Ships
en
EN
pl
PL

nfo
NFO Specs
Main Page
Action 0
Action 2
Action 3
Action 4
VehicleRefitting
RealSprites
RecolorSprites
NFO Tutorial

Contents

Wprowadzenie

Definiowanie właściwości statków.

Właściwości

Numer Rozmiar Version Opis
08 B Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 Sprite (FF dla nowej grafiki)
09 B Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 'Refittable' (0 nie, 1 tak)
0A B Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 'Koszt'
0B B Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 Prędkość w mph*3.2
0C B Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 Typ ładunku, patrz CargoTypes
GRFv≤7 Dla wersji GRF 7 i starszych: 'cargo slot' Typu B
GRFv≥8 Dla wersji GRF 8 i nowszych: Typ A '(translated) bit cargo '
0D W Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 Pojemność
0F B Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 Współczynnik kosztów eksploatacji
10 B Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 Rodzaj efektu dźwiękowego (4=statek towarowy, 5=statek pasażerski)
Obsługiwane przez OpenTTD 1.6 (r27507)1.6 Nieobsługiwane przez TTDPatch Od wersji OpenTTD r27507 dozwolone są również 'niestandardowe' efekty dźwiękowe z Action11.
11 D Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.02.0 GRFv≥1 Maska bitowa typów ładunków dostępnych do 'refitting'u, patrz kolumna 2 (wartości bitów) w CargoTypes
12 B Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.52.5 GRFv≥6 Maska bitowa flag 'callback', patrz poniżej
13 B Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.5 (alpha 30)2.5 Koszt refit'u, używając 1/32 domyślnej 'podstawy' kosztu refit'u
14 B Obsługiwane przez OpenTTD 1.2 (r22639)1.2 Obsługiwane przez TTDPatch 2.5 (alpha 44)2.5 'Ułamek prędkości oceanu', określa ułamek maksymalnej prędkości dostępnej w oceanie; n.p. 00=100%, 80=50%, FF=0.4%
15 B Obsługiwane przez OpenTTD 1.2 (r22639)1.2 Obsługiwane przez TTDPatch 2.5 (alpha 44)2.5 'Udział prędkości kanału', taki sam jak powyżej, ale dla kanałów i rzek
16 B Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.5 (alpha 44)2.5 Wycofaj pojazd wcześniej, na wiele lat przed końcem fazy 2 (patrz Action0General)
17 B Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.5 (alpha 55)2.5 Różne flagi pojazdów
18 W Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.5 (alpha 55)2.5 Klasy ładunków 'refittable', patrz train prop. 28
19 W Obsługiwane przez OpenTTD 0.60.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.5 (alpha 55)2.5 Klasy ładunków 'non-refittable', patrz train prop. 29
1A D Obsługiwane przez OpenTTD 0.6 (r7191)0.6 Obsługiwane przez TTDPatch 2.6 (r1210)2.6 Data wprowadzenia w długim formacie
1B B* Obsługiwane przez OpenTTD 0.7 (r13831)0.7 Nieobsługiwane przez TTDPatch Sortuj listę zakupów
1C B Obsługiwane przez OpenTTD 1.1 (r21240)1.1 Nieobsługiwane przez TTDPatch Efekt wizualny
1D W Obsługiwane przez OpenTTD 1.2 (r22713)1.2 Nieobsługiwane przez TTDPatch Niestandardowy okres 'ageing' ładunku
1E B n*B Obsługiwane przez OpenTTD 1.2 (r23291)1.2 Nieobsługiwane przez TTDPatch Lista typów ładunków, zawsze refittable, patrz train property 2C
1F B n*B Obsługiwane przez OpenTTD 1.2 (r23291)1.2 Nieobsługiwane przez TTDPatch Lista typów ładunków, wcale nie 'refittable', patrz train property 2D

Opisy

Callbacks (12)

W przypadku statków należy włączyć następujące callbacks poprzez ustawienie odpowiedniego bitu we właściwości 12 (niektóre inne, nie tak często używane oddzwaniania są dostępne bez ustawienia bitu tutaj):

Bit Wartość Zmienna wartość 0C 'Callback'
2 4 12 'ilość załadunku'
3 8 15 Ustaw 'refitted' pojemność
5 20 19 Pokaż 'przyrostek' po nazwie typu ładunku
6 40 2D Wybierz 'odwzorowanie' kolorów dla pojazdu
7 80 33 'Callbacks' efektów dźwiękowych

Bit to bit, który musisz ustawić, robisz to poprzez dodanie wszystkich wartości dla wszystkich bitów. Zmienna wartość 0C to ta, dla której zostanie ustawiona zmienna 0C, do sprawdzania jej w VarAction2 pod kątem wywołań zwrotnych.

Koszt refit'u (13)

Koszt remontu, przy użyciu 1/32 domyślnej podstawy kosztu remontu. Tę właściwość można zastąpić wywołaniem zwrotnym 15E.

Obsługiwane przez OpenTTD 1.2 (r23087)1.2 Nieobsługiwane przez TTDPatch Jeśli współczynnik kosztu remontu 'przebudowy' (refit) jest ustawiony na zero i ustawiony jest bit 4 różnych flag (17), dozwolone jest ponowne dopasowanie.

Różne flagi (17)

To jest maska ​​nieco z następującymi bitami:

Bit Wartość Znaczenie
0 1 zastrzeżone, nie używać
1 2 Używa dwóch kolorów firmowych
2 4 zastrzeżone, nie używać
3 8 zarezerwowane, nie używać
4 10 Obsługiwane przez OpenTTD 1.2 (r23087)1.2 Nieobsługiwane przez TTDPatch 'Auto-refitting' jest 'wł.' dla 'refits', w przypadku których pozwala na to 'callback' 15E lub 'prop' 13 określa zerowy koszt.
5 20 Obsługiwane przez OpenTTD 1.2 (r23861)1.2 Nieobsługiwane przez TTDPatch Użyj mnożnika ładunku dla domyślnego ładunku. Zobacz stronę o vehicle refitting.
6 40 Obsługiwane przez OpenTTD 1.3 (r24124)1.3 Nieobsługiwane przez TTDPatch Wyłącz efekt dymu awaryjnego.
7 80 Obsługiwane przez OpenTTD 1.7 (r27668)1.7 Nieobsługiwane przez TTDPatch Compose vehicle from multiple sprites.

Data wprowadzenia w długim formacie (1A)

Ustaw datę wprowadzenia pojazdu, w dniach od roku 0. Uwzględnia to lata przestępne; dzieli się przez 4, ale nie 100, chyba że 400. Datę początkową 1920-01-01 uzyskuje się o wartości 701265 (51 B3 0A 00). Ta właściwość musi zostać ustawiona po właściwości 00, aby obowiązywała.

Nieobsługiwane przez OpenTTD Obsługiwane przez TTDPatch W TTDPatch daty po 2044 r. Będą ograniczone do 2044 r.

Sortowanie listy pojazdów (1B)

Zobacz listę pojazdów do sortowania dla trains , aby uzyskać szczegółowe informacje.

Efekt wizualny (1C)

Zobacz równoważne train property , aby uzyskać informacje na temat znaczenia wszystkich bitów. Nie ma domyślnego efektu dla statków, dlatego wartości 00..0F nie pokażą żadnego efektu wizualnego. Bit 7 (wyłącz moc wagonu) obecnie nie ma znaczenia i powinien być pozostawiony na 0.

Niestandardowy okres 'dojrzewania' ładunku (1D)

Zobacz niestandardowy okres starzenia się ładunku dla trains , aby uzyskać szczegółowe informacje.

Przykład

Do napisania