Desync debugging
Dokumentacja programistyczna OpenTTD
Linki zewnętrzne

OpenTTD GitHub
Wkład w OpenTTD - wytyczne
OpenTTD Doxygen

Informacje Ogólne

Styl kodowania
Kompilowanie OpenTTD
Debugowanie
Dodanie ustawienia
Dodanie funkcji squirrel
Zrozumienie obsługi SaveGame
Wyznaczenie wersji gry zapisanej
Wykonanie wydania OpenTTD

Języki i Ciągi znaków

Podręcznik stylu
Format plików lang
Użycie ciągów OpenTTD
Lista ciągów specjalnych

System Okna

Użycie systemu okna
Kody kolorów istniejących w OpenTTD
Dodawanie pola tekstowego
Zrozumienie widget focus system
Przewodnik stylu GUI

Tryb wieloosobowy

OpenTTD TCP protokół
OpenTTD UDP protokół
Debugowanie desynchronizacji
Rozwój Portu Administratora Serwera

Konsola (w grze)

Okno konsoli
Komendy konsoli
Zmienne konsoli
Używanie skryptu konsoli
Dodanie funkcji/komend do konsoli
Dodanie zmiennych do konsoli
Historia rozwoju Konsoli

Interfejsy API (ramy modowania)

Grafika i podobne (NewGRFy)
Środowisko AI (NoAI)
Framework GS (NoGO)

Inne odniesienia

Tablica map (siatka pozioma)
Pojazdy
Wyszukiwanie trasy
Przyspieszenie pociągu

Desyncs

Dokumenty OpenTTD GitHub zawierają przewodnik po desynchronizacji.

Jak zbierać dane desynchronizacji

Aby naprawić desynchronizację, potrzebne są dane do odtwarzania. Tylko administratorzy serwerów mogą je gromadzić, a ich pomoc jest potrzebna, ponieważ muszą włączyć debugowanie desynchroniczne na swoich serwerach. Bez tych danych debugowania desynchronicznego prawie nie ma szans na znalezienie i naprawienie tych błędów. W ten sposób możesz zebrać te niezbędne dane i pomóc nam dokładnie ustalić, a ostatecznie rozwiązać problem:

Cokolwiek mniej prawdopodobnie nie rozwiąże problemu desynchronizacji ani nie pomoże go znaleźć. Dlatego jeśli jesteś administratorem serwera i chcesz, aby zniknęły: włącz debugowanie de-synchroniczne na *swoim* serwerze i zbierz dane! Nie czekaj na nikogo innego - szanse są niewielkie, zwłaszcza, że ​​niektóre 'desynchrony' mogą wymagać określonej kombinacji ustawień i / lub NewGRF, których tylko ty używasz na serwerze.