Miasta
Podręcznik OpenTTD
Instalacja · Tutorial
FAQ · Interfejs gry
Readme.txt
Konstrukcje

Linie kolejowe :

Sygnalizacja · Stacje · Skrzyżowania · Budowa składu · Projektowanie lini & Triki
Drogi ·
Linie tramwajowe · Żegluga · Lotnictwo · Modyfikacja terenu
Pojazdy
Pociągi · Samochody · Statki · Samoloty · Polecenia
Opcje
Opcje gry · Ustawienia · Ustawienia SI/GameScript · Ustawienia NewGRF
Więcej
Dodatki (NewGRF) · Oszukiwanie · Klimat · Miasta · Ekonomia · Przedsiębiorstwa · Katastrofy · Wskazówki · Ukryte funkcje · Skróty klawiszowe · Konsola · Mechanika gry · Gra wieloosobowa · Edytor Scenariuszy · Dodatki Online
Rozwiązywanie problemów · Linki

Miasta są nieodłączną częścią życia w OpenTTD. Każde miasta ma daną populację, która może zwiększyć się lub zmniejszyć zależnie od warunków.

Zobacz też: Domy opisane jako przedsiębiorstwa

Małe miasto Postdam.

Contents

Budynki

Większość budynków w miastach jest źródłem pasażerów i poczty, które mogą być transportowane do innych miast bądź do tego samego miasta. W ciągu recesji ilość zmniejsza się o połowę.

W niektórych przypadkach budynki mogą przyjmować ładunek - np. Towary lub Żywność. Aby stacja mogła akceptować rozwożony towar, budynki w strefie zasięgu stacji muszą akceptować przynajmniej 8/8 pojemności towarowej pojazdu. Użyj narzędzia informacji o terenie aby znaleźć informację o akceptacji przez pojedyncze budynki (Zobacz: Domy).

Populacja miasta bazuje na ilości budynków miejskich oraz ilości mieszkańców zamieszkujących dane budynki.

Przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwa znajdujące się w mieście:

Wielkość miasta

Populacja miasta może wzrosnąć przez zapewnianie większego transportu pasażerów/poczty.

Miasta rosną na dwa sposoby:

Czasami nowe budynki zwiększają liczbę ładunku przyjmowanego w mieście (takie jak Towary).

Przez cały czas miasta powoli się rozwijają, nawet jeśli nie zapewnia się im żadnych usług; jednak gracze mogą wpływać na rozwój miasta na kilka sposobów.

Warunek dla rozwoju miasta

Rozwój miast może zostać przyspieszony przez rozwożenie (loading or unloading) przynajmniej jednego "towaru" (cargo) pojazdem towarowym do kilku (max.5) stacji w mieście w ciągu około dwóch miesięcy (50 day). Rodzaj ładunku bądź pojazdu nie ma znaczenia.

Miasto będzie się rozrastać budując drogi w pustych miejscach i budować obok nich budynki. Drogi nie mogą być budowane ukośnie ani nie mogą przecinać tory kolejowe po przekątnej, więc należy być ostrożnym, aby nie zagrodzić miasta zamiast go rozszerzać.

To miasto nie rozrośnie się ponad 215 mieszkańców

To miasto gwałtownie się rozrasta


Wpływ klimatu na rozwój miasta

Umiarkowany, Zabawkowy

Nie ma żadnych specjalnych warunków do rozwoju miast w umiarkowanym lub zabawkowym klimacie. Jak powyżej wystarczy załadowywać i rozładowywać pojazdy.

Arktyczny

Jeśli centralny kwadrat miasta jest powyżej poziomu śniegu, przynajmniej 1 tona jedzenia musi być dostarczona co miesiąc, by miasto znacznie się rozwinęło. Okno informacji o mieście pokaże ilość ostatnio dostarczonego jedzenia.

Miasta same będą same bardzo wolno się rozwijały, więc w przypadku małych miast, nie dość dużych, by przyjmować jedzenie, najprościej poczekać, aby się rozrosły. Jak z każdym innym ładunkiem, stacja potrzebuje przynajmniej 8/8 akceptacji jedzenia w swoim obszarze pokrycia zanim będzie akceptować jedzenie.

Ilość dostarczonego jedzenia nie ma wpływu na szybkość rozwoju miasta.

Jeśli centralny kwadrat nie jest ponad linią śniegu, jedzenie nie jest wymagane do rozwoju, jednak będzie przyjmowane.

Tropikalny

Jeśli centralny kwadrat miasta jest na pustyni, przynajmniej 1 tona jedzenia i 1 tona wody na miesiąc musi zostać dostarczona, by miasto się rozwijało. Okno informacji o mieście pokaże ilość jedzenia i wody, która została ostatnio dostarczona.

Miasta same będą same bardzo wolno się rozwijały, więc w przypadku małych miast, nie dość dużych, by przyjmować jedzenie, najprościej poczekać, aby się rozrosły. Jak z każdym innym ładunkiem, stacja potrzebuje przynajmniej 8/8 akceptacji jedzenia w swoim obszarze pokrycia zanim będzie akceptować jedzenie.

/File/en/Manual/Base Set/Industries/Water tower.gif

Woda musi być dostarczana do wież ciśnień. Wieże ciśnień mogą być generowane w miastach automatycznie, albo gracz może zdecydować, by założyć nową, korzystając z menu "Załóż nowe przedsiębiorstwo.

Ilość dostarczonego jedzenia i wody nie mają wpływu na szybkość rozwoju miasta.

Jeśli centralny kwadrat miasta nie jest na pustyni, jedzenie i woda nie będą wymagane do rozwoju, jednak wodne wieże mogą wciąż istnieć w mieście, a jedzenie i woda będą akceptowane.

Porady i tricki na rozwój miasta

W umiarkowanym klimacie zwyczajny autobus może drastycznie podnieść populację miasta. Najrozsądniej połączyć blisko leżące małe miasta linią autobusową razem aby rozmieścić luzem pasażerów przed wybudowaniem linii kolejowej lub lotniczej. Ewentualnie, stworzenie linii autobusowej wewnątrz dużego miasta może spowodować, że miasto zacznie rozrastać się szybciej.

Metropolia

Metropolia to specjalna forma miasta, która rośnie dwa razy szybciej niż zwykłe miasto. Metropolia jest również większa już od początku. Są dwa ustawienia, które na nie wpływają: Proporcje miasta, które stają się metropoliami i Początkowy mnożnik rozmiaru metropolii.

Lokalne władze

Każde miasto jest zarządzane przez lokalne władze które określają jakie działania firma może podjąć w lub koło każdego z miast. Wycinanie drzew (włącznie z tymi wyciętymi przez kształtowanie terenu lub buldożery) i niszczenie miejskich przedsiębiorstw, budynków, dróg, tuneli i mostów obniża ocenę firmy w mieście. Jednakże sadzenie drzew, udane łapówki i dostarczanie usług komunikacyjnych miastu (stacje, które przewiozły ładunek w ciągu ostatnich 50-ciu dni) zwiększają ocenę firmy. By umieścić stację, firma musi mieć ocenę przynajmniej -200 (Słabo).

Skorzystaj z narzędzia informacji o gruncie by dowiedzieć się do których lokalnych władz należy dane pole (jeśli należy).

Miasta i NewGRF

Budynki miejskie mogą być modyfikowane i/lub przenoszone przez zestawy NewGRF. NewGRFy oferują wiele zmian, od dodawania kilku nowych budynków, aż do całkowitej zamiany oryginalnych miast. NewGRFy mogą też zmienić które ładunki są akceptowane bądź produkowane przez budynki miejskie. NewGRFy zawierają też nowe, bądź zmodyfikowane przedsiębiorstwa znajdujące się blisko miasta.

Magiczny buldożer

Jeśli kod Magiczny buldożer jest aktywowany istnieje ryzyko, że reszta przedsiębiorstw może zostać przypadkowo wyburzona. Żeby tego uniknąć najlepiej aktywować kod, wyburzyć to co jest konieczne i zapamiętać, by go wyłączyć. Ryzyko polega na tym, że gdy zostawisz kod aktywowany po skończeniu wyburzania, miasta mogą zacząć wyburzać pozostałe przedsiębiorstwa.

Miejska konstrukcja dróg

S.I. miasta automatycznie buduje drogi, gdy miasto się rozwija. S.I. zawsze tworzy skrzyżowanie co dwa lub trzy pola, jeśli jest tam płaski teren (skrzyżowań nie można budować na nachylonej drodze.) W niektórych przypadkach, trzy lub więcej budynków miejskich może zostać wybudowanych wzdłuż prostej drogi (na płaskim terenie). Jednak, gdy miasto się rozbudowuje, S.I. może wyburzyć jeden z kilku budynków, by zrobić miejsce dla nowej drogi przedłużonej od skrzyżowania (nawet dla drogi przedłużonej tylko o jedno pole od skrzyżowania).

Oczywiście, jeśli gracz chce, by miasto rozwijało się bardziej efektywnie, wymagane jest budowanie dróg i skrzyżowań przez gracza. To znaczy budowanie dróg wzdłuż i wszerz co trzy pola, dookoła miasta jak szachownica, zostawiając cztery pola każdego z bloków na budynki miejskie, by mogły zostać skonstruowane. Jeśli skrzyżowania będą od siebie dalej niż dwa pola, S.I. uporczywie będzie budować skrzyżowania na drodze gracza, pomiędzy istniejącymi już skrzyżowaniami.

Inne

Linki