Úpravy krajiny
Manual (en) Tutorials

Basic tutorial:

Starting
Setting up a bus service
Setting up a train service
Setting up a plane service
Conclusion

Advanced railway tutorial:

Two Platforms
Two Tracks
Basic Network

In game tutorial:

In-game tutorial
In-depth Instructions

Railway construction:
Building tracks (en)
Building stations
Building depots (en)
Placing signals
Buying & selling trains
Converting railways
Road construction:
Building roads (en)
Building stations and loading bays (en)
Building depots
Buying & selling road vehicles
Waterways construction:
Building docks (en)
Building depots
Placing buoys
Buying & selling ships
Building locks and canals
Airport construction:
Building airports (en)
Buying & selling aircraft
General construction:
Building bridges (en)
Tunnels (en)
Landscaping (en)
Working with vehicles:
Setting vehicle orders
Refitting vehicles
Replacing vehicles
Grouping vehicles

Nabídka se zobrazí po kliknutí na tlačítko na úpravu krajiny /File/en/Manual/Landscaping button.png na horní liště.

Nabídka pro úpravu krajiny

Contents

Shrnutí všech tlačítek

Tlačítko Funkce Zkratka Popis
/File/en/Manual/Lower land.png Snížit zemi Q Sníží zemi
/File/en/Manual/Raise land.png Zvýšit zemi W Vyvýší zemi
/File/en/Manual/Level land.png Zarovnat zemi E Zarovná zemi ve vybraném poli
/File/en/Manual/Clear title.png Vyklidit plochu D Vyklidí překážky na daném poli
/File/en/Manual/Buy land.png Koupit zemi U Na koupené zemi nemůže nikdo kromě majitele stavět. Včetně měst.
/File/en/Manual/Plant trees.png Sázet stromy I Otevře nabídku pro sázení stromů.
/File/en/Manual/Place sign.png Umístit značku O Značení země je zdarma.

Snižování země

Země se dá snížit až na úroveň moře, ale je třeba brát v potaz zaplavování těchto ploch. Zem se snižuje snadno kliknutím nebo tažením a výběrem velikosti pole, které bude o jedno snížené vzhledem ke startovní pozici. Takže tažením vznikne kombinace snížení a zarovnání.

Držením CTRL se výběr otočí o 45°

Vyvyšování země

Upozorňujeme, že při vyvyšování země na vrcholku hory poroste hora celá. Cena se nepočítá podle výšky, ale podle množství vyvýšených čtverců. Je doporučeno se vyvarovat vyvyšování země ze dna moří, protože je to extrémě drahé a menší společnosti snadno sbankrotují. Zem se vyvyšuje snadno kliknutím nebo tažením a výběrem velikosti pole, které bude o jedno vyvýšené vzhledem ke startovní pozici. Takže tažením vznikne kombinace vyvýšení a zarovnání.

Držením CTRL se výběr otočí o 45°

Zarovnání země

Držením CTRL se výběr otočí o 45°

Výběr krajiny k zarovnání

Zarovnaná země

Autoslope

Expertní nastavení - Omezení - Autoslope.

Autoslope povoluje změnu terénu pod budovami a cestami bez mutnosti je odstranit. Automaticky přidá nebo odstraní vyztužené základy, podle potřeby.

Autoslope vypnuto
Autoslope zapnuto
Feature availability
<1.0
1.0-1.2
1.3
1.4
1.5-12.0
Nightly