geldt alleen voor de aflevering, niet voor het ophalen van vracht. Dus de afgebeelde stations krijgen geen goederen van de raffinaderij. (De beschreven situatie en afbeelding geldt als de optie meer realistische omvang handelsgebieden is ingeschakeld.)

Handelsgebied en stationsrangorde

Wanneer een gebouw wordt overlapt door meerdere handelsgebieden, zal het station met de hoogste rangorde het grootste deel van de vracht krijgen. Merk op dat wanneer drie of meer handelsgebieden hezelfde gebouw overlappen, zullen alleen de twee handelsgebieden met de hoogste rangorde vracht krijgen.

Voor details zie de spelmechanisme pagina.