Planes
en
EN
pl
PL

nfo
NFO Specs
Main Page
Action 0
Action 2
Action 3
Action 4
VehicleRefitting
RealSprites
RecolorSprites
NFO Tutorial

Contents

Wprowadzenie

Definiowanie właściwości samolotów.

Properties

Numer Rozmiar Version Opis
08 B Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 Sprite (FF dla nowej grafiki)
09 B Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 Czy helikopter? 2=nie, 0=tak
0A B Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 duży?0=nie, 1=tak(tj.nie można bezpiecznie lądować na małych lotnisk.)
0B B Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 'Koszt'
0C B Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 Prędkość w jednostkach 8 mph, czyli: property = (prędkość w mph) / 8
0D B Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 Przyspieszenie w jednostkach 3/8 mph/tick, czyli: property = (przyspieszenie w mph/tick) * 8/3[1]
0E B Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 Współczynnik kosztów eksploatacji
0F W Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 Podstawowa ładowność (ładunek pasażerski lub ładunek przebudowany)
11 B Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 Ładowność wtórna (mail)
12 B Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 Efekt dźwiękowy
13 D Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 GRFv≥6 Maska bitowa typów ładunków dostępnych do 'refitting', patrz kolumna 2 (Wartość bitowa) w CargoTypes
14 B Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 GRFv≥6 Maska bitowa flag 'callback', patrz poniżej
15 B Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.5 (alpha 30)2.5 Koszt 'refit', używając 1/32 domyślnej 'bazy' kosztu 'refit'
16 B Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.5 (alpha 44)2.5 Wycofaj pojazd wcześniej, na wiele lat przed końcem fazy 2 (patrz Action0General)
17 B Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.5 (alpha 58)2.5 Różne flagi pojazdów
18 W Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.5 (alpha 58)2.5 Klasy ładunków 'refittable' , patrz train prop. 28
19 W Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.5 (alpha 58)2.5 Klasy ładunków 'non-refittable' , patrz train prop. 29
1A D Obsługiwane przez OpenTTD 0.6 (r7191)0.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.5 (r1210)2.5 Data wprowadzenia w długim formacie
1B B* Obsługiwane przez OpenTTD 0.7 (r13831)0.7 Nieobsługiwane przez TTDPatch Sortuj listę zakupów
1C W Obsługiwane przez OpenTTD 1.2 (r22713)1.2 Nieobsługiwane przez TTDPatch Niestandardowy okres 'ageing' ładunku
1D B n*B Obsługiwane przez OpenTTD 1.2 (r23291)1.2 Nieobsługiwane przez TTDPatch Lista typów ładunków, które zawsze można 'refittable', patrz train property 2C
1E B n*B Obsługiwane przez OpenTTD 1.2 (r23291)1.2 Nieobsługiwane przez TTDPatch Lista typów ładunków, które nigdy 'refittable', patrz train property 2D
1F W Obsługiwane przez OpenTTD 1.2 (r23504)1.2 Nieobsługiwane przez TTDPatch Zasięg samolotów w kafelkach. Odległość jest euklidesowa, wartość 0 oznacza, że ​​zasięg jest nieograniczony
  1.  Obsługiwane przez OpenTTD <1.3.1<1.3.1 W OpenTTD przed r25115 jednostki przyspieszające były pomieszane. Zastosowana jednostka wynosiła około 1 mph/tik, więc samolot przyspieszał ponad dwukrotnie szybciej. Również wartości większe niż 19 zawiodły.

Opisy

Primary (0F) and secondary (11) cargo capacity

Samoloty mogą przewozić maksymalnie dwa rodzaje ładunków. Pierwszy (podstawowy) rodzaj ładunku można zmienić podczas ponownego montażu statku powietrznego.

Drugi typ ładunku to zawsze poczta i jest obecny tylko wtedy, gdy podstawowy typ ładunku jest częścią passenger cargo class .

Zobacz także stronę o vehicle refitting.

Sound effect (12)

Następujące efekty dźwiękowe są używane przez samoloty (uwaga, ustawienie jest ignorowane dla śmigłowców):

Number Sound
06 Propeller sound 1
07 Jet sound 1
3B Supersonic
3D Jet sound 2
45 Propeller sound 2
46 Jet sound 3

Obsługiwane przez OpenTTD 1.6 (r27507)1.6 Nieobsługiwane przez TTDPatch Od OpenTTD r27507 dozwolone są również niestandardowe efekty dźwiękowe z Action11.

Callbacks (14)

W przypadku samolotów należy włączyć następujące callbacks poprzez ustawienie odpowiedniego bitu we właściwości 14 (niektóre inne, nie tak często używane oddzwaniania są dostępne bez ustawienia bitu tutaj)::

Bit Wartość Zmienna wartość 0C 'Callback'
2 4 12 Ilość załadunku
3 8 15 Ustaw 'refitted' pojemność
5 20 19 Pokaż 'przyrostek' po nazwie typu ładunku
6 40 2D Wybierz 'odwzorowanie' kolorów dla pojazdu
7 80 33 'Callbacks' efektów dźwiękowych

Bit to bit, który musisz ustawić, robisz to poprzez dodanie wszystkich wartości dla wszystkich bitów. Zmienna wartość 0C to ta, dla której zostanie ustawiona zmienna 0C, do sprawdzania jej w VarAction2 pod kątem wywołań zwrotnych.

Refit cost (15)

Koszt remontu 'przebudowy' (refit) , przy użyciu 1/32 domyślnej podstawy kosztu remontu. Tę właściwość można zastąpić wywołaniem zwrotnym 15E.

Obsługiwane przez OpenTTD 1.2 (r23087)1.2 Nieobsługiwane przez TTDPatch Jeśli współczynnik kosztu remontu jest ustawiony na zero i ustawiony jest bit 4 różnych flag (17), dozwolone jest ponowne dopasowanie.

Miscellaneous flags (17)

To jest maska ​​nieco z następującymi bitami:

Bit Wartość Znaczenie
0 1 zastrzeżone, nie używać
1 2 Używa dwóch kolorów firmowych
2 4 zastrzeżone, nie używać
3 8 zastrzeżone, nie używać
4 10 Obsługiwane przez OpenTTD 1.2 (r23087)1.2 Nieobsługiwane przez TTDPatch 'Auto-refitting' jest włączone dla 'refits' , w przypadku których pozwala na to 'callback' 15E lub 'prop' 15 określa zerowy koszt.
5 20 Obsługiwane przez OpenTTD 1.2 (r23861)1.2 Nieobsługiwane przez TTDPatch Użyj 'mnożnika' ładunku dla domyślnego ładunku. Zobacz stronę o vehicle refitting.
6 40 Obsługiwane przez OpenTTD 1.3 (r24124)1.3 Nieobsługiwane przez TTDPatch Wyłącz efekt dymu awaryjnego.
7 80 Obsługiwane przez OpenTTD 1.7 (r27668)1.7 Nieobsługiwane przez TTDPatch Compose vehicle from multiple sprites. Nota: Dotyczy to również sprite'a rotora, jeśli używane są 'niestandardowe' sprite'y rotora.

Long format introduction date (1A)

Ustaw datę wprowadzenia pojazdu, w dniach od roku 0. Uwzględnia to lata przestępne; dzieli się przez 4, ale nie 100, chyba że 400. Datę początkową 1920-01-01 uzyskuje się o wartości 701265 (51 B3 0A 00). Ta właściwość musi zostać ustawiona po właściwości 00, aby obowiązywała.

Nieobsługiwane przez OpenTTD Obsługiwane przez TTDPatch W TTDPatch daty po 2044 r. Będą ograniczone do 2044 r.

Sort vehicle list (1B)

Zobacz listę sortowania pojazdów dla trains , aby uzyskać szczegółowe informacje.

Custom cargo ageing period (1C)

Zobacz niestandardowy okres starzenia się ładunku dla trains , aby uzyskać szczegółowe informacje.

Przykład

Do napisania