RoadVehicles
en
EN
pl
PL

nfo
NFO Specs
Main Page
Action 0
Action 2
Action 3
Action 4
VehicleRefitting
RealSprites
RecolorSprites
NFO Tutorial

Contents

Wprowadzenie

Definiowanie właściwości pojazdów drogowych.

Właściwości

Numer Rozmiar Wersja Opis Dostępne dla części przegubowych
05 B Obsługiwane przez OpenTTD 1.101.10 Nieobsługiwane przez TTDPatch Typ drogi / tramwajowy (patrz poniżej) powinien być taki sam jak przód
08 B Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 Prędkość w mph*3.2 nie
09 B Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 Współczynnik kosztów eksploatacji powinno wynosić zero
0A D Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 Podstawa kosztów bieżących, patrz poniżej powinno wynosić zero
0E B Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 Sprite ID (FF dla nowej grafiki) tak
0F B Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 Pojemność tak
10 B Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 Typ ładunku, patrz CargoTypes
GRFv≤7 Dla wersji GRF 7 i starszych: 'cargo slot' typu B
GRFv≥8 Dla wersji GRF 8 i nowszych: Typ A '(translated) bit cargo'
tak
11 B Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 'Koszt' powinno wynosić zero
12 B Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 Efekt dźwiękowy: 17/19/1A dla zwykłego, 3C/3E dla toyland
Obsługiwane przez OpenTTD 1.6 (r27507)1.6 Nieobsługiwane przez TTDPatch Od wersji OpenTTD r27507 dozwolone są również 'niestandardowe' efekty dźwiękowe z Action11.
nie
13 B Obsługiwane przez OpenTTD 1.11.1 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 GRFv≥2 Moc w 10 'hp', patrz poniżej powinno wynosić zero
14 B Obsługiwane przez OpenTTD 1.11.1 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 GRFv≥2 Waga w 1/4 tony, patrz poniżej powinno wynosić zero
15 B Obsługiwane przez OpenTTD 0.70.7 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 GRFv≥2 Prędkość w mph*0.8, patrz poniżej nie
16 D Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 GRFv≥2 Maska bitowa typów ładunków refitting (nie refittable, jeśli 0 lub nie jest ustawiona), patrz kolumna 2 (wartości bitów) w CargoTypes tak
17 B Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 GRFv≥6 Maska bitowa flag 'callback', patrz poniżej tak
18 B Obsługiwane przez OpenTTD 1.11.1 Obsługiwane przez TTDPatch 2.5 (alpha 30)2.5 Współczynnik siły pociągowej powinno wynosić zero
19 B Obsługiwane przez OpenTTD 1.11.1 Obsługiwane przez TTDPatch 2.5 (alpha 30)2.5 Współczynnik oporu powietrza powinno wynosić zero
1A B Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.5 (alpha 30)2.5 Koszt 'refit' przy użyciu 25% wartości purchase price cost base tak
1B B Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.5 (alpha 44)2.5 Wycofaj pojazd wcześniej, na wiele lat przed końcem fazy 2 (patrz Action0General) nie
1C B Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.5 (alpha 58)2.5 Różne flagi pojazdów częściowo („tramwaj” powinien być taki sam jak przód
1D W Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.5 (alpha 58)2.5 Klasy ładunków 'refittable', patrz train prop. 28 tak
1E W Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.5 (alpha 58)2.5 Klasy ładunków 'non-refittable', patrz train prop. 29 tak
1F D Obsługiwane przez OpenTTD 0.6 (r7191)0.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.5 (r1210)2.5 Data wprowadzenia w długim formacie nie
20 B* Obsługiwane przez OpenTTD 0.7 (r13831)0.7 Nieobsługiwane przez TTDPatch Sortuj listę zakupów nie
21 B Obsługiwane przez OpenTTD 1.1 (r21240)1.1 Nieobsługiwane przez TTDPatch Efekt wizualny tak
22 W Obsługiwane przez OpenTTD 1.2 (r22713)1.2 Nieobsługiwane przez TTDPatch 'Niestandardowy' period 'ageing' ładunku tak
23 B Obsługiwane przez OpenTTD 1.2 (r23164)1.2 Nieobsługiwane przez TTDPatch Skróć pojazd, zobacz train property 21 tak
24 B n*B Obsługiwane przez OpenTTD 1.2 (r23291)1.2 Nieobsługiwane przez TTDPatch Lista typów ładunków, które zawsze 'refittable', patrz train property 2C tak
25 B n*B Obsługiwane przez OpenTTD 1.2 (r23291)1.2 Nieobsługiwane przez TTDPatch Lista typów ładunków, które nigdy 'refittable', patrz train property 2D tak

Opis

Typ drogi lub typ tramwaju (05)

Obsługiwane przez OpenTTD 1.101.10 Nieobsługiwane przez TTDPatch Typ drogi lub typ pojazdu. Jest to indeks do tabeli translacji roadtype lub tramtype .

Ta nieruchomość:

Podstawa kosztów eksploatacji (0A) i współczynnik (09)

TTD oblicza wszystkie koszty, mnożąc 48-bitową kwotę podstawową przez współczynnik 8-bitowy.  Kwota podstawowa jest zmieniana zgodnie z inflacją, podczas gdy współczynnik pozostaje stały.

W przypadku kosztów eksploatacji pojazdów drogowych dostępne są następujące kwoty podstawowe:

Typ Wartość w notacji little-endian
Road vehicle running cost base 4C48 48 4C 00 00

Teoretycznie można użyć wskaźników do innych base amounts dostępnych w TTD, ale są to liczby używane przez TTD dla pojazdów drogowych.

Faktor kosztu (11)

Współczynnik kosztów to kodowana bitowo wartość, która określa, jak drogi jest pojazd. Poniższa tabela zawiera wartości, które należy zastosować, aby znaleźć odpowiednią cenę dla swoich pojazdów.

'Koszt faktor' Cena
00 $ 0
01 $ 108
10 $ 1,750
20 $ 3,500
80 $ 14,000
FF $ 27,890

Realistyczne właściwości przyspieszenia (13, 14, 15)

Używając właściwości 15 do ustawienia prędkości, można osiągnąć prędkości większe niż 80 mph (127 km/h), do których właściwość 08 jest ograniczona. Ustawiając właściwość 15, zawsze należy również ustawić właściwość 08, aby pojazd działał właściwie bez względu na to, czy realistyczne przyspieszenie jest włączone, czy wyłączone. Jeśli właściwość 15 nie jest ustawiona, zamiast niej używana jest wartość z właściwości 08.

Obsługiwane przez TTDPatch TTDPatch używa tych właściwości tylko wtedy, gdy pojazdy drogowe są ustawione na realistyczne przyspieszenie w przełączniku NewCurveAndMountainHandling. W przeciwnym razie są ignorowane.

Obsługiwane przez OpenTTD OpenTTD zawsze korzysta z tych właściwości, jeśli są one zdefiniowane i daje pierwszeństwo zdefiniowanej tutaj prędkości przed tą zdefiniowaną we właściwości 08.

Callbacks (17)

W przypadku pojazdów drogowych należy włączyć następujące callbacks poprzez ustawienie odpowiedniego bitu we właściwości 17 (niektóre inne, nie tak często używane oddzwaniania są dostępne bez ustawienia bitu tutaj):

Bit Wartość Zmienna wartość 0C 'Callback'
1 2 11 Długość wagonu
2 4 12 'Ilość załądunku'
3 8 15 Ustaw 'refitted' pojemność
4 10 16 Zbuduj pojazd przegubowy
5 20 19 Pokaż 'suffix' po nazwie typu ładunku
6 40 2D Wybierz 'odwzorowanie' kolorów dla pojazdu
7 80 33 'callbacks' efektów dźwiękowych

Bit to bit, który musisz ustawić, robisz to poprzez dodanie wszystkich wartości dla wszystkich bitów. Zmienna wartość 0C to ta, dla której zostanie ustawiona zmienna 0C, do sprawdzania jej w VarAction2 pod kątem wywołań zwrotnych.

Współczynnik siły pociągowej (18)

Współczynnik ten określa, jaka część masy pojazdu jest równa maksymalnemu wysiłkowi pociągowemu.  Obejmuje to efekt posiadania niektórych niezasilanych osi, a także dostępny współczynnik tarcia.

Dla wartości FF siła pociągowa jest równa masie pojazdu, dla 80 jest to połowa i tak dalej.  Jeśli nie jest ustawiony, używana jest wartość domyślna 4C, dla ułamka 0,30, odpowiadającego Wadh=W i współczynnikowi tarcia 0,30, który jest wartością stosowaną przez łatę przed TTDPatch 2.0. 1 alfa 19.

Współczynnik oporu powietrza (19)

Ta właściwość ustawia współczynnik oporu powietrza c2 stosowany w realistycznym modelu przyspieszenia, od 01 (bez airdrag) do FF (większość oporu powietrza) w dowolnych jednostkach.  00 oznacza użycie wartości domyślnej, która zależy od prędkości maksymalnej (aby zasymulować fakt, że silniki dużych prędkości są bardziej usprawnione).

Wartości domyślne są następujące:

top prędkość (mph/1.6) <16 16 24 32 48 64 96 128 192 256 ...
c2 192 128 96 64 48 32 24 16 12 8

W przypadku wyższych prędkości seria jest kontynuowana w ten sam sposób.

Opór powietrza w niutonach będzie wtedy c2*v*v przy v w m/s , chociaż prawdopodobnie nie ma sensu próbować uczynić c2 realistyczną liczbą ze względu na brak spójnego skalowania TTd.  Jeśli pojazd nie osiąga swojej historycznej prędkości maksymalnej, możesz spróbować ustawić rekwizyt. 19 jeden lub dwa wyższe niż domyślne powyżej, w przeciwnym razie prawdopodobnie dobrym pomysłem jest pozostawienie domyślnego.

Koszt refit'u (1A)

Koszt remontu, przy użyciu 25% purchase price cost base . Tę właściwość można zastąpić wywołaniem zwrotnym 15E.

Obsługiwane przez OpenTTD 1.2 (r23087)1.2 Nieobsługiwane przez TTDPatch Jeśli współczynnik kosztu remontu jest ustawiony na zero i ustawiony jest bit 4 różnych flag (1C), dozwolone jest ponowne dopasowanie.

Różne flagi (1C)

To jest maska ​​nieco z następującymi bitami:

Bit Wartość Znaczenie
0 1 Pojazd to tramwaj/lekki pojazd szynowy i wymaga do działania torów tramwajowych
1 2 Używa dwóch kolorów firmowych
2 4 'zastrzeżone', nie używać
3 8 zastrzeżone, nie używać
4 10 Obsługiwane przez OpenTTD 1.2 (r23087)1.2 Nieobsługiwane przez TTDPatch 'Auto-refitting' jest włączone dla 'refits', w przypadku których pozwala na to 'callback' 15E lub 'prop' 1A określa zerowy koszt.
5 20 Obsługiwane przez OpenTTD 1.2 (r23861)1.2 Nieobsługiwane przez TTDPatch Użyj mnożnika ładunku dla domyślnego ładunku. Zobacz stronę o vehicle refitting.
6 40 Obsługiwane przez OpenTTD 1.3 (r24124)1.3 Nieobsługiwane przez TTDPatch Wyłącz efekt dymu awaryjnego.
7 80 Obsługiwane przez OpenTTD 1.7 (r27668)1.7 Nieobsługiwane przez TTDPatch Compose vehicle from multiple sprites.

Data wprowadzenia w długim formacie (1F)

Ustaw datę wprowadzenia pojazdu, w dniach od roku 0. Uwzględnia to lata przestępne; dzieli się przez 4, ale nie 100, chyba że 400. Datę początkową 1920-01-01 uzyskuje się o wartości 701265 (51 B3 0A 00). Ta właściwość musi zostać ustawiona po właściwości 00, aby obowiązywała.

Nieobsługiwane przez OpenTTD Obsługiwane przez TTDPatch W TTDPatch daty po 2044 r. Będą ograniczone do 2044 r.

Sortowanie listy pojazdów (20)

Zobacz listę sortowania pojazdów dla trains , aby uzyskać szczegółowe informacje.

Efekt wizualny (21)

Zobacz odpowiednik train property , aby uzyskać informacje na temat znaczenia wszystkich bitów. Nie ma domyślnego efektu dla pojazdów drogowych, dlatego wartości 00..0F nie pokażą żadnego efektu wizualnego. Bit 7 (wyłącz moc wagonu) obecnie nie ma znaczenia i powinien być pozostawiony na 0.

Niestandardowy okres dojrzewania ładunku (22)

Zobacz niestandardowy okres starzenia się ładunku dla trains , aby uzyskać szczegółowe informacje.

Przykład

Do napisania