Budowa sygnałów
Tutorial OpenTTD

Podstawowy tutorial:

Zaczynamy
Autobusy
Pociągi
Samoloty
Podsumowanie

Zaawansowany tutorial:

Dwa perony
Linia dwukierunkowa
Podstawowa sieć kolejowa

In game tutorial:

In-game tutorial
Szczegółowe instrukcje

Budowa kolei:
Budowa torów
Budowa stacji
Budowa zajezdni
Stawianie sygnałów
Kupno i sprzedaż pociągów
Zamiana typu torów
Budowa dróg:
Budowa dróg
Budowa przystanków i stacji załadunkowych
Kupno i sprzedaż pojazdów drogowych
Infrastruktura wodna:
Budowa portów
Budowa stoczni
Umieszczanie boi
Kupno i sprzedaż statków
Budowa kanału
Budowa lotnisk:
Budowa lotnisk
Kupno i sprzedaż samolotów
Ogólne konstrukcje:
Budowa mostów
Budowa tuneli
Kształtowanie terenu
Działania na pojazdach:
Ustalanie poleceń pojazdów
Przebudowa pojazdów
Zamiana pojazdów
Grupowanie pojazdów

Sygnały są wykorzystywane do kierowania pociągami i zapobiegania kraksom kolejowym.

Ten tutorial ma na celu przedstawienie podstawowego wprowadzenia do sygnalizacji. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat różnych typów sygnałów i zastosowań, zobacz artykuł Sygnalizacja.

Contents

Ograniczenia

Stawianie sygnału

 1. Kliknij przycisk Budowa kolei /File/en/Manual/Manual html m772c5b23.png na pasku menu, aby wyświetlić pasek narzędzi konstrukcji kolei:

Pasek konstrukcji kolei

 1. Kliknij przycisk Budowa sygnalizacji /File/en/Manual/Place signal.png aby wyświetlić okno wyboru sygnałów:
  Okno wyboru sygnałów


Co jest czym? (Na razie możesz zignorować wszystkie typy oprócz sygnałów trasy, więcej informacji: Sygnalizacja):

Typy sygnałów
/File/en/Manual/Signal Semaphore.png & /File/en/Manual/Signal Electric.png Sygnał blokowy
/File/en/Manual/Signal Semaphore Pre-Signal.png & /File/en/Manual/Signal Electric Pre-Signal.png Pre-sygnał wejścia
/File/en/Manual/Signal Semaphore Exit-Signal.png & /File/en/Manual/Signal Electric Exit-Signal.png Pre-sygnał wyjścia
/File/en/Manual/Signal Semaphore Combo-Signal.png & /File/en/Manual/Signal Electric Combo-Signal.png Pre-sygnał złożony
/File/en/Manual/Signal Semaphore Path.png & /File/en/Manual/Signal Electric Path.png Sygnał trasy (jest ignorowany przez pociąg jadący w drugim kierunku)
/File/en/Manual/Signal Semaphore Path One-Way.png & /File/en/Manual/Signal Electric Path One-Way.png Jednokierunkowy sygnał trasy (nie może być mijany w drugim kierunku)
Inne ikony
/File/en/Manual/Signal Convert.png Zamiana sygnałów - patrz niżej
/File/en/Manual/Signal Density.png Gęstość sygnałów - patrz niżej


Nie ma żadnej funkcjonalnej różnicy pomiędzy stylami sygnałów - jest to tylko kwestia odpowiedniej estetyki. Ogólnie rzecz biorąc, styl lewy (semafory - starsze sygnały elektromechaniczne) jest odpowiedni do lat 70-tych, a styl prawy (nowoczesne elektryczne sygnały świetlne) w latach późniejszych.
Ponadto, semafory będą tworzone domyślnie zamiast sygnałów świetlnych przed konfigurowalnym rokiem, 1975 domyślnie. Ustawienie to nazywa się "Automatycznie buduj semafory przed" i można je znaleźć w "Ustawieniach zaawansowanych" w zakładce "Budowa", a następnie "Sygnały"..

 1. Po wybraniu typu sygnału, ustaw kursor nad torami kolejowymi, na których chcesz zbudować swój sygnał.

 1. Kliknij raz, aby skonstruować sygnał na torze. Jeśli nie wybierzesz sygnału trasy, zbudujesz sygnał dwukierunkowy. Sygnały ścieżek są zawsze skierowane tylko w jednym kierunku.
 2. Kliknij ponownie, aby zmienić swój sygnał na sygnał jednokierunkowy. Teraz, jeśli nie zbudowałeś standardowego sygnału trasy, tylko pociągi jadące z kierunku, w którym sygnał jest skierowany, będą mogły go minąć. Możesz zmienić kierunek sygnału za darmo, wybierając odpowiedni typ sygnału, a następnie klikając na sygnał.
 3. Kliknij ponownie, aby zmienić kierunek sygnału na przeciwny.
 4. Kliknij jeszcze raz, aby ponownie zamienić sygnał na sygnał dwukierunkowy.

Konstrukcja linii sygnałów

Możesz również zbudować kilka sygnałów tego samego typu jednocześnie, klikając i przeciągając wzdłuż odcinka toru, na którym chcesz zbudować sygnały. Jednak bardziej przydatne może okazać się przeciągnięcie po kliknięciu na istniejący sygnał, ponieważ spowoduje to zbudowanie linii sygnałów skierowanych w tym samym kierunku:

 1. Kiedy aktywne jest narzędzie Zbuduj sygnały kolejowe /File/en/Manual/Place signal.png, ustaw kursor nad istniejącym sygnałem.

 1. Kliknij i przeciągnij myszką po torze kolejowym.

Uwaga: Jeśli przytrzymasz Ctrl i przeciągniesz jeden lub więcej kwadratów, sygnały będą automatycznie budowane w kierunku, który przeciągnąłeś, aż do momentu znalezienia stacji, innego sygnału lub rozwidlenia na torze.

 1. Zwolnij myszkę, aby umieścić sygnały.


W zależności od wartości wyświetlanej na przycisku Gęstość sygnałów /File/en/Manual/Signal Density.png na pasku wyboru sygnałów, podczas konstruowania linii sygnałów w ten sposób, sygnały będą umieszczane co N płytek w grze (domyślną wartością dla N jest 4).
Możesz zmienić gęstość sygnałów klikając na małe strzałki na przycisku. Zauważ również, że jeśli klikniesz i przeciągniesz z sygnałów wejściowych, wyjściowych lub złożonych, ta metoda skonstruuje sygnały blokowe skierowane w tym samym kierunku.

Usuwanie sygnałów

Możesz usunąć istniejące sygnały, klikając na przycisk Buldożer Clear button na pasku narzędzi budowy kolei, jednocześnie mając otwarte okno wyboru sygnałów.

Biały kwadrat zmieni się na czerwony. Następnie możesz kliknąć na poszczególne sygnały, aby je usunąć, lub kliknąć i przeciągnąć wzdłuż odcinka toru, aby usunąć linię sygnałów. Kliknij ponownie na przycisk narzędzia, aby go usunąć. Możesz również zamiast buldożera użyć skrótu klawiszowego R.

Narzędzie to działa zgodnie z wartością wyświetlaną na przycisku gęstość sygnałów /File/en/Manual/Signal Density.png na pasku narzędzi wyboru sygnałów.

Zamiana typu sygnałów

Możesz zamienić istniejący sygnał na inny typ sygnału, klikając przycisk Zamiana sygnałów /File/en/Manual/Signal Convert.png na pasku narzędzi wyboru sygnału. Następnie, po kliknięciu na istniejący sygnał, zostanie on (za darmo) zamieniony na typ sygnału wybrany w oknie wyboru sygnału

Aby wyłączyć zamianę sygnału (jeśli chcesz wrócić do konstruowania sygnałów), kliknij ponownie przycisk Zamiana sygnałów.

Przytrzymanie klawisza CTRL podczas klikania na sygnał (przy wyłączonej zamianie sygnału) powoduje przełączenie sygnału przez dostępne typy sygnałów.

Przytrzymanie klawisza CTRL przy kliknięciu na sygnał (z włączoną zamianą sygnału) zmienia styl sygnału (semafory/nowoczesne sygnały), to jednak wiąże się z kosztami.

Którego typu sygnału użyć?

Jeśli nie budujesz naprawdę szalonych ustawień, będziesz potrzebował tylko standardowych sygnałów trasy.

Zakładając, że wszystkie twoje tory są używane tylko w jednym kierunku, po prostu umieść jednokierunkowy sygnał trasy zwrócony w kierunku, z którego przyjedzie pociąg, w dowolnym miejscu, w którym pociąg może się bezpiecznie zatrzymać. Wyobraź sobie, że twój najdłuższy pociąg czeka na sygnał i sprawdź, czy może coś zablokować; jeśli tak, to sygnał jest w złym miejscu.

Sygnały blokowe (zwłaszcza pre-sygnały) mogą być wykorzystane w niektórych bardziej zaawansowanych konstrukcjach.

Więcej szczegółów na temat wszystkich typów sygnałów, łącznie z przykładami, można znaleźć w sekcji Sygnalizacja w instrukcji.

Dalej: Kupno i sprzedaż pociągów »