Nádraží
/File/en/Translation.png
Tento článek je přeložen z English do Czech
Název původního článku: en/Manual/Railway station
Procenta překladu: 90%
  
  • Pomozte nám zlepšit překlad této stránky.
  • Použite manuál stylů pro správnou editaci.
  • Nezapomeňte odstranit tuto šablonu, jakmile článek bude správně celý přeložen.
Manuál OpenTTD
Instalace · Návody
FAQ · Game interface (en)
Readme.txt
Construction

Železnice :

Signály · Nádraží · Křižovatky · Kapacity · Rail Designs & Tips
Silnice · Tramvaje · Vodní cesty · Letiště · Úpravy krajiny
Vozidla
Vlaky · Silniční vozidla · Lodě · Letadla · Příkazy
Nastavení
Možnosti hry · Obtížnost · Pokročilé nastavení · Umělá inteligence · Nová grafika · Cheaty
Ostatní
Města · Ekonomika · Průmysl · Katastrofy · Tipy · Hidden features (en) · Klávesové zkratky · Konzole · Herní mechanismy · Multiplayer · Editor scénáře · Online obsah
Troubleshooting · Odkazy

Nádraží jsou nejdůležitější železniční objekty. Umožňují nakládat, vykládat a překládat náklad na vlaky. Nejlepší způsob je mít nádraží mimo hlavní trať, aby vlaky, které do nádraží zajíždět nepotřebují, okolo stanice projely.

Contents

Jednoduchá nádraží

Tato nádraží jsou jednoduchá na výstavbu a tomu odpovídá jejich kapacita. Pokud nedostačují, použijte nějaké pokročilé nádraží.

Konečná

Tato nádraží jsou koncem železniční linky. Vlaky do nich vjíždí a vyjíždí stejným směrem a tudíž mohou při vjezdu či opuštění zablokovat celé nádraží. Jsou často používány jako malá a jednoduchá nádraží.

Konečné stanice: levá používá obyčejná návěstí, pravá PBS návěstidla.

Nácestná

Vlaky přijíždí z jedné strany a nádraží opouští ze strany druhé. Bez presignálů nejsou vhodná pro vytížená nádraží, jelikož když budou všechna nástupiště plná, vlak čeká na nástupiště nejblíže vjezdu.

Nácestná nádraží se dvěma nástupišti.

Průjezdní stanice

Stanice, kde může vlak zastavit nebo ji projet. Pomáhá zredukovat zpomalení způsobené vlaky vjíždějícími do stanice z traťové koleje a vlaky opouštějící stanici a najíždějící na traťovou kolej.

Průjezdní nádraží s dvěma páry nástupišť.

Nácestné nádraží s možností ukončení

Je také možné udělat stanici, která kombinuje možnosti konečných a nácestných stanic. Nicméně, nastavení "Otáčení vlaků" musí být nastaveno na "Na konci tratí a ve stanicích". Vlaky mohou vjet do stanice z obou stran a opustit ji taktéž na obě strany.

Pokud použijete obyčejné návěstidlo můžete způsobit zácpu. Stane se to, když dva vlaky přejedou výhybku před stanicí předtím, než jeden z nich zablokuje tomu druhému výjezdové návěstidlo. Ten potom bude moct do stanice vjet, zatímco ten druhý bude čekat před daným nástupištěm, jež nebude uvolněno, jelikož bude vlak ve stanici čekat na uvolnění prostoru pro výjezd ze stanice. Proto se vyvarujte použití obyčejných návěstí nebo je používejte jen na nevytížených stanicích.

levá používá obyčejná návěstí, pravá PBS návěstidla.

Stanice mimo hlavní trať

Pokud není místo k postavení kolejí z obou stran stanice a stanice není konečná, je tato stanice užitečná. Vlak vjede do stanice, zastaví, otočí se a pokračuje dál.

Tato stanice nemůže být postavena na vytížené trati, protože pro každý směr může být ve stanici jen jeden vlak, což způsobuje zácpy.

Stanice mimo hlavní trať, hlavní trať je nahoře.

Pokročilá nádraží

Při větším rozsahu infrastruktury, výše uvedené stanice nebudou pravděpodobně stíhat odbavit všechny vlaky. Musíte použít více propracovaná schémata.

Pre-signály

Nádraží s pre-signály nechají přijíždějící vlaky čekat mimo stanici, pokud pro ně není místo a pokud se místo uvolní, zaručí, že se na něj dostanou co nejrychleji.

Stanice s pre-signály

Záliv na čekání

Dobrým řešením, jak udržet vlaky čekající na vjezd do stanice je vícekolejný záliv na čekání. Pokud je nádraží plné, přijíždějící vlak vjede na kolej nejbližší ke koleji, odkud přijel. Pokud se uvolní nástupiště na nádraží, jeden z čekajících vlaků se tam přesune. Ujistěte se, že se čekající vlak vejde mezi návěstí. Pre-signály jsou volitelné; jsou užitečné, pokud se záliv naplní také.

Záliv na čekání pro až čtyři 6 políček dlouhé vlaky.

Smyčka

Pokud používáte pre-signály, můžete vybudovat smyčku. Pokud přijede vlak a zjistí, že všechna návěstidla k nástupištím jsou červená (nástupiště jsou plná), ale smyčka je volná, obkrouží smyčku. Vlak krouží a krouží, dokud nebude nějaké nástupiště prázdné. Bohužel jiné vlaky mohou tomu prvnímu sebrat místo, zatímco on krouží. Nezapomeňte udělat smyčku tak dlouhou, aby se do ní vešel i váš nejdelší vlak.

Loop for overflow control

Úniková depa

Jiným způsobem pro zvládnutí přeplnění stanice je "únikové depo". Depa mají v sobě automaticky obyčejná obousměrná návěstí, takže se chovají jako smyčka. Depa ovšem mají, narozdíl od smyček, neomezenou kapacitu.

Nejlepší je depo po obou stranách od vjezdu. (Sníží to čas potřebný k překonání šířky nástupišť ve velkých stanicích.)

Únikové depo

Dlouhé výjezdy

Obvykle, když dva vlaky opouštějí nádraží najednou, jeden musí zastavit a dát přednost druhému. Vlak dávající přednost blokuje nástupiště a jiný vlak čekající na vjezd do stanice musí čekat, ačkoliv není nástupiště použito. Dlouhé výjezdy umožní vlaku vyjet ze stanice úplně, než narazí na červenou. Uvolní tím místo jinému, čekajícímu vlaku. Výjezdy musí být samozřejmě dlouhé tak, aby vlak stále nezasahoval do nádraží.

Dlouhé výjezdy pro max. 10-vozový vlak

Dlouhé výjezdy s předností

Používáním pre-signálů upřednostnit určité koleje,. Na obrázku níže, vlaky na modře označených kolejích musí čekat (díky vjezdovému návěstidlu) dokud se neuvolní místo za výjezdovým návěstidlem. Ostatní (zelené) koleje používají obyčejná návěstí, takže musí čekat jen dokud se neuvolní místo k výjezdovému návěstí.

Dlouhé výjezdy s předností

Dlouhé vjezdy

Pokud hrajete s realistickým zrychlením, rychlé vlaky zpomalují již chvíli předtím, než vjedou do stanice. To může zbrzdit další vlak(y). Přidáním více kolejí před každé nástupiště to můžete vyřešit.

Dlouhé výjezdy pro realistické zrychlení.

Dva vjezdy

Toto uspořádání může být použito k obsluze velkého počtu vlaků, např. u stanic obsluhujících továrny nebo potravinářské závody. Vlaky přijíždějící z jedné koleje mohou v případě potřeby využít i nástupiště na druhé straně. Nezapomeňte použít pre-signály.

Dva vjezdy. Tato 4 nástupiště jsou rozděleny na 2 skupiny, z nichž každou obsluhuje jedna příjezdová kolej. Kombinované návěstidlo mezi křižovatkami umožňuje vlakům z obou příjezdových kolejí příjezd bez omezování se navzájem, ale umožňuje, v případě, že jsou nástupiště na jedné straně plná, přejezd vlaku na druhou stranu.

Rychlejší typ tohoto uspořádání, bez ostrých zatáček (pro vlaky délky <=5)

Samozřejmě můžete použít též PBS návěstí. Horní stanice umožňuje vlakům čekat přímo před nástupišti, ale vlaky se mohou dlouho čekat, i když je druhá strana volná, stejně tak, jako s obyčejnými návěstidly. U dolní stanice není třeba dělat koleje před nástupišti tak dlouhé, vlaky budou stejně čekat na semaforu před rozdělením. Uspořádání bylo mírně vylepšeno za účelem vyvarování se ostrých zatáček, takže je přívětivější k dlouhým vlakům a kompromisem mezi velikostí a rychlostí. Je též dobře použitelné s realistickým zrychlením; místo za návěstím je určeno k brždění.

Přivaděče

Pokud se vaše železnice táhne na dlouhé vzdálenosti a jezdí po ní dlouhé vlaky, překládání nákladu v nakládací stanici z vlaků z dílčích průmslů může být velmi ekonomické, jelikož čím delší vzdálenost náklad urazí, tím více dostanete zaplaceno. Ve stanici na obrázku jsou 4 nástupiště pro menší vlaky přivážející Uhlí z dolů poblíž. Náklad je překládán na dlouhé vlaky, které odvážejí náklad k elektrárně někde v dáli.

Stanice se čtyřmi přivaděči

Prioritised drive-thru stations

These stations are in the middle of a line and trains can pass them by without using up valuable platforms. Signalling makes a crucial difference here - you can give priority to the mainline trains or the stopping trains with them.

This station gives priority to trains leaving the station.

Priority to station

This station gives priority to trains passing the station by.

Priority to mainline. Changes are marked with red circle.

Uspořádání mezi nácestným a konečným nádražím

Podstata

Uspořádání mezi nácestným a konečným nádražím má za úkol to, aby mohly vlaky vyjíždějící z konečné stanice odjet bez omezování vlaků přijíždějících. V ukázce jsou použity pre-signály.

Uspořádání mezi nácestými a konečnými nádražími

Tato stavba umožňuje vlakům přijíždět a odjíždět zároveň, nicméně potřebuje trochu více místa než obyčejná konečná.

Variace

Pokročilé 2-nástupišťové nádraží, vrchní užívá obyčejných návěstí, spodní PBS návěstidla. Pozn.: Pod mostem je jednosměrné výjezdové návěstí otočené směrem na trať.

Pokročilé 4-nástupišťové nádraží. Mimochodem, návěstí za první rozbočkou doprava za prvním mostem na horním obrázku je návěstidlo kombinované.

Různé variace.

Obří uspořádání mezi nácestným a konečným nádražím

Je samozřemě možné zvýšit počet nástupišť nácestného nádraží (stejně tak i konečného, ale je to kontraproduktivní). Můžete to dělat tak dlouho, dokud je dostatek místa.

Pokročilé 10-nástupišťové nádraží

Níže je trochu účinnější uspořádání, kde dvě nástupiště (koleje) sdílí jednu kolej pro příezd a jednu pro odjezd, což potřebuje o polovinu méně místa a téměř nesnižuje kapacitu. Je důležité neprohodit směr jízdy, jinak budou vlaky přijíždějící do stanice (a vyjíždějící na kopec) blokovat křížení příliš dlouho (a s realistickým zrychlením ještě déle)).

Lehce pokročilé 10-nástupišťové nádraží

A zde s mosty místo tunelů.

Vysoce propustné uspořádání

Zde je též vysoce propustné uspořádání. Betonové mosty (s nízkým rychlostním omezením) byly zvoleny jen proto, aby na obrázku více vynikly. Vlevo jsou použity mosty (jak jinak) a cestová návěstidla. Vpravo pak tunely a pre-signály.

Ohromné nádraží pro velmi vytížené trasy. Jsou zde 2 koleje pro přijíždějící vlaky, 2 pro odjíždějící, a tak mohou být v jednu chvíli odbaveny 4 vlaky (2 do stanice a 2 pryč).

Velice vysoce propustné uspořádání

Pokročilá kombinovaná nácestná a konečná stanice

Stejně jako u obyčejných nácestných nádraží, vlaky přijíždějí jedním koncem nádraží a odjíždějí na druhou stranu tak, že přijíždějící vlaky nemusí čekat kvůli vlakům odjíždějícím. Toto nádaží je navrženo tak, aby projíždějící (nezastavující) vlaky mohly projet bez zbytečného zabírání volných nástupišť vlakům, které ve stanici zastavit mají. Může taktéž sloužit jako konečná stanice, aniž by se vlaky musely otáčet. Do stanice jsou také začleněna úniková depa, jež mohou zadržovat velký počet vlaků v případě, že zde není dostatek místa pro další nástupiště. Tento návrh je kompromisem mezi rychlými a kompaktními stanicemi.

Čtyřkolejná stanice tohoto druhu navržená pro hustý provoz i při nedostatku místa.

Okružní stanice

Zvládne obsloužit velký počet krátkých vlaků.

Okružní stanice s dvojitým okruhem (vnitřní slouží k odjezdu vlaků, vnější k příjezdu)

Nové stanice

/File/en/Manual/Newstationsgui.png

Nádraží z NewGRF (en), neboli nové stanice, jsou dostupné po přidání (aktivaci) příslušnho souboru .grf. poté získáte přístup k uživatelskému rozhraní (UI) pro budování těchto nádraží.

Jednoduše do nabídky Výstavba železnice přibyde rozvinovací pole. Každý druh (obyčejná, elektrifikovaná, maglev...) bude mít několik typů stanice. Po zvolení daného typu bude jako náhled zobrazen na tlačítkách pro volbu orientace. Části některých nových stanice nemohou být připojeny k železniční síti (např. nádražní budova). Pozor, některá nádraží nemusí podporovat určité velikosti. Při volbě velikosti pak nebudou příslušná tlačítka dostupná. Některé nové stanice nabízejí větší vizuální efekt, než jiné. Například, u nových stanic od Michaela Bluncka, na nástuištích se bude objevovat tím více lidí, čím více nákladu na nádraží čeká.

Pokud sada GRF obsahuje také nová Směrování (en), po stisku tlačítka pro směrování se objeví okno s obdobným rozvinovačem, v němž je i náhled směrování, které se pokoušíte vybudovat v plné velikosti. Hodně směrování má nastavená data jejich uvedení a zastarání (vždy je postavena nejnovější verze; po zastarání je směrování převedeno na nejnovější verzi).

Nové stanice se chovají stejně jako normální; jediným rozdílem je, že mohou obsahovat části, kudy nevedou koleje, a samozřejmě vzhled.

Nová stanice s motivem farmy

Viz také