SaveGame
Dokumentacja programistyczna OpenTTD
Linki zewnętrzne

OpenTTD GitHub
Wkład w OpenTTD - wytyczne
OpenTTD Doxygen

Informacje Ogólne

Styl kodowania
Kompilowanie OpenTTD
Debugowanie
Dodanie ustawienia
Dodanie funkcji squirrel
Zrozumienie obsługi SaveGame
Wyznaczenie wersji gry zapisanej
Wykonanie wydania OpenTTD

Języki i Ciągi znaków

Podręcznik stylu
Format plików lang
Użycie ciągów OpenTTD
Lista ciągów specjalnych

System Okna

Użycie systemu okna
Kody kolorów istniejących w OpenTTD
Dodawanie pola tekstowego
Zrozumienie widget focus system
Przewodnik stylu GUI

Tryb wieloosobowy

OpenTTD TCP protokół
OpenTTD UDP protokół
Debugowanie desynchronizacji
Rozwój Portu Administratora Serwera

Konsola (w grze)

Okno konsoli
Komendy konsoli
Zmienne konsoli
Używanie skryptu konsoli
Dodanie funkcji/komend do konsoli
Dodanie zmiennych do konsoli
Historia rozwoju Konsoli

Interfejsy API (ramy modowania)

Grafika i podobne (NewGRFy)
Środowisko AI (NoAI)
Framework GS (NoGO)

Inne odniesienia

Tablica map (siatka pozioma)
Pojazdy
Wyszukiwanie trasy
Przyspieszenie pociągu

/File/en/Content.png
Uwaga!
Poniższe informacje nie zostały potwierdzone pod względem dokładności i mogą być niepoprawne

Format pliku zapisu

Pliki zapisu (w tym pliki scenariuszy) składają się z 8-bajtowego nagłówka, po którym znajdują się rzeczywiste dane zapisu w formie skompresowanej lub zwykłej. Do tej pory OpenTTD obsługuje cztery typy formatów plików.

Header

Offset Rozmiar Opis
0 4 bajty Tag formatu zapisu w postaci zwykłego tekstu (patrz poniżej)
4 uint32 Wersja do zapisu w dużym formacie endian (obecnie jest SAVEGAME_VERSION * 0x10000)

Tag formatu zapisu

Tag Format treści zapisu
OTTD Dane skompresowane przy użyciu LZO
OTTN Zwykłe dane
OTTZ Dane skompresowane przy użyciu Zlib
OTTX Dane skompresowane przy użyciu LZMA